ГАСТРОЕТЕРОЛОГІЯ ISNN 2308-2097                                    №3(53) 2014

 

ЗМІСТ

 

Титул

 

 

 

Епідеміологія хвороб органів травлення

Степанов Ю.М., Гравировская Н.Г., Скирда И.Ю.,

Петишко О.П.

Болезни поджелудочной железы как одна из ведущих проблем

гастроэнтерологии и абдоминальной хирургии (современная эпидемиология) …………………………………………………………………..... 7

Патологія верхніх відділів травного каналу

Міщук В.Г., Бойчук В.Б., Вишиванюк В.Ю.

Стан моторно- евакуаторної функції шлунка за даними 13С-октаноєвого дихального тесту у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу ........................................................................................................................................15

Патологія печінки і жовчовивідної системи

Гавриш І.М.

Нові можливості корекції печінкової енцефалопатії у хворих на цироз печінки ........................................................................................................... 20

 

Динник О.Б., Михальчишин Г.П., Кобиляк Н.М., Боднар П.М.

Жорсткість печінки за даними зсувнохвильової

еластографії у хворих на цукровий діабет типу

2 з неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від активності

 процесу НАЖХП ........................................................................................................................ 24

 

Журавлева Л.В., Лахно О.В., Цивенко О.И.,

Журавлева А.К., Горюшко Ю.А.

Роль нарушений биоэлементного обмена при неалкогольной жировой ..30

 

Івачевська В.В., Чопей І.В.

Оцінка якості життя пацієнтів із поєднаним перебігом неалкогольної

жирової хвороби печінки та стабільними формами ішемічної хвороби

серця .............................................................................................................. 35

 

Свінціцький А.С.,Козак Н.П., Барабанчик О.В.

Зміни реологічних властивостей жовчі у пацієнтів

3 неалкогольною жировою хворобою печінки в поєднанні з. гіперурикемією.............................................................................................. 38

Патологія підшлункової залози

 

Ратчик В.М., Шевелев В.В., Орловский Д.В.

Кисты поджелудочной железы: современные представления о патагенезе,диагностике и лечебно-диагностической тактике ................... 43

 

Русин В.І., Сірчак Є.С., Курчак Н.Ю.

Діагностичні можливості 13С-змішаного тригліцеридного дихального

тесту у хворих після холецистектомії .......................................................... 51

 

Христич Т.М.

Ліпідний спектр крові при хронічному панкреатиті за коморбідності з ішемічною хворобою серця: можливості корекції ........................................................................................................................ 56

 

 

 

 

 

 

 

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

 

 

Antonio Craxí, Felice Piccinino, Alessia Ciancio,

Claudio Iannacone, Barbara Deodato,

Caterina Golotta, Antonio Ascione

Реальные итоги терапии у пациентов с хроническим гепатитом С:

первичные результаты исследования PROBE ………..…………………...... 69

 

Анохина Г.А., Харченко В.В., Коруля И.А.,

Якубовская И.А.

Инсулинорезистентность, ее роль в развитии неалкогольной жировой

болезни печени у больных с метаболическим синдромом, пути коррекции......................................................................................................... 79

 

Решетілов Ю.І., Богослав Т.В., Кузнєцова Л.П.

 Особливості лікувального харчування хворих на артеріальну . гіпертензію....................................................................................................... 84

 

Савустьяненко А.В.

Ферментные препараты поджелудочной железы без

 кишечнорастворимой оболочки: используются ли они сегодня? .......................................................................................................................... 89

 

 

Степанов Ю.М., Птушкіна Д.О.

Здорова сучасна людина: сьогодення та майбутнє   . …............................. 97

 

Ткач С.М.

Функциональная диспепсия и хронический гастрит: сходство.. и различия........................................................................................................ 103

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮВІЛЕЇ