Інформація про конференції

 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДУ «ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ»

ГС «АСОЦІАЦІЯ ПО ВИВЧЕННЮ ТА ЛІКУВАННЮ ХВОРОБ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ В УКРАЇНІ»

   

ПРОГРАМА

VІІ  НАУКОВОЇ СЕСІЇ

ІНСТИТУТУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ

«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕОРЕТИЧНІЙ ТА КЛІНІЧНІЙ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ»

Дніпро, Менора, 13-14 червня 2019 р.

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

 

Степанов Ю.М. – Заслужений лікар України, професор, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», голова ГС «Асоціація по вивченню та лікуванню хвороб органів травлення в Україні».

 

КООРДИНАТОРИ: 

-        загальні питання:

Діденко Володимир Ізотович – 056-760-33-05,

Гравіровська Ніна Георгіївна – 098-828-45-47

-        технічне забезпечення доповідей:

Буренко Анатолій Миколайович – 098-121-78-86

Галінський Олексій Олексійович – 067-567-67-56

  

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

Діловий центр «Менора», вул. Шолом Алейхема 4/26.  

 

Під час проведення конференції буде працювати виставка лікарських препаратів провідних фармацевтичних компаній.

 

Важливо!!! Відповідальність за рекламу медичних препаратів під час проведення конференції несуть рекламодавці, які повинні адаптувати рекламні матеріали (банери, ліфлети тощо) для використання виключно в аудиторії лікарів, як того потребують умови ст. 21 «Закону про рекламу».  

 

9.00-9.15

Відкриття конференції, вітання учасників та гостей:

-      Привітання від Національної академії медичних наук України

-      Привітання від МОЗ України

-      Привітання від Дніпропетровської облдержадміністрації

ПЕРШИЙ ДЕНЬ, 13 червня 2019 року

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №1

ВЕЛИКА ЗАЛА

Головуючі: член-кор. Харченко Н.В., проф. Срипник І.М.,                   

                   проф. Степанов Ю.М.,  проф. Шипулін В.П.

9.15-9.30

Харченко Н.В. (Київ) Складнощі ведення хворих на неалкогольний стеатогепатит.

9.30-9.55

Степанов Ю.М. (Дніпро) Нр-асоційовані коморбідні стани шлунково-кишкового тракту в практиці сімейного лікаря.

9.55-10.10

Шипулін В.П. (Київ) Щодо правочиності діагнозу хронічного гепатиту С в епоху застосування противірусних засобів прямої дії.

 

 

САТЕЛІТНИЙ СИМПОЗІУМ

«АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ В МІЖНАРОДНИХ КОНСЕНСУСАХ ТА РЕКОМЕНДАЦІЯХ»

ВЕЛИКА ЗАЛА

Модератор:проф. Степанов Ю.М., проф. Ткач С.М.             

10.10-10.25

Скрипник І.М. (Полтава) Неалкогольна жирова хвороба печінки: новини Всесвітнього гепатологічного конгресу (Відень, 2019).

10.25-10.40

Степанов Ю.М. (Дніпро) Консенсус ICON-6 та Українські рекомендації з профілактики та лікування НПЗП-індукованих гастропатій.

10.40-10.55

Ткач С.М. (Київ) Постінфекційний синдром подразненої кишки з позицій консенсусу AGA (American Gastroenterology Association, 2019).

10.55-11.10

Губська О.Ю. (Київ) Алкогольні ураження органів травлення: погляд експертів UEG та реальні практичні можливості.

 

Обговорення

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №2

ВЕЛИКА ЗАЛА

ПЕРШИЙ ДЕНЬ, 13 червня 2019 року

 

Головуючі: проф. Дорофєєв А.Е., проф. Палій І.Г.,

                   проф. Осьодло Г.Д., проф. Шадрин О.Г.

11.10-11.25

Шадрин О.Г. (Київ) Актуальні питання лікування гострих вірусних діарей.

11.25-11.40

Палій І.Г. (Вінниця) Ураження шлунково-кишкового тракту при вживанні НПЗП: що проходить повз уваги.

