Василенко Наталія Григорівна

Лаборант науково-дослідного сектора

Загальний стаж – 30 років

Приймає участь у виконанні 3 науково-дослідних робіт:

1.     «Дослідити вікові та гендерні особливості перебігу хронічних запальних захворювань кишечнику і розробити диференційовані схеми їх лікування»

2.      «Вивчити метаболічні та структурні порушення печінки при формуванні стеатозу печінки у дітей з біліарними розладами та патологією кишечнику»

3.     «Вивчити особливості формування і прогресування стеатозу та фіброзу у пацієнтів з хронічними дифузними захворюваннями печінки в залежності від етіологічних факторів».