Інформація про конференції

 

 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДУ «ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ»

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ГС «АСОЦІАЦІЯ ПО ВИВЧЕННЮ ТА ЛІКУВАННЮ ХВОРОБ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ В УКРАЇНІ»

 

ПРОГРАМА

 

Науково-практичної конференції

«ПОЛІМОРБІДНА ПАТОЛОГІЯ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ» 

 

Дніпро, Менора, 13-14 листопада 2019 р.

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

Степанов Ю.М. – Заслужений лікар України, професор, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», голова ГС «Асоціація по вивченню та лікуванню хвороб органів травлення в Україні».

 

КООРДИНАТОРИ:

-        загальні питання:

Діденко Володимир Ізотович – 056-760-33-05,

            Гравіровська Ніна Георгіївна – 098-828-45-4 

-        технічне забезпечення доповідей:

Буренко Анатолій Миколайович – 098-121-78-86

Галінський Олексій Олексійович – 067-567-67-56

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

Діловий центр «Менора», вул. Шолом Алейхема 4/26.

Під час проведення конференції буде працювати виставка лікарських препаратів провідних фармацевтичних компаній.

Важливо!!! Відповідальність за рекламу медичних препаратів під час проведення конференції несуть рекламодавці, які повинні адаптувати рекламні матеріали (банери, ліфлети тощо) для використання виключно в аудиторії лікарів, як того потребують умови ст. 21 «Закону про рекламу».

 

9.00-9.15

Офіційне відкриття конференції, вітання учасників та гостей:

-      Привітання від Національної академії медичних наук України

-      Привітання від МОЗ України

-      Привітання від Дніпропетровської облдержадміністрації

 

ПЕРШИЙ ДЕНЬ, 13 листопада 2019 року

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №1

ВЕЛИКА ЗАЛА

Головуючі: член-кор. Харченко Н.В., проф. Звягінцева Т.Д.,

                   проф. Степанов Ю.М.

9.15-9.30

Харченко Н.В. (Київ) Оксидативний стрес. Сучасні підходи до корекції.

9.30-9.45

Звягінцева Т.Д. (Харків) Синдром подразненого кишечника: контроль вісцеральної гіперчутливості та мікробіоценозу.

САТЕЛІТНИЙ СІМПОЗІУМ

«АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОЇ КОМОРБІДНОСТІ В МІЖНАРОДНИХ КОНСЕНСУСАХ ТА РЕКОМЕНДАЦІЯХ»

Головуючі: проф. Губергріц Н.Б., проф. Потабашній В.А.,

                   проф. Скрипник І.М., проф. Ткач С.М.

9.45-10.05

Степанов Ю.М. (Дніпро) Нові Європейські рекомендації по веденню пацієнтів з передраком шлунка (MAPS 2,2019).

 

10.05-10.20

Скрипник І.М., Гопко О.Ф., Криворучко І.Г. (Полтава) Оцінка факторів ризику, профілю пацієнтів та сучасних підходів до лікування синдрому подразненого кишечника в Україні: результати неінтервенційного проспективного епідеміологічного дослідження «Синдром подразненої кишки-контроль»

ПЕРШИЙ ДЕНЬ, 13 листопада 2019 року

 

10.20-10.35

Губергріц Н.Б. (Одеса) Новини Європейської панкреатології. 2019.

10.35-10.55

Степанов Ю.М. (Дніпро) Рекомендації Української гастроентерологічної асоціації лікарям первинної ланки охорони здоров’я з ведення пацієнтів з НПЗП-гастропатією.

10.55-11.10

Ткач С.М. (Київ) Які практичні рекомендації дає лікарю міжнародний консенсус ICON-G щодо упередження ризиків НПЗП-гастропатії?

11.10-11.25

Потабашній В.А., Фесенко В.І. (Дніпро)Дисліпідемії при неалкогольній жировій хворобі печінки: що нового в керівництві Європейського кардіологічного і атеросклеротичного товариства 2019 року?

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №2

ВЕЛИКА ЗАЛА

Головуючі: проф. Дорофєєв А.Е., проф. Журавльова Л.В., 

                   проф. Палій І.Г., проф. Шостакович-Корецька Л.Р.