11.40-11.55

Харченко Н.В. (Київ) Особливості моторики дванадцятипалої кишки та жовчовивідної системи. Корекція порушень.

11.55-12.10

Дорофєєв А.Е. (Київ) Використання біологічної терапії для лікування запальних захворювань кишечнику в Україні.

12.10-12.25

Осьодло Г.Д. (Київ) Обстипаційний синдром у клінічній практиці: роль та місце прокінетичних засобів.

 

 

САТЕЛІТНИЙ СИМПОЗІУМ

«РОЛЬ МІКРОБІОТИ В ПАТОГЕНЕЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»

ВЕЛИКА ЗАЛА

Модератор:проф. Степанов Ю.М., проф. Скрипник І.М.,

                     проф. Фадєєнко Г,Д.                   

12.25-12.35

Степанов Ю.М. (Дніпро) Мікробіота та пробіотики. Введення в проблему.

12.35-12.50

Скрипник І.М. (Полтава) Сучасні можливості пробіотичної терапії в клініці внутрішньої медицини: аспекти доказовості.

12.50-13.05

Фадєєнко Г.Д. (Харків) Можливості ребіозу кишечнику в сучасних умовах.

 

Обговорення

13.05-14.00

Обідня перерва

САТЕЛІТНИЙ СИМПОЗІУМ

«ДОКАЗОВІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ»

ВЕЛИКА ЗАЛА

ПЕРШИЙ ДЕНЬ, 13 червня 2019 року

Модератор:проф. Губергріц Н.Б., проф. Степанов Ю.М.                   

14.00-14.15

Степанов Ю.М. (Дніпро) Міждисциплінарні позиції неалкогольної жирової хвороби печінки: реалії та перспективи.

14.15-14.35

проф. Mato de la Paz Josė Maria (Іспанія) S-аденозилметіонін у лікуванні захворювань печінки.

14.35-14.50

Губергріц Н.Б. (Одеса) Доказова панкреатологія 2018-2019.

 

Обговорення

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №3

ВЕЛИКА ЗАЛА

Головуючі: проф. Бондаренко О.О., проф. Колеснікова О.В., 

                   проф. Потабашній В.А., проф. Сергієнко О.І.

14.50-15.05

Потабашній В.А., Фесенко В.І. (Кривий Ріг) Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба і порушення серцевого ритму: екстраезофагеальні прояви чи коморбідність?

15.05-15.20

Колеснікова О.В. (Харків) Замісна ферментна терапія при метаболічно асоційованих захворюваннях.

15.20-15.35

Чернявський В.В. (Київ) Ерадикація Н.рylori: дискусійні питання та практичні рішення.

15.35-15.50

Бондаренко О.О. (Львів) Роль кишечної мікрофлори у розвитку захворювань печінки.

ПЕРШИЙ ДЕНЬ, 13 червня 2019 року

15.50-16.05

Будзак І.Я. (Дніпро) Роль біфідо- та лактобактерій в механізмі формування синдрому подразненої кишки та його пробіотичної корекції.

16.05-16.20

Ратчик В.М., Бабій О.М., Пролом Н.В. (Дніпро) Ендолапароскопічні технології в хірургічному лікуванні ахалазії кардії.

16.20-16.35

Косинська С.В. (Дніпро) Складнощі антисекреторної та ерадикаційної антихелікобактерної терапії.

16.35-16.45

Кіосов О.М. (Запоріжжя) HDE (High Definition Endoscopy) в діагностиці колоректальних неоплазій.

16.45-16.55

Сімонова О.В (Дніпро) Кишечна метаплазія слизової оболонки шлунка: ендоскопічна і морфологічна діагностика, прогностичні критерії.

 

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №4

ВЕЛИКА ЗАЛА

ДРУГИЙ ДЕНЬ, 14 червня 2019 року

Головуючі: проф. Височина І.Л., проф. Губська О.Ю.,

                   проф. Звягінцева Т.Д., проф. Сірчак Є.С.

