Наукові співробітники відділу хірургії органів травлення:

 

 

 

 

Керівник відділу хірургії органів травлення,

хірургвищої категорії,

доктор медичних наук 

Бабій Олександр Михайлович

 

Головний науковий співробітник відділу хірургії органів травлення,

хірург вищої категорії,

доктор медичних наук, професор

Шевченко Борис Федорович

 

 Старший науковий співробітник відділу хірургії органів травлення,

хірург вищої категорії,

кандидат медичних наук

Пролом Наталія Вікторівна

Лікарі хірургічного відділення органів травлення:

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Завідувач відділенням хірургії - лікар-хірург вищої категорії Олександр Валерійович Зеленюк

лікарірург вищої категорії   Олександр Володимирович Бандурист

§  Клінічний стаж – 36 років.

§  Подяка голови індустріальної районної Ради у місті Дніпропетровську за багаторічну плідну працю, сумлінне ставлення до службових обов’язків, відданість справі, особистий внесок у розвиток медичної науки і практики та з нагоди 50-річчя ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», 2014.

§   .

лікар-хірург вищої категорії - Поляк Наталія Вікторівна

§  Клінічний стаж – 25 років.

§  Подяка голови індустріальної районної Ради у місті Дніпропетровську за багаторічну плідну працю, сумлінне ставлення до службових обов’язків, відданість справі, особистий внесок у розвиток медичної науки і практики та з нагоди 50-річчя ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», 2014.

 

Відділення анестезіології з ліжками

інтенсивної терапії (ВАЛІТ)

§  Завідувачка відділенням анестезіології з ліжками інтенсивної терапії - лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії  Світлана Вікторівна Ущина

§   

§  Клінічний стаж – 36 років;

§  Подяка голови індустріальної районної Ради у місті Дніпропетровську за багаторічну плідну працю, сумлінне ставлення до службових обов’язків, відданість справі, особистий внесок у розвиток медичної науки і практики та з нагоди 50-річчя ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», 2014.

§  лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії Світлана Федорівна Пархоменко .

 

§  Клінічний стаж – 35 років.

§  Подяка голови індустріальної районної Ради у місті Дніпропетровську за багаторічну плідну працю, сумлінне ставлення до службових обов’язків, відданість справі, особистий внесок у розвиток медичної науки і практики та з нагоди 50-річчя ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», 2014

лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії Олександра Володимирівна Пахолка


Клінічний стаж – 28 років.

Подяка голови індустріальної районної Ради у місті Дніпропетровську за багаторічну плідну працю, сумлінне ставлення до службових обов’язків, відданість справі, особистий внесок у розвиток медичної науки і практики та з нагоди 50-річчя ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», 2014.

 

 

Розробка і клінічне впровадження методів діагностики та хірургічного лікування захворювань органів травлення

1.  Хірургічне лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ), і гриж стравохідного отвору діафрагми (ендолапароскопічним та ендохірургічним способом, у тому числі, в модифікації клініки).

2. Хірургічне лікування ахалазії кардії ендолапароскопічним та ендохірургічним способом з переважним застосуванням методики балонної пневмокардіодилатації та операції Геллера, в тому числі, в модифікації клініки.

3. Хірургічне лікування ускладненого перебігу виразкової хвороби (рецидивних виразкових кровотеч, стенозів вихідного відділу шлунка та дванадцятипалої кишки) і пухлинних уражень шлунка з застосуванням традиційно резекційних і органозберігаючих хірургічних втручань ендолапароскопічним і відкритим способом.

4.  Хірургічне лікування морбідного ожиріння з переважним застосуванням методики лапароскопічної рукавної резекції шлунка.

5. Хірургічне лікування калькульозного холециститу і поліпів жовчного міхура – лапароскопічна холецистектомія.

6. Діагностика та хірургічне лікування холецистолітіазу, хронічного калькульозного холециститу з поодиноким та численним камененосійством, поліпів жовчного міхура зі збереженням жовчного міхура – ендолапароскопічна холецистолітотомія та ендолапароскопічна холецистополіпектомія.

7. Хірургічне лікування холелітіазу (камені у позапечінкових жовчних протоках) і його ускладнень (механічна жовтяниця, стенозуючий папіліт та ін.) з застосуванням ендолапароскопічних і відкритих технологій, виконання ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії (ЕРХПГ) та транспапілярних втручань - ендоскопічна папілосфинктеротомія (ЕПСТ).

8.  Хірургічне лікування ушкоджень і рубцевих стриктур жовчних проток відкритим способом

9.  Хірургічне лікування ускладнень хронічного панкреатиту та пухлинних уражень підшлункової залози: дуоденумзберігаючі резекційно-дренуючі втручання (операція Фрея, операція Беґера, Бернська операція) і розширені резекції підшлункової залози (панкреатодуоденальна резекція за Wipple, центральні і дистальні резекції підшлункової залози).

10.  Мініінвазивні втручання при кістозних ураженнях підшлункової залози і печінки, в тому числі, пункційні та дренуючі втручання під сонографічним- / рентгенографічним-контролем.

11. Хірургічне лікування гриж передньої черевної стінки різної локалізації (пахвинні, пупочні, післяопераційні, в тому числі, діастаз білої лінії живота) з застосуванням лапароскопічних (ТАРР, ІPOM) і відкритих технологій з використанням сучасних аллопластичних матеріалів.

12. Хірургічне лікування ускладнених форм хвороби Крона, неспецифічного виразкового коліту (НВК) та пухлинних уражень кишечника.

13. Пункційна біопсія печінки і вогнищевих новоутворень черевної порожнини, в тому числі, підшлункової залози, під сонографічним контролем.

 

Тема науково-дослідної роботи відділу на 2020-2022 рр .: «Вивчити особливості ускладненого перебігу кил стравохідного отвору діафрагми, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, ахалазії кардії, стенозу гастродуоденальної зони виразкового генезу та удосконалити методи їх хірургічної корекції з застосуванням ендолапароскопічних технологій».

У відділі хірургії органів травлення з 1970 по 2020 рр. виконані 10 докторських та 17 кандидатських дисертацій, розроблені 41 спосіб діагностики, 47 методів лікування, опубліковано понад 480 статей, 5 монографій, 7 довідників, 1 керівництво. Видано 15 методичних рекомендацій, 2 навчальні посібника, 3 відомчі інструкції, отримано понад 32 авторських свідоцтва.

 

Відділ хірургії органів травлення пропонує співпрацю по розробці методів 
діагностики і способів мініінвазивного хірургічного лікування при патології органів
травлення, клінічній апробації нових лікарських препаратів, нового інструментарію,
шовних матеріалів і зшиваючих апаратів
.