ВІДГУК

 доктора медичних наук, Мосійчук Лідії Миколаївни

на дисертаційну роботу Нагурної Ярини Володимирівни

«Фактори ризику хронічних захворювань кишечнику серед

населення західного регіону України»

 

ВІДГУК

професора   Сергієнко Олени Іванівни

на дисертаційну роботу Нагурної ЯриниВолодимирівни

«Фактори ризику хронічних захворювань кишечнику

серед населення Західного регіону України»

 

ВІДГУК

доктора медичних наук,   ДРОЗДОВОЇ ІРИНИ

ВОЛОДИМИРІВНИ  на дисертаційну роботу Турлюн

Тамари Сергіївни на тему: «Особливості ендотеліальної

функції у хворих на артеріальну гіпертензію з різним

кардіоваскулярним ризиком»

 

ВІДГУК

професора Вiзира  Вадима Анатолийовича на дисертаційну роботу

 ТурлюнТамари Сергіївни на тему: «Особливості ендотеліальної

функції у хворих на артеріальну гіпертензію з різним

кардіоваскулярним ризиком»