ВІДГУК

офіційного опонента професора  Коваль Олени Акіндинівни на дисертаційну роботу  Візір-Тронової Олени Вадимівни «Клініко-патогенетичні аспекти перебігу гіпертонічної хвороби та прогнозування ефективності лікування хворих з наявністю модифікованих факторів ризику»

ВІДГУК

офіційного опонента професора  Целуйко Віри Йосипівни  на дисертаційну роботу  Візір-Тронової Олени Вадимівни «Клініко-патогенетичні аспекти перебігу гіпертонічної хвороби та прогнозування ефективності лікування хворих з наявністю модифікованих факторів ризику»

 

 ВІДГУК

офіційного опонента доктор медичних наук  Дроздової Ірини Володимирівни на дисертаційну роботу   Забіда Абдунасера Ендотеліальна дисфункція, системне запалення та кінцеві продукти глікації при хронічній серцевій недостатності у паціентів з постінфарктним кардіосклерозом  

ВІДГУК

офіційного опонента професора  Візіра Вадима Анатолійовича на дисертаційну роботу  Забіда Абдунасера Ендотеліальна дисфункція, системне запалення та кінцеві продукти глікації при хронічній серцевій недостатності у паціентів з постінфарктним кардіосклерозом

ВІДГУК

офіційного опонента професора  Чухрієнко Неоніли Дмитрівни на дисертаційну роботу  Недзвецької Наталії Вікторівни Клініко-лабораторне обґрунтування неінвазивної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки

ВІДГУК

офіційного опонента професора  Сергієнко Олени Іванівни на дисертаційну роботу   Недзвецької Наталії Вікторівни Клініко-лабораторне обґрунтування неінвазивної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки

 

ВІДГУК

офіційного опонента доктор медичних наук  Дроздової Ірини Володимирівни на дисертаційну роботу   Мухаммад Мухаммада Особливості діагностики та лікування хворих на хронічну серцеву недостатність з фібриляцією передсердь на тлі зниження функції нирок

 

ВІДГУК

офіційного опонента професора  Більченко Олександра Вікторовича на дисертаційну роботу  Мухаммад Мухаммада Особливості діагностики та лікування хворих на хронічну серцеву недостатність з фібриляцією передсердь на тлі зниження функції нирок