9.00-9.15

Фадєєнко Г.Д. (Харків) Можливість застосування адеметіоніну при неалкогольній

жировій хворобі печінки: власний досвід.

9.15-9.30

Палій І.Г. (Вінниця) Помилки в лікуванні синдрому подразненої кишки: на що варто

звернути увагу.

9.30-9.45

Губська О.Ю. (Київ) Сучасні підходи в лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної

хвороби.

9.45-10.00

Бондаренко О.О. (Львів) Коморбідний пацієнт в гастроентерології. Штрихи до

клінічного портрету.

10.00-10.15

Степанов Ю.М. (Дніпро) Синдром подразненої кишки: чи можливе успішне

лікування?

10.15-10.30

Губергріц Н.Б. (Одеса) Можливості метадоксина в лікуванні алкогольної та

неалкогольної жирової хвороби печінки.

10.30-10.45

Звягінцева Т.Д. (Харків) Неалкогольна жирова хвороба печінки та

внутрішньопечінковий холестаз.

10.45-11.00

Колеснікова О.В. (Харків) Механізми фіброгенезу при неалкогольній жировій

хворобі печінки: що ми знаємо сьогодні?

11.00-11.15

Осьодло Г.Д. (Київ) Взаємозв’язок кишкового мікробіоценозу і жирової хвороби печінки.

11.15-11.30

Шипулін В.П. (Київ) Роль гастроентеролога в лікуванні холелітіазу: доказові аспекти.

11.30-11.45

Ткач С.М. (Київ) Про так звану «кляту» диспепсію. Сучасний погляд на термінологію, 
патогенез та ведення хворих з диспепсією.

ДРУГИЙ ДЕНЬ, 14 червня 2019 року

11.45-12.00

Чернобровий В.М. (Вінниця) Актуальні питання діагностики та лікування гепатобіліарної патології.

12.00-12.15

Журавльова Л.В. (Харків) ГЕРХ та дуоденогастральний рефлюкс у пацієнтів з цукровим діабетом та ожирінням.

12.15-12.30

Маслова Г.С., Гопко О.Ф. (Полтава) Біліарний сладж: від фундаментальних основ до клінічної практики.

12.30-12.45

Височина І.Л. (Дніпро) B.coagulans в лікуванні гастроентерологічних захворювань запальної та функціональної природи: ефективність з позицій доказової медицини.

12.45-13.00

Степанов Ю.М. (Дніпро) Печінкова енцефалопатія: механізми формування та можливості ефективного лікування. 

13.00-13.15

Сергієнко О.І. (Харків) Практичні аспекти диференційної діагностики шкірного свербіжу, асоційованого з холестазом.

13.15-13.30

Сірчак Є.С. (Ужгород) Сучасна тактика ведення хворих на жовчнокам’яну хворобу (до і після холецистектомії).

 

Обговорення

13.30-14.00

Обідня перерва

 

ПАНЕЛЬ ДИСКУСІЇ

«КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТОВСТОЇ КИШКИ»

ВЕЛИКА ЗАЛА

ДРУГИЙ ДЕНЬ, 14 червня 2019 року

 

Модератори:член-кор. Захараш М.П., проф. Дорофєєв А.Е.,

                       проф. Степанов Ю.М., проф. Пойда О.І.                   

14.00-14.15

Степанов Ю.М. (Дніпро) Лікування хронічних запальних захворювань кишечнику. Чи є місце месалазину у сучасних умовах?

14.15-14.30

Захараш М.П., Кучер М.Д., Захараш Ю.М. (Київ) Міжнародні протоколи та стандарти хірургічного лікування при виразковому коліті.

14.30-14.45

Дорофєєв А.Е. (Київ) Вузлові точки у тактиці ведення хворих на виразковий коліт (розбір клінічного випадку).

14.45-15.05

Пойда О.І. (Київ) Сучасні лікувальні стратегія та тактика при виразковому коліті та хворобі Крона.

15.05-15.20

Розбір клінічних випадків ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

15.20-16.00

Дискусія за проблемою. Обговорення та прийняття рекомендацій експертів VІІ наукової сесії ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» щодо ведення хворих на виразковий коліт та хворобу Крона.

