Рада молодих вчених ДУ«Інститут гастроентерології НАМН України» існує з дня заснування закладу і є його структурним підрозділом. У різні роки його очолювали вчені, які внесли істотний внесок у розвиток науки в інституті. 

З 2011 року головою Ради була старший науковий співробітник лабораторії  біохімії Карачинова (Макарчук) Вікторія Анатоліївна.

З жовтня 2016 року старший науковий співробітник відділу дитячої  гастроентерології Завгородня (Лук’яненко) Ольга Юріївна. З липня 2020 року в.о. голови ради є науковий співробітник науково-дослідного сектору Грабовська Олена Іванівна.

Мета роботи Ради: об’єднати, всебічно сприяти в науковій діяльності, зберегти і розвивати науковий потенціал молодих фахівців інституту; підготувати висококваліфіковані кадри для науки і практичної медицини, а також залучити молодих вчених до вирішення важливих проблем соціально-економічного розвитку України та Дніпропетровського регіону.

Основними напрямками роботи Ради є:

  1. Проведення заходів, спрямованих на надання допомоги молодим вченим у дослідницькій та науковій роботі, сприянню збільшенню їх знань та професійної майстерності.
  2. Інформування про проведення конференцій, умов участі в національних і міжнародних конкурсах і грантах, фонди підтримки молодих вчених.
  3. Надання допомоги в публікаціях наукових статей та участь у конференціях, які проводяться в інституті та інших організаціях.
  4. Здійснення співробітництва з обласною Радою молодих вчених, а також іншими молодіжними, громадськими, благодійними організаціями з метою збільшення ефективності власної діяльності.
  5. Організація залучення молодих

Склад ради молодих вчених та спеціалістів ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

 

Scroll to Top