ГАСТРОЕТЕРОЛОГІЯ ISNN 2308-2097                            №1(51) 2014

Tитул

 

ЗМІСТ

 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

 

Епідеміологія хвороб органів травлення

 

Скирда І.Ю., Петішко О.П., Пантелєєва Т.І.

Оснащення ультразвуковими апаратами

 

лікувальних закладів України  та його вплив на показники захворюваності на хвороби біліарної системи

7

 

 

Патологія верхніх відділів травного каналу

 

Абатуров О.Є., Герасименко О.М.

 

Молекулярні особливості розвитку запалення слизової оболонки шлунка у дітей

 

із хелікобактерною інфекцією, асоційованою з CagA(+)-штамами Н.pylori ……………...…….................................................................................

13

Боровик І.О., Бабінець Л.С., Шостак С.Є., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є.

 

Особливості лікування бронхіальної астми в поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою .........................................

18

Кулаєць В.М.

 

Особливості психоневрологічних розладів у хворих із часто рецидивуючою виразковою

 

 хворобою дванадцятипалої кишки ..............................................................

22

Резніченко Н.Ю.

 

 

Нормалізація біотопів за допомогою пробіотиків у жителів індустріальних центрів ....................................................................................

27

 

Патологія печінки і жовчовивідної системи

 

Майкова Т.В., Мосійчук Л.М., Петішко О.П.

 

Особливості функціонального стану жовчного

 

міхура, сфінктера Одді та моторно-евакуаторної функції шлунка у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу..................................

31

 

Присяжнюк В.П.

 

Вікові особливості вмісту окремих про- та протизапальних цитокінів у крові хворих

 

на цироз печінки невірусної етіології ……………………………….........…

37

 

Патологія підшлункової залози

 

Русин В.І., Сірчак Є.С., Курчак Н.Ю.                                                             

 

Динаміка імунологічних показників на фоні терапії із    

 

використанням пробіотиків та псиліуму у хворих iз хронічним панкреатитом після холецистектомії ……………………………….....……

44

 

 

Ткач С.М., Швец О.В.

 

Современные подходы к оптимизации диагностики и лечения экзокринной панкреатической

 

 недостаточности ............................................................................................

49

 

Патологія кишечника

 

 

Дорофеев А.Э., Рассохина О.А., Бутова А.Ю.

 Биологическая терапия болезни Крона в Украине  ………………...........

55

 

 

Губская Е.Ю., Чичула Ю.В., Купчик Л.М.

 

  Применение дыхательных тестов с целью улучшения результатов лечения целиакии ...........................................................................................

63

 

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

 

Antonio Ascione, Massimo De Luca, Maria Teresa Tartaglione, Filippo Lampasi Giovan Giuseppe Di Costanzo ,

 

 Alfonso Galeota Lanza, Francesco Paolo Picciotto,

 

Giuseppina Marino-Marsilia, Luca Fontanella, Gioacchino Leandro

 

Комбинация пегинтерферона альфа-2а и рибавирина более эффективна для лечения

 

хронического вирусного гепатита С, чем комбинация пегинтерферона альфа-2b и рибавирина .................................................................................

69

 

 

Косинська С.В.

 

Біліарні дисфункції: сучасні уявлення, діагностика та лікування .............

78

Степанов Ю.М., Крилова О.О., Фещенко С.І. Методи ендоскопічного гемостазу при

 

кровотечах із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту ......................

84

Степанов Ю.М., Мосійчук Л.М., Кушніренко І.В. Еволюція зондових методів досліджень в

 

гастроентерології: огляд і власні дослідження ...........................................

94

 

Ткач С.М.

 

Безопасность и потенциальные риски длительного применения ингибиторов  протонной помпы…………………………………………........

102

 

 

Чернявский В.В., Сизенко А.К., Гвоздецкая Л.С.

 

Воспаление при хронических заболеваниях

 

печени и возможные подходы к лечению ...........................................

111

 

ЮВІЛЕЇ

 

 

У 2014 році Інституту гастроентерології НАМН України — 50 років!.

117