Збірник наукових праць «Гастроентерологія»

Збірник наукових праць «Гастроентерологія» був заснований у 1969 році Дніпропетровським науково-дослідним інститутом гастроентерології (свідоцтво про реєстрацію №7633 Серія КВ). У збірнику публікувалися результати наукової роботи співробітників інституту, а також відомих вчених і молодих дослідників України.
У різні роки Головними редакторами були: проф. Кришень П.Ф. і проф. Філіппов Ю.О. До редакційної колегії входили найпрогресивніші вчені України: професора Бурчинський Г.І., Ганич О.М, Дейнеко Н Ф, Каніщев П.А., Нейко Є.М. та інші.
В даний час редакційну колегію очолює відомий вчений, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» проф. Степанов Ю.М. Також в її складі працюють провідні вітчизняні та зарубіжні вчені - фахівці в області гастроентерології та гепатології.
Проблематика збірника: епідеміологія, етіологія, патогенез, діагностика, лікування хвороб органів травлення, їх профілактика.
У 2013 році збірник був перереєстрований під назвою «Гастроентерологіїя=GASTROENTEROLOGY» (Свідоцтво №20000-10130ПР Серія КВ) і став виходити в журнальному форматі 4 рази на рік, тираж 1700 прим. Збірник включено до переліку фахових видань, затверджених МОН України, зареєстрований в наукометричних базах Science Index (РНЦ), Google Scholаr, Acodemic Resсource Index (Research Bible), українському реферативному журналі «Джерело», наукової електронної бібліотеки «КіберЛенінка».
Сьогодні в збірнику публікуються результати досліджень вчених Інституту гастроентерології та інших наукових установ України, а також співробітників Вищих навчальних закладів України. Статті друкуються відповідно до вимог щодо наукового спеціального видання згідно з Державними стандартами України. Роботи публікуються українською, російською та англійською мовами. Розсилка здійснюється відповідно до затвердженого реєстру.