 

ЗАКРИТТЯ ПАНЕЛІ

 


СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

ДРУГИЙ ДЕНЬ, 14 червня 2019 року

 

Головуючі: д.м.н. Шевченко Б.Ф., к.м.н. Гравіровська Н.Г.,

                   к.м.н. Діденко В.І.

Галінський О.О. (Дніпро) Цифрова манометрія як метод кількісної оцінки функціонального стану м’язового апарату травного тракту.

Завгородня Н.Ю., Кленіна І.А., Татарчук О.М, Грабовська О.І. (Дніпро) Стан кишкової мікробіоти у дітей з неалкогольною хворобою печінки. 

Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю. (Дніпро) Новітні можливості неінвазивної діагностики стеатозу підшлункової залози у дітей.

Зеленюк О.В. (Дніпро) Холангіоманодебітометрія в лікуванні ускладнених форм холелітіазу.

Коненко І.С. (Дніпро) Неінвазивна оцінка морфологічного стану печінки.

Кузьмінець А.А. (Київ) Вивчення стану кишкового мікробіому у хворих на остеоартрит.

Милостива Д.Ф. (Дніпро) Характеристика морфо-функціонального стану печінки в динаміці алкогольної інтоксикації.

Псарьова І.В. (Дніпро) Неінвазивні біомаркери активності  неспецифічного виразкового коліту.

Ратчик В.М., Орловський Д.В. (Дніпро) Варіанти патології підшлункової залози у віддалений термін хірургічного лікування хронічного панкреатиту.

Стойкевич М.В., Татарчук О.М., Федорова Н.В. (Дніпро)  Неінвазивна діагностика активності неспецифічного виразкового коліту.

Тітова М.В. (Дніпро) Особливості нутритивного статусу хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику та сучасні методи його дослідження

Тузко Г.В. (Дніпро) Мініівазивні технології в хірургічному лікуванні псевдокіст підшлункової залози.

Прийняття експертних висновків. Нагородження переможців. Прийняття резолюціїVІІ наукової сесії ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

   Закриття VІІ наукової сесії

Інституту гастроентерології НАМН УКРАЇНИ

 

 

Науково-практична конференція з міжнародною участю: «VІІ наукова сесія інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології»

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» 55 років (1964 – 2019)

 

Україна, м. Дніпро

13-14 червня 2019 р.

 

 

Наукова програма заходу охоплює такі питання:

1. діагностика, лікування та профілактика захворювань органів травлення;

2. етіологія та патогенез хвороб органів травлення (у тому числі експериментальні дослідження);

3. новітні технології хірургічного лікування (у т.ч. мініінвазивного) патології органів травлення;

4. діагностика, лікування та профілактика захворювань органів травлення у дітей;

5. нутріціологія та лікувальне харчування при хворобах органів травлення;

6. епідеміологія захворювань органів травлення.

В рамках сесії буде проведено окреме засідання експертної групи по лікуванню хвороби Крона та неспецифічного виразкового коліту «Наступність між консервативним та хірургічним лікуванням ХЗЗК» за участю провідних колопроктологів та гастроентерологів України.

Конференція буде працювати в режимі пленарних і секційних засідань, сателітних симпозіумів, у т.ч. у формі дискусійної панелі та телемосту. Планується участь провідних вчених України та світу.

Конференція внесена до «Реєстру конгресів, з'їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться в Україні у 2019 році» під № 248.  

До конференції буде приурочено видання збірника «Гастроентерологія» №1 та №2, публікація статей у збірнику безкоштовна, з правилами оформлення можна ознайомитися на сайті інституту gastro.org.ua у розділі «Збірник Гастроентерологія».

Місце проведення: Діловий центр  «Менора», вул. Шолом-Алейхема, 4/26.

         Початок реєстрації учасників конференції 13 червня о 8:00 год. Відкриття конференції о 9:00 год.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології та дієтології  Степанов Юрій Миронович.