11.25-11.40

Дорофєєв А.Е. (Київ) Синдром подразненого кишечникаі дивертикулярна хвороба: подібності та відмінності.

11.40-11.55

Палій І.Г. (Вінниця)Паралелі алкогольної хвороби печінки і неалкогольної жирової хвороби печінки.

 

11.55-12.10

Шостакович-Корецька Л.Р. (Дніпро) Актуальні питання лікування гепатиту С в Україні: регіональні особливості, фокус на пацієнта.

ПЕРШИЙ ДЕНЬ, 13 листопада 2019 року

12.10-12.25

Харченко Н.В. (Київ) Сучасні підходи до лікування синдрому подразненого кишечнику та оверлап-синдрому.

12.25-12.45

Степанов Ю.М. (Дніпро) Актуальні напрямки оптимізації гепатотропної терапії хронічних дифузних захворювань печінки. Міждисциплінарні підходи.

12.45-13.00

Журавльова Л.В. (Харків) Ведення хворих із ГЕРХ та дуоденогастральним рефлюксом на тлі цукрового діабету та ожиріння.

13.00-14.00

Обідня перерва


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №3

ВЕЛИКА ЗАЛА

Головуючі: проф. Бондаренко О.О., проф. Колеснікова О.В.

                   проф. Осьодло Г.В., проф. Шипулін В.П.

14.00-14.15

Осьодло Г.В. (Київ) Холестероз жовчного міхура: поради сімейному лікарю.

14.15-14.30

Ткач С.М. (Київ) Персоніфіковані підходи к веденню хворих з функціональними гастроінтестинальними розладами у практиці лікаря-інтерніста.

14.30-14.45

Скрипник І.М., Маслова Г.С. (Полтава) Медикаментозно-індуковані ураження печінки: поради лікарю щодо діагностики, профілактики та лікування.

 

14.45-15.00

Осьодло Г.В. (Київ) Роль і місце гастроцитопротекторів на сучасному етапі.

ПЕРШИЙ ДЕНЬ, 13 листопада 2019 року

15.00-15.15

Колеснікова О.В. (Харків) Неалкогольна жирова хвороба печінки – більше, ніж одна хвороба: мультидисциплінарний підхід.

15.15-15.30

Бондаренко О.О. (Львів) Інгібітори протонної помпи: неприємні несподіванки, до яких ми готові.

15.30-15.45

Колеснікова О.В. (Харків) Метаболічні порушення  при цукровому діабеті: як досягти рівноваги?

15.45-16.00

Будзак І.Я. (Дніпро) Можливості нутритивної підтримки при хронічних дифузних захворюваннях печінки різного генезу.

16.00-16.15

Зигало Е.В., Сердюченко О.М., Адамська І.М. (Дніпро) Новітні технології в гастроентерології:PRECISE-діагностика у вивченні вегетативних розладів в патогенезі коморбідних станів шлунково-кишкового тракту. Досвід Інституту гастроентерології НАМН України.

16.15-16.30

Шипулін В.П. (Київ) Скринінг онкологічних захворювань в практиці сімейного лікаря. Програстрин – сучасний ранній маркер.

 

Обговорення
 
 
 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №4

ВЕЛИКА ЗАЛА

ДРУГИЙ ДЕНЬ, 14 листопада 2019 року

Головуючі:  проф. Губська О.Ю., проф. Мамчур В.Й.,

                    проф. Сірчак Є.С., проф. Хухліна О.С.

9.00-9.15

Мамчур В.Й. (Дніпро) Фармакологічні аспекти ефективності брендів та генериків у лікуванні захворювань печінки.

9.15-9.35

Степанов Ю.М. (Дніпро) Синдром подразненої кишки: від гетерогенності формування до диференційованого лікування.

9.35-9.50

Філіппова О.Ю. (Дніпро) Гепатотропна терапія при метаболічно-асоційованих захворюваннях: усвідомлений вибір препарату.

9.50-10.05

Височина І.Л. (Дніпро) Доцільність використання комбінації Bacillus coagulans з вітамінами групи В в практичній медицині.

10.05-10.20

Хухліна О.С. (Чернівці) Оптимізація ведення пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом С після досягнення стійкої вірусологічної відповіді.

