ЗМІСТESEARCHES

 

Титул

 

Патологія верхніх відділів

травного каналу

 

Степанов Ю.М., Косинська С.В., Чухрієнко Н.Д.

Оцінка дефіциту селену та його лікування

за допомогою препарату Цефасель у хворих

на гастроентерологічну патологію ........................................5

 

Степанов Ю.М., Кушніренко І.В., Мосійчук Л.М.,

Демешкіна Л.В., Петішко О.П.

Особливості показників рН-моніторингу

у хворих на ГЕРХ при поєднанні

з дисфункцією сфінктера Одді ............................................10

 

Дорофеев А.Э., Руденко Н.Н., Ткач С.М., Сибилев А.В.

Лечение хеликобактер-ассоциированных

заболеваний в Украине, место препарата

коллоидного висмута субцитрата в комплексной

терапии таких больных ........................................................15

 

Фадєєнко Г.Д., Гальчінська В.Ю., Кушнір І.Е.,

Чернова В.М., Єфімова Н.В., Шапкін А.С.

Морфофункціональний стан слизової оболонки

стравоходу у хворих на гастроезофагеальну

рефлюксну хворобу залежно від трофологічного

статусу пацієнтів ..................................................................21

 

Патологія печінки

і жовчовивідної системи

 

Міщук В.Г., Скоропад К.М.

Рівень фосфоліпази А2 типу IIA та колагену IV

у хворих на хронічний алкогольний панкреатит

у поєднанні з цирозом печінки класу А, В

за Чайльд — П’ю ..................................................................27

 

Naga P. Chalasani, Paul H. Hayashi,

Herbert L. Bonkovsky, Victor J. Navarro,

William M. Lee, Robert J. Fontana

Клинические рекомендации Американской

коллегии гастроэнтерологов: диагностика

и лечение идиосинкразического

медикаментозного поражения печени ...............................33

 

Пасієшвілі Л.М., Железнякова Н.М., Пасієшвілі Т.М.

Клініко-патогенетичні особливості перебігу

неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих

на бронхіальну астму та ожиріння ......................................47

 

Передерий В.Г., Сизенко А.К.

Сравнительное исследование эффективности

препарата Прогепар у пациентов

с неалкогольным стеатогепатитом .....................................55

 

Степанов Ю.М., Гайдар Ю.А., Діденко В.І.,

Аржанова Г.Ю.

Каріометрична характеристика гепатоцитів

на різних стадіях фіброзування та портальної

гіпертензії у хворих на хронічні дифузні

захворювання печінки ..........................................................62

 

Степанов Ю.М., Гайдар Ю.А., Ягмур В.Б.,

Кленіна І.А., Орловський Д.В., Коненко І.С.,

Ошмянська Н.Ю., Мартинова Л.О.

Есенціальні фосфоліпіди в терапії неалкогольної

жирової хвороби печінки......................................................69

 

Гастроентерологічні захворювання у дітей

 

Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю., Ягмур В.Б.,

Скирда І.Ю., Петішко О.П.

Клініко-анамнестичні особливості

стеатозу печінки у дітей .......................................................74

 

Патологія підшлункової залози

 

Назарчук Н.В., Бабінець Л.С.

Порівняльний аналіз якості життя хворих

на хронічний біліарний панкреатит

після холецистектомії ..........................................................79

 

Патологія кишечника

 

Ломей Я.І., Лудин В.І., Ломей Ю.Я., Романчук П.М.

Дебют хвороби Крона проявами гострого

апендициту............................................................................83

 

Психосоматика в гастроентерології

 

Птушкина Д.А.

Как накормить пациента с нервной

анорексией? .........................................................................86

 

Огляди та лекції

 

Ткач С.М., Дорофеев А.Э.

Эволюция лечения кислотозависимой

патологии ..............................................................................94

 

Меланіч С.Л.

Хвороба Вільсона — Коновалова:

алгоритм діагностики та підходи до лікування …………..101

 

Степанов Ю.М., Кушніренко І.В.

Хронічний гастрит: континуум діагностики

й лікування ..........................................................................113

 

Матеріали конференції

 

За матеріалами науково-практичної конференції

з міжнародною участю «VIII Український

гастроентерологічний тиждень» .......................................122

 

Історія медицини

 

Чабан Н., Шевцова З., Гапонов В.

Подвижник земской медицины

на Екатеринославщине-Днепропетровщине

(часть 1) ..............................................................................131