Склад редакційної колегії

Склад редакційної колегії збірника «Гастроентерологія»

Ю. М. Степанов (головний редактор), д-р мед. наук, професор, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

 

О. Я. Бабак, д-р мед. наук, професор, зав. відділом захворювань печінки та шлунково-кишкового тракту ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» (Харків)

 

Н. Г. Гравіровська (відп. секретар), канд. мед. наук, пров. наук. співробітник відділу науково-технічної інформації та програмного забезпечення ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (Дніпропетровськ)

 

В. І. Діденко  канд. мед. наук, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (Дніпропетровськ)    

Л. М. Мосійчук, д-р мед. наук, зав. відділом захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (Дніпропетровськ)

А. Nagorni (Сербія), professor of Internal Medicine, Mp. Php. University Clinical Center (Serbia)

Paradowski L., prof., dr.hab. n. med. (Wroclaw, Poland)

В. М. Ратчик, д-р мед. наук, зав. відділом хірургії органів травлення ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (Дніпропетровськ)

Ю. І. Решетілов, д-р мед. наук, професор, зав. кафедри гастроентерології Запорізької медичної академії післядипломної освіти (Запоріжжя)

А. С. Свінціцький,  д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри госпітальної терапії №2 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (Київ)

Н. В. Харченко, д-р мед. наук, професор, чл.-кор. НАМН У, зав. кафедри гастроентерології, дієтології і        ендоскопії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (Київ)

Г. Д. Фадєєнко, д-р мед. наук, професор, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут терапії ім.            Л.Т. Малої НАМН України» (Харків)

Б. Ф. Шевченко, д-р мед. наук, професор, головний науковий співробітник відділу хірургії органів травлення ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (Дніпропетровськ)

 Інформація про головного редактора