10.20-10.35

Губська О.Ю. (Київ) Лікування алкогольної хвороби печінки. Рекомендації EASL і сучасні можливості терапії.

10.35-10.50

Швець О.В. (Київ) Функціональна диспепсія: вдосконалення лікування через краще розуміння патогенезу.

10.50-11.05

Гриднєв О.Є. (Харків) Патогенетична терапія синдрому холестазу в практиці сімейного лікаря.

11.05-11.20

Рябоконь Ю.Ю. (Запоріжжя) Абдомінальний біль: причини виникнення, симптоматична терапія.

 

11.20-11.35

Сірчак Є.С. (Ужгород) Місце урсодезоксихолевої кислоти у лікуванні уражень органів травлення при цукровому діабеті 2 типу.

ДРУГИЙ ДЕНЬ, 14 листопада 2019 року

11.35-11.55

Степанов (Дніпро) Біліарні дисфункції. Сучасний погляд на проблему діагностики та лікування.

САТЕЛІТНИЙ СИМПОЗІУМ

«ДИТЯЧА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ»

Головуючі: проф. Абатуров О.Є., проф. Больбот Ю.К.

                    проф. Степанов Ю.М.

11.55-12.10

Абатуров О.Є. (Дніпро) Попередження розвитку і лікування діареї, яка викликана ClostridiumDifficile.

12.10-12.25

Больбот Ю.К. (Дніпро) Гострий гастроентерит у дітей: сучасна тактика лікування.

12.25-12.40

Завгородня Н.Ю. (Дніпро) Новітні аспекти діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей: місце епігенетичних маркерів.

12.40-12.55

Лукьяненко О.Ю. (Дніпро) Диференційна діагностика патології підшлункової залози у дітей з ожирінням.

12.55-14.00

Обідня перерваПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №5

ВЕЛИКА ЗАЛА

Головуючі: проф. Агібалов О.М., проф. Бондаренко О.О., 

                   проф. Сергієнко О.І.

14.00-14.15

Бондаренко О.О. (Львів) Ураження печінки, індуковані ліками.

14.15-14.30

Сергієнко О.І. (Харків) Мікроскопічний коліт: від симптомів до діагнозу.

       

 

14.30-14.45

Агібалов О.М. (Запоріжжя) Ураження верхніх відділів травного тракту, індуковані ліками: профілактика і лікування.

ДРУГИЙ ДЕНЬ, 14 листопада 2019 року

 

14.45-15.05

Степанов Ю.М. (Дніпро) Енцефалопатія у пацієнтів з хронічним гепатитом на етапах формування цирозу печінки. Способи корекції.

 

САТЕЛІТНИЙ СІМПОЗІУМ

«ДОСВІД ІНСТИТУТУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ, ЕНДОСКОПІЇ ТА МАЛОІНВАЗИВНИХ ЕНДОСКОПІЧНИХ ВТРУЧАНЬ»

Головуючі: проф. Степанов Ю.М., проф. Шевченко Б.Ф.,

                   д.м.н. Ратчик В.М.

15.05-15.20

Ратчик В.М., Пролом Н.В. (Дніпро) Діагностика та хірургічне лікування великих і гігантських кил стравіходного отвору діафрагми

15.20-15.35

Сімонова О.В. (Дніпро) Інфекційні захворювання кишечнику: ендоскопічна семіотика та прогноз.

15.35-15.50

Бабій О.М., Шевченко Б.Ф. (Дніпро) Ендо-лапароскопічні органозберігаючі операції на жовчному міхурі.

15.50-16.05

Зеленюк О.В. (Дніпро) Особливості структурно-функціонального стану печінки на етапах прогресування обтураційної жовтяниці непухлинного генезу в умовах хірургічної корекції.

16.05-16.20

Тарабаров С.О. (Дніпро) Мініінвазивні технології в лікуванні стенозу пілородуоденальної зони виразкового генезу.

 

Обговорення

 

ПОСТЕРНА СЕСІЯ

ДРУГИЙ ДЕНЬ, 14 листопада 2019 року

 

Головуючі: проф. Шевченко Б.Ф., д.м.н. Бабій О.М.,

                   к.м.н. Гравіровська Н.Г.

