ЛАБОРАТОРІЯ ІМУНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

     Лабораторія застосовує НОВІТНІ ДІАГНОСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: визначення ступеня фіброзу печінки, вірусних гепатитів, метод Вестерн-блот, мікробіологічні методи дослідження, визначення в крові загального антигену гельмінтів; НОВІТНЮ ЛІКУВАЛЬНУ ТЕХНОЛОГІЮ: аутоцитокінотерапію.

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ

      Альтернативою пункційній біопсії печінки є недавно розроблений, але який вже міцно увійшов у практику лікувально-діагностичної роботи інституту – метод лабораторної діагностики (аналіз крові) тканинних порушень печінки.
     Тест засновано на оцінці кількості ламініну і матриксної металопротеінази-1, перерахунку їх в умовні одиниці і визначенні коефіцієнту їх співвідношення, яке від 1 до 2 відповідає початковій стадії фіброзу (F0-F1), від 2,5 та вище – цирозу печінки (F4 за шкалою гістологічного індексу METAVIR).

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ

    Метод визначення та підтвердження вірусоносіїв є достовірним засобом оцінки ефективності противірусної терапії в процесі лікування.

      ВЕСТЕРН-БЛОТ

    Метод для визначення токсигенних штамів Helicobacter рylori; активності інфекційного процесу;  необхідності лікування антибіотиками.