Клінічні дослідження

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА – невід’ємна частина сучасної медицини, без якої неможлива повноцінна лікарська допомога

Наша мета – показати об’єктивну картину стану організму, а лікарі, на основі отриманих даних, рекомендують оптимальну схему подальшого обстеження та необхідного лікування!

Клініко-діагностична лабораторія функціонує в інституті з 1964 року, з 2017 року, в зв’язку  з реорганізацією увійшла до складу науково-дослідного сектора ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Лабораторні дослідження виконуються для відділень клініки інституту та консультативної поліклініки. Вимірювальне обладнання відповідає вимогам сучасної лабораторії та дозволяє проводити весь спектр лабораторних досліджень, а також впроваджувати нові методи дослідження. В роботі використовуються тест-системи (США, Польша, Франція, Австрія), що забезпечує отримання якісних та максимально інформативних даних.

Виконується широкий спектр лабораторних досліджень за напрямками.

 • гематологічні
 • біохімічні
 • серологічні
 • імунохроматографічні
 • дослідження сечі та калу
 • діагностика паразитарних інфекцій
 • бактеріологічні 

За останні роки впроваджено малоінвазивні/неінвазивні види діагностики (швидкі тест-системи) з високою чутливістю та специфічністю:

 • виявлення антигену Нelicobacter рylori у калі
 • виявлення трансферину-гемоглобіну у калі
 • виявлення кальпротектину у калі
 • виявлення антигену до G. Lamblia  у калі

Автоматичний гематологічний аналізатор  MicroCC-20Plus  (виробництво США), призначений для одночасного визначення 20 гематологічних параметрів та визначення лейкоцитарної формули по 3 субпопуляціям клітин, дане обладнання дозволяє отримати точні, достовірні результати в короткі строки та запобігти впливу людського фактору на результати досліджень.

Автоматичний аналізатор електролітів  Roche AVL 9180, (виробництво Німеччина), призначений для вимірювання вмісту калія, натрія, хлора у крові, сечі, діалізатах та водних розчинах. Забезпечує отримання точних результатів за короткий період часу, що вкрай необхідно при невідкладних станах пацієнтів.

Напівавтоматичний біохімічний аналізатор GDG Stat Fax 4500 (виробництво США), є компактним та автономним лабораторним приладом, який призначений для дослідження рівня біохімічних показників: ферментів, лікувальних препаратів та імунотурбідиметричних методів дослідження у біологічних рідинах людини

Біохімічний напівавтоматичний аналізатор Microlab 300 (виробництво Нідерланди), є системою, яка програмується для виконання досліджень в клінічній біохімії. Перелік тестів, які може виконувати аналізатор дуже широкий, а сучасна технологія і зручне програмне забезпечення відповідають індивідуальним вимогам будь-якій клінічній лабораторії

Напівавтоматичний коагулометр  К 3002 – Optic  (виробництво Росії), належить до групи застосовуються в коагулогіі аналізаторів з оптичною системою визначення початкової фази згортання крові. Він дозволяє проводити хронометричні вимірювання. Апарат оснащений двома незалежними функціональними каналами вимірювання, що дозволяє прискорити і полегшити виконання досліджень.

Забір біологічного матеріалу здійснюється за допомогою одноразових систем, пробірок і контейнерів, що дозволяє знизити ризик контамінації пацієнта і відповідає стандартам сучасної клінічної лабораторії.

Баквідділ науково-дослідного сектора ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Співробітники баквідділу:

Для якісного проведення мікробіологічних досліджень баквідділ оснащено двома сучасними паровими стерилізаторами ГК-100, термостатом сухоповітряним  ТС-160, водяну баню ВБ-10 

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для впровадження моніторингу мікробіологічних досліджень, а також для підготовки звітів, формування архівів, згідно рекомендації ВСП «Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень» використовується мікроскоп бінокулярний з відеокамерою MICROmed XS-5520 з програмним забезпеченням MicroCapture 6/0.

Бактеріологи працюють на високоспецифічних одноразових хромогенних середовищах (виробник Grasso, Польща), що дозволяє скороти період виконання мікробіологічного дослідження та ідентифікувати не тільки род мікроорганізмів, а його вид


Догори