Відділ/відділення захворювань шлунка та дванацятипалої кишки, дієтології та лікувального харчування

Відділ  захворювань шлунка та дванацятипалої кишки, дієтології та лікувального харчування розпочав свою роботу у 1965 році.

Захворювання верхнього шлунково-кишкового тракту є однією з найактуальніших проблем сучасної гастроентерології з огляду на значну їх поширеність серед дорослих осіб. Одними з перших наукових напрямків роботи відділу було вивчення патогенетичних механізмів розвитку виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, при цьому значна увага приділялася психосоматичним, імунологічним та гормональним аспектам її формування, оцінці балансу факторів агресії та захисту у шлунковому соку. На сьогодні у світі досягнуті певні успіхі в лікуванні цієї патології із відкриттям у 1982 році B. Marshall та R. Warren бактерії Helicobacter pylori, ерадикація якої приводить до загоювання виразкового дефекту та зниження частоти рецидивів хвороби. Продовжується вивчення виразкової хвороби, зумовленої небактеріальними факторами, серед яких прийом нестероїдних протизапальних засобів, інших лікарських засобів, стрес-зумовлені виразки, порушення мікроциркуляції у слизовій оболонці внаслідок судинних захворювань тощо. 

Значна увага у науковій тематиці відділу приділяється такому захворюванню як гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, що проявляється закидом кислого вмісту шлунка у дистальний відділ стравоходу та розвитком езофагеальних та позаезофагеальних проявів (ларінготрахеальні прояви, бронхіальна астма тощо). Значне зростання частоти цього захворювання в останнє десятиріччя є загальносвітовою проблемою. Так, за даними El-Serag H. B. зі співавт. (2014) що проводили аналіз популяційних доcліджень поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби складає 18,1 % – 27,8 % у Північній Америці, 8,8 % –25,9 % в Європі, 2,5 % – 7,8 % у Східній Азії, 8,7 % – 33,1 % на Середньому Сході, 11,6 % в Австралії та 23,0 % у Південній Африці. 

Результатом досліджень у цьому напрямку стала низка наукових робіт, присвячених клініко-патогенетичному обґрунтуванню методів лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при її поєднанні із виразковою хворобою, оптимізації діагностики та лікування рефрактерних її форм пов’язаних з ожирінням, розробці тактики лікування при поєднанні із дисфункцією жовчного міхура та сфінктеру Одді. Важливість вивчення цього захворювання полягає не лише у зниженні якості життя у осіб із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, а і у розвитку так званого стравоходу Барретта: виникненням у дистальному відділі стравоходу перебудовних змін слизової оболонки за товстокишковим типом. Важливість своєчасного виявлення, лікування та правильного спостереження за пацієнтом із таким діагнозом зумовлена ризиком розвитку аденокарциноми у 0,1–0,5 % випадків. Стравохід Барретта за останніми даними виявляють у 1-2 % випадків усіх проведених ендоскопій, у 5–15 % пацієнтів із симптомами гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, і у цілому 0,4 % у популяції (М. Runge, D. Cameron). 

Пильна увага науковців відділу притягнута до одного із найважливіших наукових напрямків сучасної гастроентерології – вивчення факторів ризику розвитку, діагностики та лікування передракових станів шлунка (атрофія, кишкова метаплазія) та передракових змін (дисплазія). Питання своєчасного виявлення раннього раку шлунка (in situ), своєчасної діагностики та розробка ефективних методів курації передракових станів є однім із найпріоритетніших у світі, з огляду на відсутність і до сьогодні ефективних способів лікування раку шлунка, який виявляють на пізніших стадіях. 

Виконання наукової тематики відділу відбувається із застосуванням сучасного найновітнішого методу ендоскопічної діагностики з високою роздільною здатністю, що дозволяють здійснити повноцінний огляд та надати максимально точну оцінку стану слизової оболонки стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки вже на етапі ендоскопічного дослідження. Верифікація діагнозу та встановлення морфологічного діагнозу проводиться із використанням сучасних класифікацій OLGA (Operative Link on Gastritis Assessment) та OLGIM (Operative Link for Gastric Intestinal Metaplasia Assessment), що відповідає сучасним вимогам та є перспективним для здійснення подальшого спостереження за хворим та перебігом захворювання. 

За час роботи відділу захищені 2 докторських та 9 кандидатських дисертацій. 

Співробітники відділу є авторами та співавторами багатьох публікацій та статей, у тому числі у фахових виданнях, патентів, посібників, інформаційних листів. Активно приймають участь та доповідають результати наукової роботи на науково-практичних конференціях, з’їздах, симпозіумах регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

Відділення захворювань шлунка та 12-палої кишки, дієтології та лікувального харчування

Відділення розгорнуто на 50  ліжок, тобто- 17 палат.

Клінічна робота у відділенні:

При ендоскопічному дослідженні обов’язково виконується забір біопсійного матеріалу з наступним морфологічним дослідженням та визначенням наявності  Helicobacter pylori. Особливістю інституту є можливість уточнювати патогенність, або не патогенність цих мікробів, що дозволяє приймати правильне рішення стосовно вибору лікування.

Проводиться  добовий Рн-моніторинг, який дозволяє об’єктивизувати діагноз “гастроезофагеальна рефлюксна хвороба” і  підібрати індивідуальне лікування хворому.

 За допомогою сонографічного дослідження вивчається стан сфінктерного апарату та моторно-евакуаторної функції шлунка, що підвищує цілеспрямованість терапії. 

Довгостроковим  направленням відділення  є вивчення психосоматичних особливостей  у пацієнтів з гастроентерологічною патологією за допомогою тестування з метою їх корекції.

Лікування хворих включає дієтотерапію, лікувальне харчування, медикаментозні засоби, фізіолікування та психотерапію.

Лікування проводиться відповідно сучасних міжнародних стандартів з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта.

На базі відділення багато років успішно функціонує кафедра гастроентерології та терапії післядипломної освіти  Дніпропетровської медичної Академії.

Завдяки тісному  співробітництву з кафедрою у відділення є можливість приймати хворих з широким спектром патології шлунково-кишкового тракту, поєднану з іншими  хворобами внутрішніх органів. На кафедрі лікуються хворі на вірусні гепатити В та С, хвороби кишечника, такі, як неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона, синдром роздратованого кишечника.

 Клінічна робота відділення та наукові розробки   направлені на покращення  стану здоров’я українців.

 З них 6 палат на 2 хворих, 1- на 1 хворого, 8  палат -на 4 хворих, 2 палати  на 3 хворих.

Загальні умови перебування задовільні.

Тричі на день  пацієнтів годують в межах дієтичних столів.

Лікарський  штат відділення:

Догори