Підрозділ біохімія

Лабораторія біохімії починала свою діяльність у 1969 році у складі відділення захворювань печінки і підшлункової залози інституту під керівництвом доктора медичних наук Рафеса Ю.І., який вніс вагомий внесок у розвиток теоретичної та практичної гастроентерології, клінічної біохімії.

З 1974  по 2000 рр завідувала лабораторією доктор біологічних наук Шелекетина І.І. Під її керівництвом було вперше в країні вивчено вплив травних гормонів на жовчовиділення, вивчено патогенез порушення жовчної секреції при захворюваннях жовчовивідних шляхів, за участю її послідовників канд.біол. наук Аверянова Л.П. та канд. біол. наук Домашневої Н.О., старшим науковим співробітником Лелюхіною О.В. створені та апробовані нові лікувальні препарати

2000 - 2007 рр.  -  завідувач лабораторії Аверянова Л. П., канд. біол. наук

2007-2009 рр.   -  завідувач лабораторії Домашнева. Н. О. канд. біол. наук

2010 – 2017 рр  -  завідувач лабораторії Кленіна Інна Анатоліївна канд. біол. наук

 

НАУКОВИЙ НАПРЯМОК ПІДРОЗДІЛУ

—        розробка та вдосконалення біохімічних методів лабораторної діагностики

—        обґрунтування диференційованого підходу до розробки методів лікування

—        вивчення патогенетичних механізмів хвороб органів травлення

 

 

У підрозділі виконується більше 40 біохімічних методик, з використанням сучасного апаратно-програмного комплексу для медичних досліджень на базі газового хроматографу «Хроматек-Кристалл 5000», біохімічних аналізаторів, спектрофотометричних, денситометричних, електрофоретичних, хроматографічних, рН - метричних методів

Одним із пріоритетних напрямків біохімічних досліджень в рамках діючих науково-дослідних тем інституту є:

- вивчення особливостей ліпідного обміну (метаболічний профіль) у біологічних субстратах з метою покращення діагностики, лікування, а також надання рекомендацій щодо діетичного харчування при захворюваннях гепато-біліарної системи та шлунково-кишкового тракту;

- визначення спектру коротколанцюгових жирних кислот у сироватці та копрофільтраті з метою оцінки стану кишкової мікрофлори, скрінінгу та диференційної діагностики захворювань кишечника, підбору лікування для пацієнтів з захворюваннями шлунково-кишкового тракту та оцінки його ефективності, діагностика недостатності зовнішньосекреторної функції підшлункової залози (неінвазивний метод діагностики)

Можливості підрозділу:

—        газова хроматографія вільних жирних кислот, ліпідів (коротколанцюгових, довголанцюгових) у  різних біологічних субстратах

—        висхідна тонкошарова хроматографія фосфоліпідів, ліпідів у сироватці крові, мембранах еритроцитів та жовчних кислот у жовчі, шлунковому соці

—        виявлення порушень ліпідного, білкового, вуглеводного обміну

—        оцінка активності фіброзного процесу

—        виявлення внутрішньопечінкового холестазу

—        визначення біохімічних показників системи перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту

—        виявлення ендогенної інтоксикації

—        оцінка зовнішньосекреторної функції підшлункової залози

—        оцінка детоксикаційної функції печінки

Співробітники підрозділу:

 

 КленінаІнна Анатоліївна,

канд. біол. наук, науковий співробітник

завідувач науково-дослідного сектора

 

                                                  

      

Карачинова Вікторія Анатоліївна

Науковий ступінь - канд. біол. наук

старший науковий співробітник   

Освіта вища, 2002-2007    

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Магістр з біохімії

Досвід роботи в ДУ «Інститут гастроентерології  НАМН України»- вереснь 2007до сьогодні

 

 Наукові інтереси:

• Дослідження патогенетичних механізмів захворювань органівтравлення.

 • Розробка та вдосконалення методів діагностики.

 • Обґрунтування диференційованого підходу до розробки методівлікування.

 

 

БабійСвітлана Олександрівна,          

Науковий ступінь - канд. біол. наук,                      

старший науковий співробітник      

Освіта вища, 2002-2007    

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Магістр з біохімії

Досвід роботи в ДУ «Інститут гастроентерології  НАМН України»- серпень 2015 – до сьогодні

 

Наукові інтереси:

Газова хроматографія, тонкошарова хроматографія ліпідів та жовчнихкислот, метаболічні порушення

Дитяче ожиріння та метаболічний синдром, кількісні та якісні зміни типу жовчі та роль жовчних кислот у регуляції ліпідного та енергетичногогомеостазу.

 

Анісенко Оксана Генадіївна

 молодший науковий співробітник                                                                                                      

Освіта вища, 2009-2014    

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Спеціаліст з фізіології рослин

Досвід роботи в ДУ «Інститут гастроентерології  НАМН України»- лютий 2018до сьогодні

Наукові інтереси

Тонкошарова хроматографія ліпідів та жовчнихкислот

 

 Грабовська Олена Іванівна

науковий співробітник                                                                                   

Освіта вища, 2006-2011    

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Магістр з біохімії

Досвід роботи в ДУ «Інститут гастроентерології  НАМН України»- листопад 2014 – до сьогодні

 

 

 Штепа Елеонора Хусейнівна

Лаборант І категорії

Освіта вища, Дніпропетровський державний університет

Спеціальність - біохімія

Стаж роботи  - 20 років

Досвід роботи в ДУ «Інститут гастроентерології  НАМН України»- грудень 2011до сьогодні

 

 

 

  

Яковіна Світлана Борисівна

Технік І категорії

Освіта вища, Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут 1985р.

спеціальність Хімія і технологія переробки еластомірних матереалів.

Досвід роботи в ДУ «Інститут гастроентерології  НАМН України»- червень 2012до сьогодні