засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02 при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та ДУ „Інститут гастроентерології НАМН України” від 12  травня   2021 р.

1. Протокол №11. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Косової Ганни Анатоліївни “Структурно-функціональний стан серця і судин у хворих на артеріальну гіпертензію в середньому і похилому віці” за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія.

Дисертація виконана в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Науковий керівник:

Колесник Тетяна Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Офіційні опоненти:

Михайловська Наталія Сергіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб Запорізького державного медичного університету МОЗ України;

Фуштей Іван Михайлович, доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи Державного закладу “Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України”.

2. Протокол №12. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Подлужного Сергія Георгійовича “Вплив нейрогуморальних факторів на перебіг пароксизмальної фібриляції передсердь у хворих ішемічною хворобою серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою” за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія.

Дисертація виконана в ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України».

Науковий керівник:

Фуштей Іван Михайлович, доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України».

Офіційні опоненти:

Потабашній Валерій Аркадійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;

Швед Микола Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 08.601.02 к. мед. н., доцент

І.Я. Будзак

КОСОВА ГАННА АНАТОЛІЇВНА

“СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЯ І СУДИН У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В СЕРЕДНЬОМУ І ПОХИЛОМУ ВІЦІ”


ПОДЛУЖНИЙ СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

“ВПЛИВ НЕЙРОГУМОРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА ПЕРЕБІГ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЇ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ У ПОЄДНАННІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ”

КОСОВА ГАННА АНАТОЛІЇВНА 

“СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЯ І СУДИН У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В СЕРЕДНЬОМУ І ПОХИЛОМУ ВІЦІ” 


ПОДЛУЖНИЙ СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 

“ВПЛИВ НЕЙРОГУМОРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА ПЕРЕБІГ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЇ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ У ПОЄДНАННІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ”

ВІДГУК

ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА ПРОФЕСОРА  МИХАЙЛОВСЬКОЇ  НАТАЛІЇ СЕРГІЇВНИ  НА  ДИСЕРТАЦІЙНУ РОБОТУ  КОСОВОЇ ГАННИ АНАТОЛІЇВНИ “СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЯ І СУДИН У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В СЕРЕДНЬОМУ І ПОХИЛОМУ ВІЦІ” 


ВІДГУК

ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА ПРОФЕСОРА  ФУШТЕЙ ІВАНА МИХАЙЛОВИЧА  НА  ДИСЕРТАЦІЙНУ РОБОТУ    КОСОВОЇ ГАННИ АНАТОЛІЇВНИ “СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЯ І СУДИН У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В СЕРЕДНЬОМУ І ПОХИЛОМУ ВІЦІ” 


ВІДГУК

ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА ПРОФЕСОРА  ПОТАБАШНОГО ВАЛЕРІЯ АРКАДІЙОВИЧА    НА  ДИСЕРТАЦІЙНУ РОБОТУ  ПОДЛУЖНОГО СЕРГІЯ ГЕОРГІЙОВИЧА “ВПЛИВ НЕЙРОГУМОРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА ПЕРЕБІГ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЇ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ У ПОЄДНАННІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ”


ВІДГУК

ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА ПРОФЕСОРА  ШВЕДА МИКОЛИ ІВАНОВИЧА  НА  ДИСЕРТАЦІЙНУ РОБОТУ  ПОДЛУЖНОГО СЕРГІЯ ГЕОРГІЙОВИЧА “ВПЛИВ НЕЙРОГУМОРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА ПЕРЕБІГ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЇ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ У ПОЄДНАННІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ”

 

Scroll to Top