Підрозділ патофізіології

Лабораторією керували:

з 1965 – 1969 рр. Дубич Станіслав Якович, кандидат медичних наук з 1969 – 1976 рр. Колпаков Анатолій Антонович, доктор медичних наук з 1976 – 1989 рр. Кожухар Микола Петрович, кандидат біологічних наук з 1989 – 1999 рр. Кругліков Ігор Тимофійович, кандидат біологічних наук з 1999 – 2017 рр. Руденко Анатолій Іванович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник В теперішній час лабораторія входить до складу науково-дослідного сектору ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

 

Основні напрямки наукової та практичної діяльності:

  • Вивчення етіології і патогенезу захворювань органів травної системи, на підставі створення адекватних моделей хвороб, патологічних процесів і реакцій; розробка приватних і загальних концепцій і теоретичних основ конкретних форм патології шлунково-кишкового тракту.
  • Вивчення моторно-секреторну діяльність верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, що регулюють нейрогуморальних механізмів і їх ролі у виникненні передпатологічних і патологічних станів організму в аспекті кортико-вісцеральних взаємовідносин.
  • Оптимізація реєстрації та обробки електрофізіологічних показників діяльності окремих органів і систем в експериментальних умовах

В ході наукових досліджень розроблений метод моделювання стійких гастродуоденальних виразок, спосіб визначення пепсину шлункового соку, факторів захисту слизової оболонки шлунка від пошкоджуючих впливів, спосіб визначення стану нервової регуляції шлункової секреції. Запропоновано схему індивідуального дослідження секреторної функції шлунка. В результаті комплексних досліджень дана оцінка доцільності використання в гастроентерологічної практиці препаратів жовчі і багатоатомних спиртів.

Вивчено роль NO в регуляції моторно-секреторної функції шлунка і дванадцятипалої кишки у інтактних тварин і при моделюванні різних захворювань органів травної системи. Встановлено, що дисбаланс нітроергіческой системи надає різний вплив на періодичну діяльність секреторних залоз шлунка і рухову активність верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Виявлено, що на ранніх етапах моделювання дуоденогастрального рефлюксу жовч в невеликих концентраціях проявляє захисну адаптаційно-трофічну функцію і сприяє оновленню клітин. Тоді як тривала експозиція жовчними кислотами незалежно від їх концентрацій може призводити до суттєвих дистрофічних змін СОШ, сприяти початку пілорізаціі фундальних і атрофії шлункових залоз тіла шлунка.

Співробітниками проводиться робота з вивчення моторно–кінетичної функції сфінктерного апарату при патології езофагогастродуоденальної зони (вимір тонусу сфінктерних зон) за допомогою манометрії та проведення аналізу отриманих та віддалених результатів, поєднане з біохімічним дослідженням шлункового вмісту. Проведено адаптацію методики цифрової манометрії, оцінено найбільш прийнятні підходи. Зроблено висновок, що в дослідженнях моторно-кінетичної функції сфінктерного апарату при патології езофагогастродуоденальної зони доцільне використання балонографічних методів відносно одноканальних водноперфузійних.

 Одним з напрямків в яких залучені співробітники підрозділу патофізіології є встановлення особливостей формування і прогресування стеатозу та фіброзу поєднаних з хронічними дифузними захворюваннями печінки в залежності від етіологічних факторів. Проводяться дослідження центральних та периферичних структур відповідальних за періодичну діяльність шлунково-кишкового тракту в умовах моделювання хронічних дифузних захворювань печінки у дрібних лабораторних тварин. В експерименті на дрібних лабораторних тваринах було розроблено спосіб моделювання фруктозно-індукованого стеатозу печінки в експерименті (патент України № 135184).

За період функціонування підрозділу захищено 3 докторські дисертації, 16 кандидатських дисертацій, 27 авторських свідоцтва, видано 4 методичних рекомендацій.

У 2016 році отримано патент на корисну модель «Спосіб моделювання алкогольного стеатогепатозу» та «Спосіб моделювання цирозу печінки».

В процесі співпраці з сівробітникакамиДніпровського національного університету ім. О. Гончара та ДУ «Інститут гастроентерології НАМНУ»,  отримано  патенти на : «Малоінвазивний скринінг-метод реєстрації трансмукозної різниці потенціалу для експрес-оцінки стану верхніх відділів травної системи змій» (патент України № 134897); «Інтрагастральний еластичний глиняний Zn-ZnSO4 електрод» (патент України № 125677).

Для спільної роботи з іншими науковими установами підрозділ патофізіології може запропонувати наступні методи дослідження:

  • фізіологічні: електрогастрографія, електродуоденографія, електроеюнографія; електроенцефалографія, електрокардіографія, реогепатографія; дослідження трансмукозної різниці потенціалу органів травного каналу, вивчення поведінкових реакцій дрібних лабораторних тварин, визначення тонусу анатомічних звужень травного каналу.
  • патофізіологічні: моделювання шлунково-кишкових захворювань, виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, гепатиту, холециститу, коліту
  • біохімічні: визначення пепсину, глікозамінгліканів, фукоз, гексоз, сіалових кислоти, загального білка, глікопротеїнів, жовчних кислот в шлунковому соку, слині

 

Scroll to Top