Підрозділ імунології та мікробіології

Лабораторія імунології була організована в 1975 році, з 2017 року є підрозділом науково-дослідного сектора ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Керівниками лабораторії за період її діяльності були:

1975 – 1986 рр. Смирнова Тамара Василівна, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник
1986 – 1996 рр. Чернякова Валентина Іванівна, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник
1996 – 2000 рр. Шамшонкова Тамара Петрівна, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник
2001- 2016 рр. Кудрявцева Валентина Євгенівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

 

Напрями наукових досліджень для спільної роботи:

 • вивчення імунологічної реактивності при захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

Протягом багатьох років проводяться імунологічні дослідження при різних захворюваннях органів травлення. Імунологічні дослідження мають різну спрямованість:

 1. З’ясування стану системного та місцевого імунітету.
 2. З’ясування ступеня активності виявлених змін.
 3. Визначення необхідності застосування імунокорригируючих засобів.

Актуальним напрямом розвитку гастроентерології є неінвазивна діагностика захворювань шлунка. Цей вид діагностики є популярним в сучасній клінічній медицині завдяки високій чутливості та специфічності, відсутності неприємних відчуттів пацієнта під час гастроскопії, відсутності протипоказань.Одним із доступних та нетравмуючим хворого, особливо дітей, є метод Вестернблот. За його допомогою ми визначаємо не тільки токсигенні штами (VacA+ та CagA+), а й 9 антигенів хелікобактера, що дозволяє відповісти на питання про необхідність призначення антибіотиків (особливо при лікуванні дітей та дорослих, які погано їх переносять або мають алергію на них). Це дуже важливо знати, бо при лікуванні цієї інфекції можуть призначати не один, а два і більше антибіотиків одночасно.  Крім того, лікар зможе оцінити ефективністьлікування та прийняти рішення про необхідність його продовження.

За допомогою сучасних методів діагностики, а саме методом ІФА (імунноферментного аналізу) визначається:

 • рівень імуноглобулінів класу G до антигену гельмінтів(опісторхозу, трихінел, ехінококів та токсокар),
 • рівень загального IgG4;
 • концентрацію цитокератин-18;
 • рівень токсинів А/В Clostridium difficile в калі;
 • маркери запалення кишечнику (фекальний кальпротектин і міелопероксидаза);
 • вміст інсуліну та індекс НОМА-ІR;
 • рівень IgMта IgG до вірусу SARS-CoV-2.

За час існування лабораторії захищені 1 докторська та 9 кандидатських дисертацій, видано 16 методичних рекомендацій, отримано 45 авторських посвідчень і патентів.

Підрозділ оснащено сучасним імуноферментативним комплексом:

 

Scroll to Top