Журнал Гастроентерологія

Збірник наукових праць «Гастроентерологія» було заснованно в 1969 році Дніпропетровським науково-дослідним інститутом гастроентерології. У 2013 році збірник було перереєстровано під назвою «Гастроентерологія = GASTROENTEROLOGY» і він почав виходити в журнальному форматі 4 рази на рік, тиражем 1700 прим. Збірник включено до переліку фахових видань, затверджених МОН України, зареєстровано в наукометричних базах Science Index (РІНЦ), Google Scholаr, Academic Resсource Index (Research Bible), українському реферативному журналі «Джерело», науковій електронній бібліотеці «КіберЛенінка». Читати далі...

Вниманию авторов Состав редакционной коллегии
Форма авторской справки и заявления

 

 Випуски журнала починаючи з 2013 р дивись на сайті "Издательский дом "Заславский""