Відділ/відділення захворювань шлунка та дванацятипалої кишки, дієтології і лікувального харчування

Відділ  захворювань шлунка та дванацятипалої кишки, дієтології і лікувального харчування розпочав свою роботу у 1965 році.

 

Захворювання верхнього шлунково-кишкового тракту є однією з найактуальніших проблем сучасної гастроентерології з огляду на значну їх поширеність серед населення України.

Одними з перших наукових напрямків роботи відділу було вивчення патогенетичних механізмів розвитку виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, при цьому значна увага приділялася психосоматичним, імунологічним та гормональним аспектам її формування, оцінці балансу факторів агресії та захисту у шлунковому соку. Останнім часом більше уваги зосереджено на вивченні виразкової хвороби, зумовленої небактеріальними факторами, серед яких прийом нестероїдних протизапальних засобів, інших лікарських засобів, стрес-зумовлені виразки, порушення мікроциркуляції у слизовій оболонці внаслідок судинних захворювань тощо. 

Багато років у відділі проводили дослідження щодо визначення чинників прогресування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, важливість вивчення якої полягає не лише у зниженні якості життя, а і у розвитку так званого стравоходу Барретта: виникнення у дистальному відділі стравоходу перебудовних змін слизової оболонки. Важливість своєчасного виявлення, лікування та правильного спостереження за пацієнтом із таким діагнозом зумовлена ризиком розвитку аденокарциноми у 0,1–0,5 % випадків.

Пильна увага науковців відділу притягнута до одного із найважливіших наукових напрямків сучасної гастроентерології – вивчення факторів ризику розвитку, діагностики та лікування передракових станів шлунка (атрофія, кишкова метаплазія) та передракових змін (дисплазія). Питання своєчасного виявлення раннього раку шлунка (in situ), своєчасної діагностики та розробка ефективних методів курації передракових станів є однім із найпріоритетніших у світі, з огляду на відсутність і до сьогодні ефективних способів лікування раку шлунка, який виявляють на пізніших стадіях. 

Значна увага у науковій тематиці відділу приділяється вивченню  особливостей нутритивного статусу у хворих гастроентерологічного профілю на підставі вивчення складу тіла пацієнтів, психовегетативних розладів, особливостей харчової поведінки, а також стану вуглеводного та ліпідного обмінів, цитокінового балансу, спектру жирних кислот, рівня лептину, греліну та фактору росту фібробластів-21, що дозволить розширити уявлення про патогенетичні механізми розвитку метаболічних порушень у даної категорії хворих

Виконання наукової тематики відділу відбувається із застосуванням сучасних найновітніших методів: ендоскопічної діагностики з високою роздільною здатністю, що дозволяє здійснити повноцінний огляд та надати максимально точну оцінку стану слизової оболонки стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки вже на етапі ендоскопічного дослідження; біоімпедансометрії за допомогою аналізатору складу тіла TANITA. Біоімпедансний аналіз служить одним з інструментів для діагностики і оцінки в організмі реального вмісту жирової і м’язової тканин, діагностики ожиріння/передожиріння, об’єктивізації метаболічного/енергетичного статусу.

За час роботи відділу захищені 2 докторських та 9 кандидатських дисертацій. 

Співробітники відділу є авторами та співавторами багатьох публікацій та статей, у тому числі у фахових виданнях категорії А, патентів, посібників, інформаційних листів. Активно приймають участь та доповідають результати наукової роботи на науково-практичних конференціях, з’їздах, симпозіумах регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

Відділення захворювань шлунка та 12-палої кишки, дієтології і лікувального харчування

Клінічна робота у відділенні:

При ендоскопічному дослідженні обов’язково виконується забір біопсійного матеріалу з наступним морфологічним дослідженням та визначенням наявності  Helicobacter pylori.

 За допомогою сонографічного дослідження вивчається стан сфінктерного апарату та моторно-евакуаторної функції шлунка, що підвищує цілеспрямованість терапії. 

Довгостроковим  направленням відділення  є вивчення психосоматичних особливостей  у пацієнтів з гастроентерологічною патологією за допомогою тестування з метою їх корекції.

Довгостроковим  направленням відділення  є вивчення психосоматичних особливостей  у пацієнтів з гастроентерологічною патологією за допомогою тестування з метою їх корекції.

Лікування хворих включає дієтотерапію, лікувальне харчування, медикаментозні засоби, фізіолікування та психотерапію.

Лікування проводиться відповідно сучасних міжнародних стандартів з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта.

На базі відділення багато років успішно функціонує кафедра терапії, кардіології та сімейної медицини факультету післядипломної освіти Дніпровського державного медичного університету.

Завдяки тісному  співробітництву з кафедрою у відділення є можливість приймати хворих з широким спектром патології шлунково-кишкового тракту, поєднану з іншими  хворобами внутрішніх органів. На кафедрі лікуються хворі на вірусні гепатити В та С, хвороби кишечника, такі, як неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона, синдром подразненого кишечника.

 Клінічна робота відділення та наукові розробки   направлені на покращення  стану здоров’я українців.

 Лікування проводиться у відділенні, що складається з 6 палат на 2 хворих, 1- на 1 хворого, 9  палат -на 4 хворих та 2 палати  на 3 хворих.

Загальні умови перебування задовільні. Застосовується індивідуальний підхід до кожного пацієнта.

Лікарський  штат відділення:

 

Scroll to Top