ГАСТРОЕТЕРОЛОГІЯ ISNN 2308-2097                   №2(52) 2014

 

ЗМІСТ

 

Титул

 

 

 

 

 

 

ООРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

 

 

 

 

 

Епідеміологія хвороб органів травлення

 

Степанов Ю.М., Скирда І.Ю.

Провідні фактори впливу на якість медичної допомоги пацієнтам із

 біліарною патологією на вторинному рівні ................................................ 5

 

Патологія верхніх відділів травного каналу

 

Осьодло Г.В., Радушинська М.В.

Роль вегетативної дисфункції та її корекції при гастроезофагеальній

 рефлюксній хворобі ...................................................................................... 13

 

Степанов Ю.М., Крилова О.О.

Ендоскопія з високою роздільною здатністю та NBI в діагностиці

уражень слизової оболонки верхніх відділів травного тракту .................. 19

 

Степанов Ю.М., Мосийчук Л.Н., Коваленко А.Н.

Содержание сывороточного гастрина у пациентов с

рефлюкс-гастритом .....,.................................................................................. 32

 

Патологія печінки і жовчовивідної системи

 

Диденко В.И., Ошмянская Н.Ю., Кленина И.А.

 Морфологическая и биохимическая оценка прогрессирования

хронического гепатита, ассоциированного с вирусом С ............................ 37

 

Драгомирецкая Н.В., Заболотная И.Б., Ижа А.Н.

Новые возможности немедикаментозного лечения больных с

 неалкогольной жировой болезнью печени .................................................. 42

 

Пасієшвілі Л.М., Железнякова Н.М., Пасієшвілі Т.М.

Неалкогольна жирова хвороба печінки та артеріальна гіпертензія:

 патогенетичні чинники формування та прогресування ............................. 46

 

Патологія кишечника

 

Бойко Т.Й., Сорочан О.В., Стойкевич М.В., Мосалова Н.М.,

 Толстикова Т.М.

Лікування анемії у хворих на хронічні запальні захворювання

 кишечника ...................................................................................................... 50

 

Сірчак Є.С.

Методи корекції дисбіозу кишечника та їх вплив на динаміку

клінічних проявів печінкової енцефалопатії у хворих на цироз

печінки ............................................................................................................. 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГЛЯДИ ТА  ЛЕКЦІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮВІЛЕЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