Для оптимізації роботи інституту в 2017 році Наказом Директора ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (№ 13 від 01.02.2017 р.) лабораторії: клініко-діагностичну, імунології, біохімії та патофізіології було об’єднано в науково-дослідний сектор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», завідувач к.б.н Кленіна Інна Анатоліївна

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО СЕКТОРА

ПІДРОЗДІЛ «КЛІНІКА»:

  • проведення клінічних лабораторних досліджень в обсязі, що відповідає потужності клініки
  • вибір найбільш діагностично-інформативних лабораторних тестів
  • проведення постійного внутрішнього, міжлабораторного та міжнародного контролю якості лабораторних вимірювань
  • виявлення систематичних відхилень у результатах контрольних вимірювань, прийняття відповідних заходів, які сприяють подальшому запобіганню цих помилок
  • відповідати національному стандарту ДСТУ ENISO 15189:2015 «Лабораторії медичні. Вимоги до якості та компетентності»

ПІДРОЗДІЛИ «НАУКА»:

  • проведення лабораторних досліджень в обсязі, що відповідає планам науко-дослідній тематиці
  • вибір та впровадження нових, сучасних методів дослідження в рамках науково-дослідних тем
  • розробка нових та вдосконалення відомих лабораторних методів діагностики в галузі гастроентерології, обґрунтування підходів для розробки нових методів лікування та контролю ефективності лікування, розробка нових патентоспроможних рішень на підставі виконаних науково-дослідних робіт
  • впровадження нових досягнень в галузі гастроентерології (друкування наукових робіт, участь в наукових конференціях, з’їздах)

Науково-дослідний сектор оснащено сучасним обладнанням, яке в установленому порядку проходить атестацію та метрологічну повірку.

В науково-дослідному секторі ведеться щоденне тестування всіх напівавтоматизованих систем по кожному лабораторному показнику для забезпечення точності та достовірності результатів, ведуться відповідні протоколи, карти Шухарта за допомогою контрольних зразків та калібраторів Elitek (Франція), Cormay (Польша), Immunodiagnostic (США). Щорічно приймаємо участь у міжлабораторному контролю якості, який організовує референтна лабораторія НАМН України (Національний науковий центр “Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска” НАМН України).

З 2018 року приймаємо участь у Міжнародній зовнішній оцінці якості Prevecal (IFCC) (Великобританія), у квітні  2020 року отримано сертифікат на підставі аналізу міжлабораторного слічення біохімічних та коагулометричних показників

У липні 2020 року науково-дослідний сектор пройшов Аудит на право проведення лабораторних досліджень у науково-дослідному секторі (свідоцтво № ПЧ 06-2/353-2020 дійсне до 31.07.2023 року).

 

Scroll to Top