Склад редакційної колегії

Ф.И.О.

Данные об авторе

Степанов Юрий  Миронович

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР - Д-р мед. наук, професор, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (Дніпро)

Бабак Олег Якович

 

Д-р мед. наук, професор,

завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету  (Харків)

 

 

Губська Олена Юріївна

Д-р мед.н., професор

Завідувач кафедри терапії,              інфекційних хвороб та дерматовенерології  

Інституту післядипломної освіти       

НМУ імені О.О. Богомольця (Київ)                

 

Хухліна Оксана Святославівна 

 

 Д-рмед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб ВДНЗ України «БДМУ»  (Чернівці).

Харчеко Наталія Вячеславівна

Д-рмед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

(Київ)

 

 

 

Діденко Владимир Ізотович

Канд.мед.наук, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (Дніпро)

Шевченко Борис Федорович

Професор, д-р мед. наук, головний науковий співробітник відділу хірургії органів травлення ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

 (Дніпро)

Ратчик Вадим Михайлович

Д-р мед. наук, зав. відділом хірургії органів травлення ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (Дніпро)

Vincenzi Bruno

MD, PhD

Associate Professor in Medical Oncology

Винченци Бруно, MD, PhD 
Доцент,  Университет Campus Bio-Medico, Рим 
(Італія)

DAN L. DUMITRASCU  

 

luliu Haticanu University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca, Romania (Университет медицины и фармации им. Люю Хатикану Клуж-Напока, Румыния)

Prof Dan L. Dumitrascu MD, PhD AGAF

 (Проф. Дан Л. Думитраску, доктор медицинских наук AGAF)

Фадєєнко Галина Дмитриївна

Д-р мед. наук, професор, директор ДУ «Національний Інститут терапії ім. академіка Л. Т. Малої НАМН України»

(Харків)

 

Скрипник Ігор Миколайович

Д-р мед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи і післядипломної освіти Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»

 (Полтава)

 

Мосійчук

Лідія Миколаївна

Д-р мед.н., зав. відділом захворювань шлунку,  дванадцятипалої кишки, дієтології і лікувального харчування ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (Дніпро)

Осьодло Галина Василівна

 

Д-р мед. н.,професор,начальник кафедри військової терапії Української

військово-медичної академії МО України

(Київ)

 

 Сірчак Єлизавета Степанівна

Д-р мед. наук,професор, професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ДВНЗ «Ужгородський

національний університет»

(Ужгород)

 Інформація про головного редактора