Дата публікації: 2022 рік

Association between calprotectin and volatile fatty acidsin patients with inflammatory bowel diseases

Дата публікації: 2022 рік

Features of the histostructure of the gastric mucosain patients with atrophic gastritis combinedwith thyroid pathology

Дата публікації: 2022 рік

Specificities of lipotoxicity of free fatty acids and cytokine profilein patients with chronic diffuse liver diseases

Дата публікації: 2022 рік

The role of the intestinal permeabilityin the progression of nonalcoholic fattyliver disease in obese children

Дата публікації: 2022 рік

Ultrasound criteria for predicting pre-cancer changes of thegastric mucosa in patients with chronic atrophic gastritiscombined with thyroid pathology

Дата публікації: 2022 рік

Взаємозв’язок гуморальної ланки імунітету,цитокінової регуляції з коротколанцюговимижирними кислотами у хворихіз запальними захворюваннями кишечника

Дата публікації: 2022 рік

Віра Коростовцева:«У нас була одна батьківщина…»

Дата публікації: 2022 рік

Вплив гепатотропної та метабіотичної корекціїна спектр вільних жирних кислотпри експериментальномутоксичному ураженні печінки

Дата публікації: 2022 рік

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба,поєднана з дисфункцією сфінктера Одді:контроль якості життя пацієнтів

Дата публікації: 2022 рік

Гісто- та морфометричні зміни слизової оболонкитовстого кишечника при хворобі Кроназалежно від наявності фіброзу

Scroll to Top