Відділ/відділення захворювань печінки та підшлункової залози

Науковий відділ захворювань печінки та підшлункової залози був заснований у 1965 р.

З моменту організації та до 1987 р. відділом керував д-р мед. наук, професор Юльян Ісаакович Рафес.

З 1987 по 2011 р. відділом керував член-кореспондент АМН України, д-р мед. наук, професор Юрій Олександрович Філіппов.

З 2011 р. та по теперішній час науковим керівником відділу є член-кореспондент НАМН України, д-р мед. наук, професор Юрій Миронович Степанов.

 

З 1970 року у відділі захищено 1 докторська та 12 кандидатських дисертацій, отримано 6 авторських свідоцтв та 8 деклараційних патентів України, видано 4 монографії, 4 методичні рекомендації, 2 відомчі інструкції.

Основними напрямками наукової та клінічної діяльності відділу є вивчення особливостей клінічного перебігу, розробка та удосконалення методів діагностики та лікування захворювань печінки, підшлункової залози, жовчовивідних шляхів, у тому числі постхолецистектомічного синдрому, постгастрорезекційного та постваготомічного демпінг-синдрому.

Професором Ю. І. Рафесом було створено нове наукове направлення – ендокринна гастроентерологія. Показана діагностична роль гормонів гастрину, секретину та холецистокінін-панкреозиміну при розпізнанні захворювань шлунку, в тому числі постгастрорезекційних розладів жовчного міхура, підшлункової залози. Описані синдроми, пов’язані з порушенням гормональної регуляції функцій органів панкреатобіліарної системи та шлунку: секретинова недостатність, холецистокінін-панкреозимінова недостатність, дисгормональна травна астенія. Показано високу терапевтичну ефективність гастроінтестинальних гормонів при цій патології.

У відділі проводилися дослідження та обґрунтовано діагностичне та терапевтичне застосування багатоатомних спиртів (сорбіт, ксиліт) в гастроентерології. Спільно з лабораторією біохімії розроблені препарати «Ліобіл» і «Таурохол», гормональний секретиноподібний препарат «Суікрепан». Розроблено оригінальний метод інтрадуоденальної інфузійної крапельної терапії з використанням різних лікарських засобів, у тому числі гормоностимуляторів, органопрепаратів, біопрепаратів.

На теперішній час відділ займається проблемами дифузних захворювань печінки.

Тема науково-дослідної роботи відділу на 2022-2024 рр. «Вивчити особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих з імунною відповіддю до SARS-CoV2 та обґрунтувати нові підходи до діагностично-лікувальної тактики». Проводиться дослідження макроструктурних та мікроструктурних змін печінки при метаболічно асоційованій жировій   хворобі печінки. Особлива увага приділяється стану імунітету, змінам у показниках обміну, гемостазу в залежності від перенесеної коронавірусної хвороби та набутої імунної відповіді. Неінвазивна оцінка фіброзу здійснюється ультразвуковими апаратами екстра-класу та апаратом FibroScan. З метою розробки лікувальних заходів оцінюються взаємозв’язки між функціональними, структурними змінами, станом імуноцитокінової ланки та кишкового мікробіоценозу.

Клінічне відділення  захворювань печінки та підшлункової залози розгорнуто на  50 ліжок.  Щорічно у відділенні проходять обстеження та отримують висококваліфіковану медичну допомогу близько тисячі хворих.

Проводиться лікування та діагностика наступних захворювань:

  • аутоімунні хвороби печінки (аутоімунний гепатит, первинний біліарний холангіт, первинний біліарний цироз, первинний склерозуючий холангіт, оверлап-синдроми)
  • цирози печінки різної етіології та їх ускладнення
  • токсичні ураження печінки (алкогольної, медикаментозної та ін. етіології)
  • метаболічно асоційована хвороба печінки
  • хронічні вірусні гепатити
  • хвороба Вільсона, гемохроматоз
  • функціональні гіпербілірубінемії
  • хронічний панкреатит
  • хронічний холецистит
  • постхолецистектомічний синдром

На базі хірургічного відділення інституту хворим з патологією печінки проводиться пункційна біопсія печінки з наступним морфологічним дослідженням біоптатів. У відділенні мініінвазивних ендоскопічних втручань та інструментальної діагностики хворим на цироз печінки проводиться лігування варикозно розширених вен стравоходу.

У відділенні створено всі умови для комфортного перебування пацієнтів: зручні м’які меблі у холах, великий телевізор для перегляду улюблених телепрограм,  чисті та світлі санвузли з душовими кімнатами, яскраве освітлення, багато простіру. Особлива увага палатам підвищеного комфорту, де встановлено нові красиві меблі, у т.ч. ліжка з ортопедичними матрацами, повністю відремонтовані санвузли, у кількох палатах встановлено кондиціонери.

Досвід наших лікарів, використання світових стандартів лікування та сучасних медичних технологій робить відділення відмінним місцем для діагностики та лікування органів гепатобіліарної системи та підшлункової залози.

 

Scroll to Top