Участь у конференції безкоштовна.

З усіх питань звертатися в Оргкомітет конференції:

 

Заст. директора з наукової роботи,

канд. мед. наук Діденко В.І.

e-mail:vladdidenko23@gmail.com

тел.: 0500567842; 0967279060

Пров. наук. співробітник,

канд. мед. наук Гравіровська Н.Г.

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел.: 0501349254; 0988284547

*************************************************************

27-28 вересня 2018 р. ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» сумісно з ГО «Українська гастроентерологічна Асоціація» провів науково-практичну конференцію з міжнародною участю «X Український гастроентерологічній тиждень».

 

Звіт

про проведення науково-практичної конференції

з міжнародною участю «X Український гастроентерологічній тиждень»

 

27-28 вересня 2018 р. ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» сумісно з ГО «Українська гастроентерологічна Асоціація» провів науково-практичну конференцію з міжнародною участю «X Український гастроентерологічній тиждень».

У конференції взяли участь провідні вчені України, а також всесвітньо відомі учені – проф. Дан Думітраску (Румунія) та проф.Бруно Вінчензі (Італія). Були присутні лікарі гастроентерологи, загальної практики – сімейної медицини, терапевти, хірурги, сонологи, ендоскопісти та дитячі гастроентерологи.

 

Науковий керівник конференції - д-р мед наук, професор, директор ДУ “Інститут гастроентерології НАМН України”, головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології і дієтології Ю. М. Степанов відкрив конференцію і підкреслив, що це Х ювілейний гастроентерологічний Український тиждень, на який приїхали всесвітньо відомі фахівці з Європи, а також провідні вітчизняні вчені з різних областей України, лікарі, науковці.

 

Присутніх привітав Голова Придніпровського наукового центру НАН України, академік НАН України Булат Анатолій Федорович, відзначивши дуже важливим, що Інститут гастроентерології під керівництвом професора Ю.М. Степанова, щороку організовує декілька науково-практичних конференцій, які надають можливість представити останні досягнення Інституту, а також національної та світової гастроентерологічної науки, поспілкуватись фахівцям із різних регіонів України.

Присутніх привітав Голова Української гастроентерологічної асоціації, Заслужений діяч науки і техніки України, професор І.М. Скрипник, який підкреслив велике значення конференцій такого масштабу, як Х Український гастроентерологічний тиждень для гастроентерологічної спільноти нашої країни. Відомі вчені мають можливість представити останні досягнення світової та вітчизняної науки великому колу фахівців, що є дуже важливим для практичної охорони здоров’я.

До відкриття конференції було приурочено вручення грамот переможцям конкурсу наукових робіт молодих вчених з гастроентерології, оголошеного Українською гастроентерологічною Асоціацією. Науковий керівник конференції, професор
Ю.М. Степанов вручив дипломи і грошові премії:

 

 

I місце - Нікіфорова Яна Василівна, науковий співробітник відділу вивчення захворювань органів травлення та їх коморбідності з неінфекційними захворюваннями (ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків). Назва роботи: «Роль нутрігенетики у корекції харчової поведінки хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою на тлі вісцерального ожиріння»;

II місце - Лук’яненко Ольга Юріївна, науковий співробітник відділу дитячої гастроентерології (ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро). Назва роботи: «Асоціація синдрому надмірного бактеріального росту та неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей»;

III місце - Бірюченко Ірина Володимирівна, асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ). Назва роботи: «Ефективність застосування селективного інгібітору зворотного захоплення серотоніну в комплексному лікуванні пацієнтів із неерозивною формою гастроезофагеальної рефлюксної хвороби - проспективне рандомізоване дослідження».

Директор Інституту гастроентерології, професор Ю.М. Степанов відкрив конференцію доповіддю «Стан гастроентерологічної допомоги в Україні», в ході якої автор представив аналітичний огляд показників здоров’я населення і ресурсне забезпечення гастроентерологічної служби за останні 4 роки.

На цьому заході були представлені провідні терапевтичні школи України – міст Києва, Дніпра, Харкова, Львова, Полтави, Ужгорода, Вінниці, Чернівців.

