ЗМІСТ

Титул…………………………………………………..…..2

Патологія верхніх відділів травного каналу 

Степанов Ю.М., Мосійчук Л.М.

Роль вісмуту влікуванні гастродуоденальної

патології(огляд літератури та власні дослідження)........ 9

 

Демешкіна Л.В., Мосійчук Л.М., Петішко О.П.,

Зигало Е.В., Зав’ялова І.Ю.

Досвід застосування психокорегуючої

терапіїв комплексному лікуванні хворихна

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, поєднану

з дисфункцією жовчовивідної системи...........................17

 

Гончарук Л.М., Федів О.І., Коханюк Ю.В.

Оксидантно-протиоксидантнийгомеостаз при

гастродуоденопатіях, індукованих нестероїдними

протизапальними препаратами, у хворих на

остеоартроз з урахуванням патогенних

штамів Helicobacter pylori ............................................. 25

 

Кушніренко І.В

Аналіз ефективності лікувального

комплексу у хворих гастроентерологічного профілю

зкандидозом слизової оболонкиверхнього відділу

травного тракту................................................................ 30 

Патологія підшлункової залози 

Шевченко Б.Ф., Бабій О.М., Татарчук О.М.,

Макарчук В.А., Кудрявцева В.Є.

Функціональний  стан підшлунковоїзалози при

хронічному панкреатиті.................................................. 39 

Гастроентерологічні захворювання у дітей

Сорокман Т.В., Cокольник С.В., Попелюк О.-М.В.

Цитокіновий статус у дітей із хронічною

гастродуоденальною патологією.....................................46  

Огляди та лекції

Шипулин В.П., Кузьминец А.А.

Особенности леченияпациентов, инфицированных

 1 и 4 генотипами вирусагепатита С,

противовирусными  препаратами прямого

действия............................................................................ 51

 

Ткач С.М.

Особенности диагностики и лечения

кислотозависимой  патологииу больныхсахарным

диабетом.......................................................................... 67

 

Степанов Ю.М., Бойко Т.Й.

Дисбіоз кишечника та

ефективність використання пробіотика-

біоентеросептика Ентерожерміна в його

корекції(методичні рекомендації)................................ .73    

 

Степанов Ю.М., Стойкевич М.В., Сорочан О.В.

Застосування препаратів 5-аміносаліцилової кислоти

в лікуванні запальних захворювань кишечника ......... 80  

Матеріали конференції

Скирда І.Ю., Галенко О.П.

За матеріалами IV наукової сесіїІнституту

Гастроентерології  НАМН України«Новітні

технології в теоретичнійта клінічній

гастроентерології»......................................................... 88 

Історія медицини

Шевцова З.И., Гапонов В.В., Чабан Н.

Медики-подвижники на ниве земскоймедицины ..... 99