Галінський О.О., Грабовська О.І., Галінська А.М. (Дніпро) Вплив хронічної алкоголізації щурів на психоемоційний 
стан та індивідуальну стійкість до дії екстремальних факторів.
Грабовська О.І., Кленіна І.А., Татарчук О.М., Вішнаревська Н.С.  (Дніпро) Комплексні дослідження мікрофлори
кишечника при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. 
Грига В.І. (Ужгород) Нейропсихологічні порушення у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та цукровий 
діабет 2 типу
Діденко В.І., Зигало Е.В., Кленіна І.А. (Дніпро) Взаємозв'язок синдрому надлишкового бактеріального росту з 
метаболізмом жирних кислот у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки.
Кленіна І.А., Галінський О.О., Долгих Л.М. (Дніпро) Методи та підходи оптимізації експериментальних досліджень
патологій травної системи на дрібних лабораторних тваринах згідно сучасних біоетичних стандартів. 
Коненко І.С., Татарчук О.М, Петішко О.П. (Дніпро) Взаємозв’язки імунологічної реактивності і вуглеводного
обміну у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від її фіброзної трансформації.
Пролом Н.В., Галінський О.О., Тарабаров С.О. (Дніпро) Особливості моторно-кінетичної функції у пацієнтів при
патології сфінктерного апарату езофагогастродуоденальної зони за даними манометрії.
Псарьова І.В., Татарчук О.М., Зигало Е.В., Петішко О.П. (Дніпро) Рівень біомаркерів запалення кишечнику у
хворих нанеспецифічний виразковий коліт при наявності синдрому надлишкового бактеріального росту.

ДРУГИЙ ДЕНЬ, 14 листопада 2019 року

 

Орловський Д.В., Пролом Н.В., Тузко А.В. (Дніпро) Сучасні підходи до хірургічного лікування кіст підшлункової залози.
Стан М.П. (Ужгород) Зміни рівнів простагландинів у сироватці крові  хворих на гастроезофагеальну рефлюксну 
хворобу та цукровий діабет 2 типу
Недзвецька Н.В., Татарчук О.М., Сімонова О.В. (Дніпро) Діагностичне значення різних неінвазивних маркерів для
оцінки ступеню активності запалення при запальних захворюваннях кишечнику.
Тарасова Т.С. (Дніпро) Роль IgG4 в діагностиці хронічних запальних захворювань кишечника.
Тітова М.В., Татарчук О.М. (Дніпро) Гендерні особливості порушень мікробіоценозу товстого кишечника та 
частоти синдрому надлишкового бактеріального росту у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника.
Шостакович-Корецька Л.Р., Шевченко-Макаренко О.П., Досенко В.Є., Древицька Т.І. (Дніпро) Зміни рівня експресії
мікроРНК-122 у хворих на хронічний вірусний гепатит С.
Прийняття експертних висновків. Нагородження переможців. Прийняття резолюції науково-практичної конференції.

Закриття Науково-практичної конференції

 «ПОЛІМОРБІДНА  ПАТОЛОГІЯ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ»

********************************************************************************

Науково-практична конференція з міжнародною участю: «Поліморбідна патологія органів травлення у практиці сімейного|родинно лікаря»


Україна, м. Дніпро

13-14 листопада 2019 р.

 

Наукова програма заходу охоплює питання: 

- особливості клінічних проявів поліморбідної патології;

- особливості  діагностики і лікування поліморбідної патології;

- поліморбідна патологія в дитячій гастроентерології;

- профілактики, діагностики та лікування (в т.ч. хірургічного) захворювань органів травлення. 

Діагностика та лікування захворювань органів травлення утруднюються із-за поєднання патологій різних органів і систем. При цьому виникає складне поєднання скарг, що утрудняє первинну діагностику патології. Хвороби органів травлення часто мають хронічний перебіг і спостереження сімейного лікаря в таких ситуаціях є найбільш ефективним. Така ситуація вимагає, з одного боку, проведення фундаментальних досліджень по вивченню факторів соціального та екологічного ризику захворюваності, з іншого – використання більш точних та доступних методів діагностики поліморбідних захворювань на ранніх етапах, що обумовлює більш ефективне лікування пацієнтів та їх медичну і соціальну реабілітацію.

