Головний редактор— СтепановЮ.М., член-кореспондент НАМН України, д.м.н.,професор,директор ДУ«Інститут гастроентерологіЇ НАМНУкраїни»(Дніпро)

 

Редакційна колегія:

 

Бабак О. Я.,д.м.н.,професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету(Харків)

Vincenzi Bruno, MD, PhD, Associate Professor in Medical Oncology,TheCampusBio-Medico University(Rome,Italy)

Губська ОЮ.,д.м.н.,професорзавідувач кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця(Київ)

Діденко В. І.,к.м.н.,заступник директора з наукової роботи ДУ«Інститут гастроентерології НАМН України»(Дніпро)

Dumitrascu DanL.,MD,PhDAGAF,Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy(Romania)

Мосійчук ЛМ.,д.м.н., зав.відділом захворювань шлункадванадцятипалої кишки,дієтології і 

лікувального харчування ДУ«Інститут гастроентерології НАМН України»(Дніпро)

Осьодло ГВ.д.м.н.,професорначальник кафедри військової терапії Української військово-медичної академії МО України (Київ)

Сірчак ЄС.,д.м.н.,професорпрофесор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ДВНЗ«Ужгородський національний університет»(Ужгород)

Скрипник І. М.,д.м.н.,професор,проректор знауково-педагогічної роботи  післядипломноЇ освіти

Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»(Полтава)

 

Харченко Н. В.,д.м.н.,професор,чл.- кор.НАМН України, завідувач кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії Національної медичної академії післядипломної освіти  іменіП.Л.Шупика(Київ)

Хухліна О. С.,д.м.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»(Чернівці)

ШевченкоБ. Ф.,д.м.н.,професор, головний науковий співробітник відділу хірургії органів травлення ДУ«Інститут гастроентерології НАМН України»(Дніпро)

 

Відповідальний  секретар:

 

ГравіровськаН.Г.,к.м.н.,пров.наук.співроб.(Дніпро)

 Інформація про головного редактора