Оголошення на прийом  в аспірантуру за спеціальністю 222 “медицина”

Допуск до вступних іспитів в аспірантуру

 ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ 

 Положення про затвердження тем науково-дослідних робіт, дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та призначення (зміну) наукових консультантів (керівників) у Державній установі «Інститут гастроентерології НАМН України» 

Обов’язки наукового керівника аспіранта

Навчальний план. Доктор філософії. Охорона здоров’я. Медицина. Гастроентерологія.  

 ПОЛОЖЕННЯ  ПРОПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ДИСЕРТАЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ У ВЧЕНІЙ РАДІ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ»

Міністерство освіти і науки. Наказ №40 від 12.01.17р «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»

 

Scroll to Top