Підрозділ біохімії

Лабораторія біохімії починала свою діяльність у 1969 році у складі відділення захворювань печінки і підшлункової залози інституту під керівництвом доктора медичних наук Рафеса Ю.І., який вніс вагомий внесок у розвиток теоретичної та практичної гастроентерології, клінічної біохімії.

З 1974  по 2000 рр завідувала лабораторією доктор біологічних наук Шелекетина І.І. Під її керівництвом було вперше в країні вивчено вплив травних гормонів на жовчовиділення, вивчено патогенез порушення жовчної секреції при захворюваннях жовчовивідних шляхів, за участю її послідовників канд.біол. наук Аверянова Л.П. та канд. біол. наук Домашневої Н.О., старшим науковим співробітником Лелюхіною О.В. створені та апробовані нові лікувальні препарати

2000 – 2007 рр. – завідувач лабораторії Аверянова Л. П., кандидат біологічних наук
2007-2009 рр. – завідувач лабораторії Домашнева. Н. О. кандидат біологічних наук
2010 – 2017 рр – завідувач лабораторії Кленіна Інна Анатоліївна кандидат біологічних наук

 

НАУКОВИЙ НАПРЯМОК ПІДРОЗДІЛУ

 • розробка та вдосконалення біохімічних методів лабораторної діагностики
 • обґрунтування диференційованого підходу до розробки методів лікування
 • вивчення патогенетичних механізмів хвороб органів травлення

У підрозділі виконується більше 40 біохімічних методик, з використанням сучасного апаратно-програмного комплексу для медичних досліджень на базі газового хроматографу «Хроматек-Кристалл 5000», біохімічних аналізаторів, спектрофотометричних, денситометричних, електрофоретичних, хроматографічних, рН – метричних методів

Одним із пріоритетних напрямків біохімічних досліджень в рамках діючих науково-дослідних тем інституту є:

 • вивчення особливостей ліпідного обміну (метаболічний профіль) у біологічних субстратах з метою покращення діагностики, лікування, а також надання рекомендацій щодо діетичного харчування при захворюваннях гепато-біліарної системи та шлунково-кишкового тракту;
 • визначення спектру коротколанцюгових жирних кислот у сироватці та копрофільтраті з метою оцінки стану кишкової мікрофлори, скрінінгу та диференційної діагностики захворювань кишечника, підбору лікування для пацієнтів з захворюваннями шлунково-кишкового тракту та оцінки його ефективності, діагностика недостатності зовнішньосекреторної функції підшлункової залози (неінвазивний метод діагностики)

Можливості підрозділу:

 • газова хроматографія вільних жирних кислот, ліпідів (коротколанцюгових, довголанцюгових) у  різних біологічних субстратах
 • висхідна тонкошарова хроматографія фосфоліпідів, ліпідів у сироватці крові, мембранах еритроцитів та жовчних кислот у жовчі, шлунковому соці
 • виявлення порушень ліпідного, білкового, вуглеводного обміну
 • оцінка активності фіброзного процесу
 • виявлення внутрішньопечінкового холестазу
 • визначення біохімічних показників системи перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту
 • виявлення ендогенної інтоксикації
 • оцінка зовнішньосекреторної функції підшлункової залози
 • оцінка детоксикаційної функції печінки

 

Scroll to Top