Клінічні дослідження

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА – невід’ємна частина сучасної медицини, без якої неможлива повноцінна лікарська допомога

Наша мета – показати об’єктивну картину стану організму, а лікарі, на основі отриманих даних, рекомендують оптимальну схему подальшого обстеження та необхідного лікування!

Клініко-діагностична лабораторія функціонує в інституті з 1964 року, з 2017 року, в зв’язку  з реорганізацією увійшла до складу науково-дослідного сектора ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

 

Лабораторні дослідження виконуються для відділень клініки інституту та консультативної поліклініки. Вимірювальне обладнання відповідає вимогам сучасної лабораторії та дозволяє проводити весь спектр лабораторних досліджень, а також впроваджувати нові методи дослідження. В роботі використовуються тест-системи (США, Польша, Франція, Австрія), що забезпечує отримання якісних та максимально інформативних даних.

Виконується широкий спектр лабораторних досліджень за напрямками.

 • гематологічні
 • біохімічні
 • загальноклінічні
 • імунохроматографічні
 • імунологічні
 • діагностика паразитарних інфекцій
 • мікроскопічні

За останні роки впроваджено малоінвазивні/неінвазивні види діагностики (швидкі тест-системи) з високою чутливістю та специфічністю:

 • виявлення антигену Нelicobacter рylori у калі
 • виявлення трансферину-гемоглобіну у калі
 • виявлення кальпротектину у калі
 • виявлення антигену до G. Lamblia  у калі

.

Обладнання

Вимірювальне обладнання відповідає вимогам сучасної лабораторії та дозволяє проводити весь спектр лабораторних досліджень, а також впроваджувати нові методи дослідження.

 В роботі використовуються тест-системи (США, Польша, Франція, Австрія), що забезпечують отримання якісних та максимально інформативних даних.

Автоматичний гематологічний аналізатор  MicroCC-20Plus  (виробництво США)

Автоматичний аналізатор електролітів  Roche AVL 9180, (виробництво Німеччина)

Напівавтоматичний біохімічний аналізатор GDG Stat Fax 4500 (виробництво США)

Біохімічний напівавтоматичний аналізатор Microlab 300 (виробництво Нідерланди)

Напівавтоматичний коагулометр  К 3002 – Optic  (виробництво Польща)

Забір біологічного матеріалу здійснюється за допомогою одноразових систем, пробірок і контейнерів, що дозволяє знизити ризик контамінації пацієнта і відповідає стандартам сучасної клінічної лабораторії.

Якість досліджень

Постійно здійснюється контроль якості досліджень.  Метрологічний контроль вимірювальної апаратури щорічно проводиться Дніпропетровським центром стандартизації та метрології. Результати перевірки стану вимірювань позитивні.

Лабораторія успішно приймає участь в програмах перевірки професійного рівня (МПР), що проводить Відділ зовнішнього контролю якості клінічних лабораторних досліджень Український Референс-центр клінічних лабораторних досліджень та метрології
НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України а також бере участь в міжнародній програмі  зовнішньої оцінки  контролю якості  BioSystems S.A. (PREVECAL) та має всі відповідні сертифікати.

Баквідділ науково-дослідного сектора ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Співробітники баквідділу:

Для якісного проведення мікробіологічних досліджень баквідділ оснащено двома сучасними паровими стерилізаторами ГК-100, термостатом сухоповітряним  ТС-160, водяну баню ВБ-10 

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для впровадження моніторингу мікробіологічних досліджень, а також для підготовки звітів, формування архівів, згідно рекомендації ВСП «Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень» використовується мікроскоп бінокулярний з відеокамерою MICROmed XS-5520 з програмним забезпеченням MicroCapture 6/0.

Бактеріологи працюють на високоспецифічних одноразових хромогенних середовищах (виробник Grasso, Польща), що дозволяє скороти період виконання мікробіологічного дослідження та ідентифікувати не тільки род мікроорганізмів, а його вид


 

Scroll to Top