ЛАБОРАТОРІЯ БІОХІМІЇ

ОСНОВНИЙ НАУКОВИЙ НАПРЯМОК - вивчення патогенетичних механізмів хвороб органів травлення; розробка й вдосконалення методів діагностики; обґрунтування диференційованого підходу до розробки методів лікування.

Виконується понад 40 методик:

спектрофотометричні, флюориметричні, денситометричні, електрофоретичні, хроматографічні (тонкошарова хроматографія на силікагелі та силуфолі).

Діагностика літогенності жовчі:
  • виявлення ознак літогенності жовчі в преморбідному і ранньому періоді жовчнокам'яної хвороби,
  • обґрунтування показань для вибору оптимального методу хірургічнго лікування жовчокам’яної хвороби,
  • оцінка стану жовчовиділення і жовчовідділення для обґрунтування замісної терапії, корекції цих порушень,
  • визначення типу жовчних конкрементів для вибору консервативної літолітичної терапії,
  • контроль за ефективністю консервативної літолітичної терапії.
Діагностика стану перетравлення та всмоктування нутрієнтів у пацієнтів в до- та післяопераційному періоді (патент України 15789)
  • оцінка всмоктувальної функції тонкої кишки (проба з Д-ксилозою),
  • характеристика стану перетравлення та всмоктування білків, жирів, вуглеводів за допомогою навантажувальних проб,
  • визначення типів порушення перетравлення та всмоктування нутрієнтів для вибору диференційованого лікування.