Конференція надасть можливість ознайомитись з найсучаснішими поглядами на поліморбідність, з можливостями діагностики і лікування поліморбідної патології органів травлення.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології та дієтології  Степанов Ю.М.

Участь у конференції безкоштовна. 

Запрошуються гастроентерологи, дитячі гастроентерологи, лікарі загальної практики, сімейні лікарі, терапевти, хірурги, сонологи та ендоскопісти.

Планується участь провідних вчених України та світу.

Захід буде працювати в режимі пленарних, секційних засідань, сателітних симпозіумів, телемосту, а також у формі дискусійної панелі.

Конференція внесена до «Реєстру конгресів, з'їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться в Україні у 2019 році».  Увага: дата конференції перенесена на 13-14 листопада.

До конференції буде приурочено видання збірника «Гастроентерологія» №3, публікація статей у збірнику безкоштовна, з правилами оформлення можна ознайомитися на сайті інституту gastro.org.ua.

 

Місце проведення: Діловий центр  «Менора», вул. Шолом-Алейхема, 4/26.

         Початок реєстрації учасників конференції 13 листопада о 8:00 год. Відкриття конференції о 9:00 год.

З усіх питань звертатися в Оргкомітет конференції:

Заст. директора з наукової роботи,

канд. мед. наук Діденко В.І.

e-mail:vladdidenko23@gmail.com

тел.: 0500567842; 0967279060

Пров. наук. співробітник,

канд. мед. наук Гравіровська Н.Г.

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел.: 0501349254; 0988284547

************************************************************************************* 

 Звіт

про проведення науково-практичної конференції

«VII наукова сесія «Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології»

 

13-14 червня 2019 року у м. Дніпро відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «VII наукова сесія інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній і клінічній гастроентерології».

У конференції взяли участь провідні вчені України, а також всесвітньо відомий учений із Іспанії проф. Mato de la Paz Josė Maria. Були присутні лікарі гастроентерологи, загальної практики – сімейної медицини, терапевти, хірурги, сонологи, ендоскопісти та дитячі гастроентерологи.

Науковий керівник конференції - д-р мед наук, професор, Заслужений лікар України, директор ДУ “Інститут гастроентерології НАМН України”, головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології і дієтології Юрій Миронович Степанов відкрив конференцію, зазначивши, що вона присвячена 55-й річниці ДУ “Інститут гастроентерології НАМН України”, і вже стало традицією проведення щорічних наукових сесій, які набули широкої популярності в колі лікарів та науковців нашої країни, і на яких провідними вченими України і світу висвітлюються останні досягнення практичної та теоретичної медицини, а також вирішуються проблемні питання діагностики та лікування патології органів травлення та захворювань, які з ними пов’язані.

Було оголошено привітання Президента НАМН України, академіка Віталія Івановича Цимбалюка, в якому відзначено високий фаховий і представницький рівень учасників, який дасть можливість розробити пропозиції та рекомендації, що сприятимуть подальшому інноваційному розвитку вітчизняної галузі охорони здоров’я, згуртуванню зусиль фахівців на дослідженні найбільш актуальних питань теорії та практики, дієвим поштовхом для втілення нових, цікавих ідей для оптимізації спільної діяльності лікарів різного профілю.

Директора інституту, проф. Ю.М. Степанова та співробітників цієї установи з 55-річним ювілеєм привітали голова Української гастроентерологічної асоціації, професор, Заслужений діяч науки і техніки України І.М. Скрипник, а також радник голови Дніпропетровської обласної ради, професор В.О. Павлов.

Захід відвідали відомі учені, були представлені провідні терапевтичні школи України – міст Києва, Дніпра, Харкова, Полтави, Ужгорода, Вінниці, Запоріжжя.


У рамках конференції були проведені: 4 пленарних засідання, 2 сателітних симпозіуми: «Актуальні аспекти гастроентерології в міжнародних консенсусах та рекомендаціях» та «Доказові аспекти діагностики та лікування захворювань печінки та підшлункової залози». 