 

 

 

 

 

 

У рамках конференції були проведені: 7 пленарних засідань, сателітний симпозіум «Стан та перспективи використання пробіотиків».

 

 

 Відбулись 2 мастер класа: професор Дан Думітраску (Румунія) представив лекцію «Сучасні підходи в лікуванні подразненої кишки» та професор Бруно Вінчензі (Італія) зробив доповідь на тему «Медикаментозні ураження печінки», які мали дуже великий інтерес усіх присутніх.

Доповіді провідних учених України і співробітників Інституту гастроентерології були присвячені патології підшлункової залози, гепатобіліарної системи, захворюванням верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, передраковим станам в гастроентерології, захворюванням кишечника, а також  профілактиці, діагностиці і лікуванню хвороб органів травлення.

Було проведено окреме пленарне засідання на тему «Коморбідна патологія шлунково-кишкового тракту. Гастроентерологічні аспекти в практиці сімейного лікаря», на якому виступили з доповідями провідні фахівці України з терапії, кардіології, ендоскопії, сімейної медицини. Значна частина повідомлень була сформована на доказовій базі і результатах власних досліджень.

Також окреме засідання було присвячено актуальним питанням дитячої гастроентерології, в рамках якого були представлені доповіді відомих педіатрів, які висвітлили проблеми захворювань органів травлення у дітей.

Ученими інституту було представлено 11 стендових доповідей, в яких були висвітлені результати власних досліджень і рамках наукової тематики інституту гастроентерології.

Наукова сесія інституту завершилася врученням дипломів, грамот і премій за кращі стендові доповіді:

1 місце – Псарьова І.В.; 2 місце – Стойкевич М.В., Коненко І.С., Недзвецька Н.В.;
3 місце – Зеленюк О.В.

 За результатами проведеної конференції схвалена резолюція:

 1.       Продовжити вивчення епідеміології, патогенезу найбільш соціально значущих, широко розповсюджених і тяжких захворювань органів травлення (гепатиту та цирозу печінки, неспецифічного виразкового коліту, хвороби Крона, виразкової хвороби, хронічного гастриту, хронічного та гострого панкреатиту у дорослих і дітей), продовжити дослідження передракових станів, їх своєчасної діагностики і можливостей корекції.

3. Продовжити впровадження відомих сучасних та пошук нових методів діагностики, лікування та профілактики хвороб органів травлення.

4. Продовжити практику широкої дискусії та залучення зарубіжних вчених у роботу наукових сесій Інституту.

  

   ********************************************************************************

 

Звіт

про проведення науково-практичної конференції

«VI наукова сесія «Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології»

 

14-15 червня 2018 року у м. Дніпро відбулася VI наукова сесія інституту гастроентерології НАМН України з міжнародною участю “Новітні технології в теоретичній і клінічній гастроентерології”.


                                                      

У конференції взяли участь провідні вчені України, а також всесвітньо відомий учений із Туреччини проф. Джем Калаічі. Були присутні лікарі гастроентерологи, загальної практики – сімейної медицини, терапевти, хірурги, сонологи, ендоскопісти та дитячі гастроентерологи.

 

Науковий керівник конференції - д-р мед наук, професор, директор ДУ “Інститут гастроентерології НАМН України”, головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології і дієтології Ю. М. Степанов відкрив конференцію, зазначивши, що у цьому році відзначається 25-річчя Національної академії медичних наук України, і всі заходи, які проводить інститут гастроентерології у поточному році, проходитимуть під егідою цієї ювілейної дати.

На відкритті конференції був продемонстрований фільм, присвячений Національній академії медичних наук України, який вперше презентувався на урочистих ювілейних заходах у м. Києві.

 

 

З привітанням від імені Президента НАМН України, академіка Віталія Івановича Цимбалюка виступила ректор Дніпропетровської медичної академії, член-кореспондент НАМН України Тетяна Олексіївна Перцева. До відкриття конференції було приурочено вручення грамот Президії НАМН України співробітникам інституту за плідну багаторічну працю і вагомий внесок в досягнення установи. 

