ЗМІСТ

 

Титул

Патологія верхніх відділів травного каналу

 

Кушніренко І.В.

Особливості перебігу патології верхнього відділу шлунково-кишкового

 тракту у хворих з орофарингеальним кандидозом ………………………………………...8

 

Патологія печінки і жовчовивідної системи

 

Степанов Ю.М., Ягмур В.Б., Шендрик Л.М., Недзвецька Н.В.

Місце транзієнтної еластографії в діагностиці неалкогольної жирової

хвороби печінки ….......................................................................................................................14

 

Патологія кишечника

 

Вінник Н.В., Татарчук О.М., Стойкевич М.В., Кудрявцева В.Є., Сорочан О.В.

Особливості мікробіоценозу товстої кишки та рівня фекального

Кальпротектину  у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника

 залежно від нутритивного  статусу …………………………………………………………..…21

 

Нагієва С.А., Свінціцький А.С., Долгая Н.Є., Корендович І.В.

Особливості моторно-евакуаторної функції кишечника в пацієнтів із різними

формами синдрому подразненого кишечника …………………………………………...26

 

Сидорчук Л.І., Ротар Д.В., Гуменна А.В., Сидорчук І.Й.

Роль ентеропатогенних кишкових паличок

у розвитку і перебігу хронічного невиразкового коліту……………………………………. 33

 

Гастроентерологічні захворювання у дітей

 

Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю., Ягмур В.Б., Коненко І.С.

Характеристика функціонального стану жовчного міхура та структурних

змін печінки при неалкогольній жировій хворобі печінки в дітей ………………………...38

 

Степанов Ю.М., Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю., Ягмур В.Б.,

 Скирда І.Ю., Петішко О.П.

Фактори ризику розвитку стеатозу печінки в дітей …………………………………………..44

 

Патологія підшлункової залози

 

Ратчик В.М., Пролом Н.В., Бабій О.М., Орловський Д.В., Тузко Г.В.

Лікувальна тактика при кістозних утвореннях підшлункової залози

 залежно від їх походження, активності запалення та характеру ускладнень …….….48

 

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

 

Кононов И.Н., Чалый М.В., Коваленко А.Н.

Основные симптомы и синдромы при заболеваниях органов пищеварения ……...65

 

Степанов Ю.М., Симонова Е.В., Диденко В.И.

Портальная гипертензивная гастропатия (Обзор литературы) ……………………….….71

 

Ягмур В.Б., Недзвецька Н.В., Коненко І.С.

Роль статевого диморфізму у розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки ….78

 

 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

Ягмур В.Б., Саусь-Качанова И.А., Дорохина Т.В., Скуднова Н.А.

Случай из практики: рентген-диагностика аскаридоза …………………………………..84

 

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

 

Чабан М., Швецова З., Гапонов В.

Земський лікар і драматург……………………………………………………………………… 87

 

 ЮВІЛЕЇ

 

Вітаємо Юрія Мироновича Степанова! ………………………………………………………..93

 

Кандидат медичних наук Ніна Георгіївна Гравіровська

(до ювілею науковця) ……………………………………………………………………………….96