    Були представлені досягнення власних наукових досліджень і розробок в галузі гастроентерології, а саме епідеміології, етіології, патогенезу, діагностики і лікування  патології у дорослих і дітей. Доповіді провідних учених України були присвячені патології підшлункової залози, гепатобіліарної системи, захворюванням верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, передраковим станам в гастроентерології, захворюванням кишечника, а також  профілактиці, діагностиці і лікуванню хвороб органів травлення.

Проф. Mato de la Paz Josė Maria (Іспанія) представив увазі присутніх цікаву доповідь на тему «S-аденозилметіонін у лікуванні захворювань печінки».

 


        Ученими інституту було зроблено 11 стендових доповідей, в яких висвітлені результати власних досліджень.

Окремим блоком була проведена панель дискусії «Ключові питання діагностики та лікування хронічних запальних захворювань товстої кишки» за участю двох провідних шкіл України – хірургічної, яку очолює член-кор. НАМН України, проф. М.П. Захараш, та гастроентерологічної під керівництвом директора ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», проф. Ю.М. Степанова, за участю пацієнтських організацій, яка викликала великий інтерес серед лікарів та науковців.

Проф. Ю.М. Степанов (Дніпро) представив доповідь «Лікування хронічних запальних захворювань кишечнику. Чи є місце месалазину у сучасних умовах?»

Колектив авторів у складі: Захараш М.П., Кучер М.Д., Захараш Ю.М. (Київ) зробили огляд Міжнародних протоколів та стандартів хірургічного лікування при виразковому коліті.

Проф. А.Е. Дорофєєв (Київ) продемонстрував розбір клінічного випадку «Вузлові точки у тактиці ведення хворих на виразковий коліт».

Проф. В.Б. Борисенко (Харків) представив доповідь «Виразковий коліт: ендоскопічна семіотика, показання та принципи хірургічного лікування».

 

 

Завідувач відділу захворювань кишечнику ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», к.мед.н. Стойкевич М.В. (Дніпро) продемонструвала розбір клінічних випадків ХЗЗК за даними спостережень хворих в ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України».

Всі присутні прийняли активну участь в обговоренні цієї проблеми, задавали питання і висловлювали свої думки.

По результатам проведення панелі дискусії була прийнята резолюція.

 

 ____________________________________________________________________________________________

 

Звіт

про проведення науково-практичної конференції

з міжнародною участю «X Український гастроентерологічній тиждень»

 

27-28 вересня 2018 р. ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» сумісно з ГО «Українська гастроентерологічна Асоціація» провів науково-практичну конференцію з міжнародною участю «X Український гастроентерологічній тиждень».

У конференції взяли участь провідні вчені України, а також всесвітньо відомі учені – проф. Дан Думітраску (Румунія) та проф.Бруно Вінчензі (Італія). Були присутні лікарі гастроентерологи, загальної практики – сімейної медицини, терапевти, хірурги, сонологи, ендоскопісти та дитячі гастроентерологи.

 

Науковий керівник конференції - д-р мед наук, професор, директор ДУ “Інститут гастроентерології НАМН України”, головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології і дієтології Ю. М. Степанов відкрив конференцію і підкреслив, що це Х ювілейний гастроентерологічний Український тиждень, на який приїхали всесвітньо відомі фахівці з Європи, а також провідні вітчизняні вчені з різних областей України, лікарі, науковці.

 

Присутніх привітав Голова Придніпровського наукового центру НАН України, академік НАН України Булат Анатолій Федорович, відзначивши дуже важливим, що Інститут гастроентерології під керівництвом професора Ю.М. Степанова, щороку організовує декілька науково-практичних конференцій, які надають можливість представити останні досягнення Інституту, а також національної та світової гастроентерологічної науки, поспілкуватись фахівцям із різних регіонів України.

Присутніх привітав Голова Української гастроентерологічної асоціації, Заслужений діяч науки і техніки України, професор І.М. Скрипник, який підкреслив велике значення конференцій такого масштабу, як Х Український гастроентерологічний тиждень для гастроентерологічної спільноти нашої країни. Відомі вчені мають можливість представити останні досягнення світової та вітчизняної науки великому колу фахівців, що є дуже важливим для практичної охорони здоров’я.

