ЗМІСТ

 

Титул  

 

Епідеміологія хвороб органів травлення

 

Скирда І.Ю., Петішко О.П., Гладун В.М., Завгородня Н.Ю.

Ожиріння в дитячому віці. Статистична оцінка поширеності

в Україні: регіональний аспект ………………………………………………………8

 

Патологія верхніх відділів травного каналу

 

Гайдар Ю.А., Мосійчук Л.М., Ошмянська Н.Ю.

Морфологічна діагностика ерозивного езофагіту при

гастроезофагеальній рефлюксній хворобі…………………………………….17

 

Дорофеев А.Э., Руденко Н.Н., Сибилев А.В.

Коллоидный субцитрат висмута

в лечении хеликобактерной инфекции………………………………………… 25

 

Мосійчук Л.М., Грабовська О.І., Парамонова К.В., Руденко А.І.,

 Кленіна І.А., Кушніренко І.В., Петішко О.П.

Особливості змін біохімічних показників шлункового соку в

пацiєнтiв iз гастроезофагеальною рефлюксною хворобою ……………...30

 

Патологія печінки і жовчовивідної системи

 

Губергриц Н.Б., Клочков А.Е., Фоменко П.Г., Беляева Н.В.

Мультипотентный гепатопротектор Ларнамин

в клинической практике……………………………………………………………... 39

 

Драгомирецька Н.В., Іжа Г.М., Заболотна І.Б., Калініченко М.В.

Досвід застосування мінеральної води в лікуванні хворих на

хронічний вірусний гепатит С із супутньою неалкогольною

жировою хворобою печінки ………………………………………………………...48

 

Никула Т.Д., Мойсеєнко В.О., Манжалій Е.Г.

Досвід застосування парентерального харчування в лікуванні

 печінкової недостатності ……………………………………………………………53

 

Сірчак Є.С.

Можливості використання комплексних рослинних препаратів у

лікуванні функціональних порушень біліарного тракту у хворих на

цукровий діабет II типу………………………………………………………………. 59

 

Степанов Ю.М., Гайдар Ю.А., Діденко В.І., Галенко О.П.,

 Ошмянська Н.Ю.

Мікроструктурні зміни гепатоцитів при фіброзуванні печінки у

Хворих на хронічні дифузні захворювання печінки ……………………………66

 

Степанов Ю.М., Меланіч С.Л., Ягмур В.Б., Кленіна І.А., Коненко І.С.

Оцінка ефективності застосування есенціальних фосфоліпідів у

Хворих на хронічний вірусний гепатит С ………………………………………...71

 

Патологія кишечника

 

Стойкевич М.В.

Вплив порушень нутритивного статусу

на якість життя хворих на хронічні запальні захворювання кишечника …..77

 

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

 

Ткач С.М.

Практические подходы к ведению больных с диспепсией ………………...81

 

Бабінець Л.С., Кицай К.Ю.

Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту біліарного

Генезу та ожиріння……………………………………………………………………. 86

 

Меланіч С.Л., Чалий М.В.

Синдром портальної гіпертензії: можливості сучасної діагностики ……...93

 

Степанов Ю.М., Будзак И.Я.

Функциональная диспепсия и синдром раздраженного кишечника:

что общего?........................................................................................................ 100

 

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

 

Чабан Н., Шевцова З., Гапонов В.

Подвижник земской медицины на Екатеринославщине —

Днепропетровщине (часть 2) ……………………………………………………105