Присутніх привітали голова Української гастроентерологічної асоціації, професор, Заслужений діяч науки і техніки України І.М. Скрипник, заступник директора Департаментуохорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації
О.П. Григорук, а також радник голови Дніпропетровської обласної ради, професор
В.О. Павлов.Захід відвідали відомі учені: член-кореспондент НАМН України, Головний терапевт МОЗ України, професор В.З. Нетяженко, керівник регіональної групи експертів Державного експертного (фармакологічного) центру МОЗ України, професор В.Й. Мамчур, президент ГО «Українська гастроентерологічна Асоціація», професор І.М. Скрипник. Були представлені провідні терапевтичні школи України – міст Києва, Дніпра, Харкова, Тернополя, Полтави, Ужгорода, Вінниці, Запоріжжя.

У рамках конференції були проведені: 5 пленарних, 2 секційних засідання та сателітний симпозіум «Роль мікробіоти в патогенезі захворювань шлунково-кишкового тракту. Сучасні уявлення і перспективи». Учені інституту представили останні досягнення науково-дослідної роботи в галузі вивчення епідеміології, етіології, патогенезу, діагностики і лікування гастроентерологічної патології у дорослих і дітей.

Доповіді провідних учених України і співробітників Інституту гастроентерології були присвячені патології підшлункової залози, гепатобіліарної системи, захворюванням верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, передраковим станам в гастроентерології, захворюванням кишечника, а також  профілактиці, діагностиці і лікуванню хвороб органів травлення.

Було проведено окреме пленарне засідання на тему «Ключові питання діагностики та лікування», в якому виступили з доповідями провідні фахівці України з терапії, кардіології, алергології, сімейної медицини. Значна частина повідомлень була сформована на доказовій базі і результатах власних досліджень. Відбулася панель дискусії на тему «Ключові питання діагностики та лікування хронічного панкреатиту. Екзокринна недостатність підшлункової залози: реалії та перспективи» за участю професора Ю.М. Степанова та Джема Калаічі із Стамбула.  Ученими інституту було представлено 20 усних доповідей, які присвячені останнім науковим досягненням і 7 стендових доповідей молодих учених, в яких були висвітлені результати власних досліджень в гастроентерології.

Перше секційне засідання відкрив директор інституту, професор Ю. М. Степанов з доповіддю “Стратегії та перспективи розвитку Державної установи «Інститут гастроентерології НАМН України”, у якому були висвітлені досягнення установи на сьогодні і визначені основні стратегічні напрямки і головні завдання на перспективу.

Окремим блоком в ході сателітного симпозіуму була розглянута проблема дизбіозу і використання пробіотиків в гастроентерологічній практиці та при комор бідній патології.

Молоді учені інституту виступили на окремій секції і представили свої досягнення за минулий рік. 


Наукова сесія інституту завершилася врученням дипломів, грамот і премій за кращі доповіді:

1 місце - Лук’яненко О. Ю.; 2 місце – Коненко І.С., Карачинова В.А.; 3 місце – Зеленюк О.В.

Преміями були нагороджені кращі стендові доповіді:

1 місце – Міхієнко О.П., Коненко І.С.; 2 місце – Орловський Д.В.; 3 місце -
Галінський О. О.

За результатами проведеної конференції схвалена резолюція:

1.       Продовжити вивчення епідеміології, патогенезу найбільш соціально значущих, широко розповсюджених і тяжких захворювань органів травлення (гепатиту та цирозу печінки, неспецифічного виразкового коліту, хвороби Крона, виразкової хвороби, хронічного гастриту, хронічного та гострого панкреатиту у дорослих і дітей), продовжити дослідження передракових станів, їх своєчасної діагностики і можливостей корекції.

3. Продовжити впровадження відомих сучасних та пошук нових методів діагностики, лікування та профілактики хвороб органів травлення.

 

4. Продовжити практику широкої дискусії та залучення зарубіжних вчених у роботу наукових сесій Інституту.