До відкриття конференції було приурочено вручення грамот переможцям конкурсу наукових робіт молодих вчених з гастроентерології, оголошеного Українською гастроентерологічною Асоціацією. Науковий керівник конференції, професор
Ю.М. Степанов вручив дипломи і грошові премії:

 

 

I місце - Нікіфорова Яна Василівна, науковий співробітник відділу вивчення захворювань органів травлення та їх коморбідності з неінфекційними захворюваннями (ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків). Назва роботи: «Роль нутрігенетики у корекції харчової поведінки хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою на тлі вісцерального ожиріння»;

II місце - Лук’яненко Ольга Юріївна, науковий співробітник відділу дитячої гастроентерології (ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро). Назва роботи: «Асоціація синдрому надмірного бактеріального росту та неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей»;

III місце - Бірюченко Ірина Володимирівна, асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ). Назва роботи: «Ефективність застосування селективного інгібітору зворотного захоплення серотоніну в комплексному лікуванні пацієнтів із неерозивною формою гастроезофагеальної рефлюксної хвороби - проспективне рандомізоване дослідження».

Директор Інституту гастроентерології, професор Ю.М. Степанов відкрив конференцію доповіддю «Стан гастроентерологічної допомоги в Україні», в ході якої автор представив аналітичний огляд показників здоров’я населення і ресурсне забезпечення гастроентерологічної служби за останні 4 роки.

На цьому заході були представлені провідні терапевтичні школи України – міст Києва, Дніпра, Харкова, Львова, Полтави, Ужгорода, Вінниці, Чернівців.

 

 

 

 

 

 

У рамках конференції були проведені: 7 пленарних засідань, сателітний симпозіум «Стан та перспективи використання пробіотиків».

 

 

 Відбулись 2 мастер класа: професор Дан Думітраску (Румунія) представив лекцію «Сучасні підходи в лікуванні подразненої кишки» та професор Бруно Вінчензі (Італія) зробив доповідь на тему «Медикаментозні ураження печінки», які мали дуже великий інтерес усіх присутніх.

Доповіді провідних учених України і співробітників Інституту гастроентерології були присвячені патології підшлункової залози, гепатобіліарної системи, захворюванням верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, передраковим станам в гастроентерології, захворюванням кишечника, а також  профілактиці, діагностиці і лікуванню хвороб органів травлення.

Було проведено окреме пленарне засідання на тему «Коморбідна патологія шлунково-кишкового тракту. Гастроентерологічні аспекти в практиці сімейного лікаря», на якому виступили з доповідями провідні фахівці України з терапії, кардіології, ендоскопії, сімейної медицини. Значна частина повідомлень була сформована на доказовій базі і результатах власних досліджень.

Також окреме засідання було присвячено актуальним питанням дитячої гастроентерології, в рамках якого були представлені доповіді відомих педіатрів, які висвітлили проблеми захворювань органів травлення у дітей.

Ученими інституту було представлено 11 стендових доповідей, в яких були висвітлені результати власних досліджень і рамках наукової тематики інституту гастроентерології.

Наукова сесія інституту завершилася врученням дипломів, грамот і премій за кращі стендові доповіді:

1 місце – Псарьова І.В.; 2 місце – Стойкевич М.В., Коненко І.С., Недзвецька Н.В.;
3 місце – Зеленюк О.В.

 За результатами проведеної конференції схвалена резолюція:

 1.       Продовжити вивчення епідеміології, патогенезу найбільш соціально значущих, широко розповсюджених і тяжких захворювань органів травлення (гепатиту та цирозу печінки, неспецифічного виразкового коліту, хвороби Крона, виразкової хвороби, хронічного гастриту, хронічного та гострого панкреатиту у дорослих і дітей), продовжити дослідження передракових станів, їх своєчасної діагностики і можливостей корекції.

3. Продовжити впровадження відомих сучасних та пошук нових методів діагностики, лікування та профілактики хвороб органів травлення.

4. Продовжити практику широкої дискусії та залучення зарубіжних вчених у роботу наукових сесій Інституту.