ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ ISNN 2308-2097 №3(49) 2013

Титульний лист 1

 

Титульний лист 2

 

 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

 

Епідеміологія хвороб органів травлення

 

 

Степанов Ю.М., Родіонова В.В., Скирда І.Ю.

 

 

Проблеми хвороб органів травлення в наукових дослідженнях. Аналітичний огляд

 

дисертаційних робіт, захищених за спеціальністю 14.01.36 — «гастроентерологія» на

 

спеціалізованій вченій раді ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та

 

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» …….......................................

8

 

 

Патологія верхніх відділів травного каналу

 

 

Гайдар Ю.А., Ошмянська Н.Ю., Сімонова О.В.

 

 

Особливості стану капілярної мережі слизової оболонки шлунка у хворих з портальною гіпертензією ................................................................................

18 

 

 

Джанелидзе Д.Т.

 

 

Повышение эффективности лечения больных с перекрестным синдромом

 

функциональной диспепсией и неэрозивной рефлюксной болезнью без наличия

 

Нelicobacter рylori ............ …………………………………....................................

21

 

 

Кушніренко І.В., Мосійчук Л.М., Крилова О.О., Бєлова Л.І., Демешкіна Л.В.

 

 

Клініко-ендоскопічні аспекти кандидозу слизової оболонки верхнього відділу

 

шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з гастроентерологічною патологією ........................................................................................................

25

 

 

Мелащенко С.Г., Чернобровий В.М., Байол Я.О., Кізлова Н.М.

 

 

Динаміка сироваткових пепсиногенів на тлі прийому подвійних стандартних доз

 

омепразолу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та функціональні

 

шлункові диспепсії ........................................................................................

32

 

 

Осьодло Г.В., Бурлака А.П., Сидоренко І.І., Потаскалова В.С.

 

 

Патогенетична роль оксиду азоту у формуванні різних варіантів гастроезофагеальної

 

рефлюксної хвороби у військовослужбовців ................................................

40

 

 

Опарин AT., Опарин А.А., Титова А.В.

 

 

Влияние сопутствующей гастроэзофагеальной рефлюксной болезни на клиническое

 

течение и функцию внешнего дыхания у больных хроническим обструктивным

 

заболеванием легких......................................................................................

46

 

 

Степанов Ю.М„ Будзак И.Я.

 

 

Эффективность применения Велоза в лечении пациентов с гастроэзофагеальной

 

рефлюксной болезнью...................................................................................

50

 

 

Патологія печінки і жовчовивідної системи

 

 

Воронін К.О.

 

 

Особливості патології органів травлення у хворих похилого та старечого віку і

 

ефективність їх лікування..............................................................................

56

 

 

Дербак МЛ.

 

 

Пізні діабетичні ускладнення у хворих на цукровий діабет 2-го типу з HCV-

 

інфекцією........................................................................................................

60

 

 

Парамонова КВ., Закревська О.В., Гладун В.М„ Скирда 1.Ю.

 

 

Діагностична значущість лабораторних досліджень при захворюваннях біліарної

 

системи............................................................................................................

64

 

 

Пролом Н.В.

 

 

Хірургічна корекція структурно-функціональних порушень печінки у хворих на

 

хронічний калькульозний холецистит та її віддалені

 

результати.......................................................................................................

77

 

 

Самогальська О.Є.,  Лазарчук Т.Б. Баб’як О.В., Вітрук І.М.

 

 

Прогнозування ефективності терапії алкогольного цирозу печінки.............................................................................................................

82

 

 

Степанов Ю.М„ Меланіч С.А., Мельниченко А.Я.

 

 

Оцінка ефективності корекції запальних та фібротичних процесів у хворих на

 

хронічний вірусний гепатит С...........................................................................

88

 

 

Шевченко Б.Ф., Бабий A.M.

 

 

Дифференцированный подход к органосохраняющим операциям в лечении

 

желчнокаменной болезни................................................................................

95

 

Патологія підшлункової залози

 

 

Губергриц Н.Б., ЯрошенкоА.А.

 

 

Динамика внешнесекреторной функции поджелудочной железы у больных

 

хроническим панкреатитом в сочетании с хроническим бронхитом под влиянием

 

терапии препаратом магния ..........................................................................

102

 

 

Губергриц Н.Б., Зыкова Е.С.

 

 

Особенности вегетативной регуляции у больных с хроническим панкреатитом в

 

сочетании с хроническим бронхитом по результатам частотного анализа

 

вариабельности ритма сердца .......................................................................

109

 

 

Дорофеев А.Э., Тарасенко С.А.

 

 

Эффективность и безопасность ферментных препаратов с точки зрения

 

доказательной медицины ..............................................................................

113

 

 

Коваль В.Ю., Архій Е.Й., Болдіжар О.О.

 

 

Особливості хронічних панкреатитів на Закарпатті .....................................  

120

 

 

Русин В.І., Сірчак Є.С., Курчак Н.Ю.

 

 

Уміст вільних амінокислот сироватки крові у хворих із хронічним панкреатитом ……………………........................................................................

123

 

 

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

 

 

Будзак И.Я.

 

 

Синдром раздраженного кишечника: роль нарушений кишечной флоры и пути их

 

коррекции ........................................................................................................

127

 

 

Степанов Ю.М., Будзак И.Я.

 

 

Ингибиторы протонной помпы: насколько безопасно длительное применение

 

пантопразола? .................................................................................................

 

133

Ягмур В.Б.

 

 

Неалкогольна жирова хвороба печінки: сучасний погляд на патогенез, діагностику та

 

лікування ........................................................................................................

138

 

 

ЮВІЛЕЇ

 

 

У 2014 році Інституту гастроентерології НАМН України — 50 років! ……………………………………….......................................................................

148

 

 

Лідія Яківна Мельниченко (До 75-річчя від дня народження) ..........................................................................................................................

150

 

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

I научная сессия Института гастроэнтерологии НАМН Украины «Современные

 

технологии в диагностике и лечении гастроэнтерологических больных» ............................

151