Основними напрямками діяльності відділу є:

 • наукове обґрунтування системи медичної допомоги пацієнтам із захворюваннями органів травлення на основі вивчення показників здоров’я населення, нормативного, ресурсного забезпечення спеціалізованої служби та якості медичної допомоги;
 • видання збірника «Гастроентерологія»;
 • організація та проведення наукових конференцій;
 • впровадження наукових розробок Інституту в заклади практичної охорони здоров’я різних областей України;
 • підготовка до видання монографій, практичних посібників, методичних рекомендацій, інформаційних листів, нововведень до Інформаційного бюлетеня НАМН України, технологій щодо покращення діагностики та лікування захворювань органів травлення;
 • підготовка і розміщення новин на сайтах інституту, НАМН України, на сторінці НАМН України на фейсбуку;
 • експертиза науково-дослідних робіт і дисертацій на відповідність вимогам ДСТУ:
 • робота наукової бібліотеки Інституту;
 • втоматизація і стандартизація лікувально-діагностичного процесу;
 • створення авторських програм;
 • підтримка автоматизованої госпітальної системи в робочому стані;
 • захист авторських прав;
 • патентні дослідження;
 • метрологічний контроль.

Важливою складовою науково-організаційного та методичного напряму є розробка основ гастроентерологічної допомоги населенню України. Інститутом вперше була створена в нашій країні гастроентерологічна служба, визначені принципи організації спеціалізованої медичної допомоги, розроблені нові форми і методи роботи гастроентерологічних кабінетів амбулаторно-поліклінічних закладів та відділень багатопрофільних стаціонарів.

Співробітники відділу здійснюють епідеміологічний аналіз показників найбільш соціально значущих захворювань, які формують структуру гастроентерологічної патології, обґрунтовує, розробляє і впроваджує в практичну охорону здоров’я нові методи діагностики та лікування, спрямовані на підвищення якості життя пацієнтів з хворобами органів травлення.

Інститут є засновником збірника наукових праць «Гастроентерологія= Gastroenterology», який включено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б») та внесений до наукометричних і спеціалізованих баз даних Ulrichsweb Global Serials Directory, WorldCat, Google Scholar, «Джерело», НБУ ім. В.І. Вернадського, CrossRef, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), SHERPA/RoMEO, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Наукова періодика України, ROAD, Open Academic Journals Index (OAJI), Directory of Open Access Journals (DOAJ), NLM-catalog, OpenAIRE. Збірник готується до внесення у науковометричну базу Web of science.

Збірник формується співробітниками відділу, виходить з періодичністю 4 рази на рік, тираж 1500 екземплярів. Кожний випуск безкоштовно отримують лікарі України: гастроентерологи, лікарі суміжних спеціальностей (загальної практики-сімейної медицини, терапевти, хірурги, ендоскопісти, сонологи та ін.).

Співробітники відділу приймають участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, у тому числі з міжнародною участю.

Упродовж 8 років поспіль традиційно проводяться наукової сесії Інституту гастроентерології НАМН України, які набули широкої популярності в колі лікарів та науковців нашої країни, і на яких провідними вченими України і світу висвітлюються останні досягнення практичної та теоретичної медицини, а також вирішуються проблемні питання діагностики та лікування патології органів травлення та захворювань, які з ними пов’язані.

Співробітники відділу впроваджують наукові розробки Інституту в заклади практичної охорони здоров’я різних областей України.

У відділі здійснюється підготовка і координація довгострокових договорів з 23 обласними департаментами охорони здоров’я, за якими пацієнти з усіх регіонів України мають можливість отримувати високоспеціалізовану лікувально-діагностичну допомогу.

Відділ є координатором довгострокових наукових договорів про спільні дослідження з установами Національної академії наук, Міністерства освіти та науки, Міністерства охорони здоров’я України.

Ведеться робота з виконання графіку направлення пацієнтів до ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» згідно договорів про лікувально-діагностичне та наукове співробітництво з обласними департаментами охорони здоров’я.

Відділ координує роботу курсів інформації та стажування для лікарів і медичних сестер.

 

Scroll to Top