Відділ/відділення захворювань кишечнику

Основний напрямок наукової та клінічної діяльності відділу / відділення:

Удосконалення методів діагностики та лікування захворювань кишечника; дослідження з вивчення ефективності нових лікарських засобів вітчизняного та зарубіжного виробництва відповідно до міжнародних вимог.

 

З 2020 по 2022 рік відділі виконувалась НДР «Вивчити значення факторів гуморального імунітету та розробити комплекс критеріїв прогнозування перебігу хронічних запальних захворювань кишечнику».

В результаті дослідження встановлено, що для хворих на ХЗЗК з важким перебігом характерний анемічний синдром. Визначені особливості ендоскопічної картини ХЗЗК в залежності ступеню тяжкості. Досліджено особливості гуморального імунітету у хворих, які залежали від активності захворювання. Визначені різнонаправлені зміни вмісту КЖК у копрофільтраті, встановлено суттєве зниження масляної кислоти у пацієнтів з ХЗЗК тяжкого ступеня тяжкості. Встановлено достовірне підвищення рівня IgG4 у сироватці крові у хворих на НВК порівняно з ХК в 2,5 разів. Встановлено дисбаланс у складі кишкової мікрофлори у 100 % пацієнтів, який має відмінності за ступенем тяжкості. Вивчення IgG4-позитивних клітин слизової оболонці товстої кишки показало, що наявність позитивних випадків в 2 рази частіше зустрічалась при НВК, ніж при ХК, та була більш притаманна для хворих з середнім ступенем тяжкості хвороби. Розроблені алгоритми прогнозуваня перебігу та ефективності лікування.

За результатами НДР опубліковано 68 друкованих робіт, серед яких:

22 статті, 1 інформаційний лист, 2 методичних рекомендацій. Зроблено 30 доповідей.

З 2023 року виконується НДР «Вивчити особливості структурних змін стінки товстої кишки у хворих з запальними захворюваннями кишечнику та розробити критерії діагностики з урахуванням факторів, пов’язаних з наслідками воєнних дій». В ході якої планується удосконалити діагностику запальних захворювань кишечнику на підставі вивчення ультрасонографічних параметрів товстої кишки за допомогою трансректального ультразвукового дослідження та еластометрії кишкової стінки. В результаті комплексного дослідження будуть встановлені взаємозв’язки між станом кишкової стінки за даними ультрасонографії та перебігом хвороби, ендоскопічною та гістологічною та імунологічною активністю.

Основний напрям наукової та клінічної діяльності відділення захворювань кишечнику – удосконалення методів діагностики та лікування хронічних захворювань кишечнику, а саме: хронічного коліту, хвороби Крона, неспецифічного виразкового коліту, дивертикулярної хвороби, псевдомембранозного коліту, целіакії, синдрому подразненого кишечнику.

Хворим проводиться комплексне обстеження з включенням сучасних, високоінформативних методів: ендоскопічних (у тому числі відеоколоноскопії в режимі NBI для виявлення передракових станів), рентгенологічних, ультразвукових, імунологічних, біохімічних, мікробіологічних, морфологічних, зондових, функціональних та інших. Вивчаються показники феррокінетики, щільності кісткової тканини, судинного ендотелію, нутритивного стану.

Значне місце займає впровадження нових методів діагностики, зокрема:  

– трансректальне ультразвукове дослідження прямої кишки nа періанальної області на допплерівській cистемі SONOSCAPE S 60 експертного класу для уточнення характеру, глибини та протяжності ураження дистальних відділів шлунково-кишкового тракту;

– водневий дихальний тест для діагностики синдрому надлишкового бактеріального росту;

– оцінка резервних можливостей організму, стану серцево-судинної та нервової систем (методика «Прессайз»);

– дослідження компонентного  складу тіла, його нутритивного стану.

Лікування охоплює призначення сучасних та ефективних медикаментозних препаратів вітчизняного і закордонного виробництва у відповідності до міжнародних стандартів, психо- та фізіотерапевтичні методики. Комплексна терапія включає корекцію імунологічних, метаболічних, остеопенічних, анемічних, нутритивних порушень, дисфункцій судинного ендотелію, синдрому ендогенної інтоксикації і дисбіозу кишечнику. Не лишається поза уваги лікування запальних процесів у прямій та сигмовидній кишці за допомогою місцевого лікування.

При тяжкому перебігу хронічних запальних захворювань кишечнику, відсутності позитивної динаміки від стандартного лікування проводиться біологічна терапія (адалімумаб, ведолізумаб, інфлексімаб). Відділення є базою клінічних випробовувань нових лікарських засобів.

За ініціативи та допомоги адміністрації інституту проведено капітальний ремонт у відділенні, що значно поліпшило побутові умови для хворих і медперсоналу. Проведено заміна вікон і дверей, поліпшено електроосвітлення та водопостачання. Комфортний вигляд мають душова, санкімната і санвузли. Для холу придбано зручні м’які меблі та сучасний телевізор. У палатах з’явилися нові меблеві вироби, зокрема ліжка з ортопедичними матрацами. Гарний вигляд отримала й роздавальна з мікрохвильовою піччю. У палатах підвищеного комфорту встановлено нові холодильники і телевізори. Діє WI-FI.

У відділенні проходять обстеження і лікування хворі з різних куточків нашої країни, деякі з післяковідним синдромом. Особлива увага приділяється військовослужбовцям і переселенцям з місць бойових дій та тимчасової окупованих територій. Під час повітряної тривоги хворі та медперсонал мають можливість перебувати у приміщенні, пристосованому під бомбосховище.

Усе це сприяє комфортному перебуванню хворих у відділенні, подовженню ремісії захворювань і поліпшенню якості життя.

Науковим відділом захворювань кишечника керували:

1966 – 1969 рр. – Кущ А. Н., канд. мед. наук

1969 – 1973 рр. – Ходикін А. В., канд. мед. наук

1973 – 1989 рр. – Чебикіна Н. В., канд. мед. наук

1989 – 2003 рр. – Береза Н. М., д-р мед. наук

2004 – 1015 р.р. – Бойко Т. Й., канд. мед. наук

З 2015 року по теперішній час – Стойкевич М. В., канд.мед.наук.

Співробітниками відділення захищено 1 докторську та 7 кандидатських дисертацій з проблеми діагностики та лікування захворювань кишечника. За останні 5 років опубліковано 6 інформаційних листи, видано понад 100 наукових публікацій, отримано 8 патентів України на нові методи лікування і діагностики.

 

Scroll to Top