Стойкевич Марина Валерїївна


Стойкевич Марина Валерїївна

Завідувач відділом захворювань кишечнику, кандидат медичних наук, лікар гастроентеролог вищої категорії.

Науковий стаж - 11 років

Клінічний стаж -  18 років

Післядипломна освіта, стажування, курси  

2003 р. – ТУ «Діагностика та лікування хвороб органів травлення» на кафедрі гастроентерології та терапії ФПО ДДМА;

2005 р. - передатестаційний цикл «Гастроентерологія» на кафедрі гастроентерології та терапії ФПО ДДМА;

2008 р.- атестувалась в Запорізькій медичній академії післядипломної освіти, присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю "Гастроентерологія".

2007-2010 рр. - аспірантура у ДУ «Інститут гастроентерології НАМНУ» 

2005-2010 рр. - щорічні переривчасті курси з гастроентерології (Головне управління охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровське обласне товариство гастроентерологів) 

2014 р. – ТУ «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань стравоходу, шлунку та ЦДПК» на кафедрі гастроентерології та терапії ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ»;

2015 р. – передатестаційний цикл «Гастроентерологія» на кафедрі гастроентерології та терапії ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ»

2 листопада 2010 захистила кандидатську дисертаційну роботу у спеціалізованій вченій раді при Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України та ДУ “Інститут гастроентерології АМН України” за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія за темою «Ендотеліальна дисфункція при хронічних запальних захворюваннях кишечнику та підходи до її корекції».

Основні напрями роботи, види патологій, діагностики та лікування з якими працює фахівець

Діяльність відділу захворювань кишечнику спрямована на покращення методів діагностики і лікування захворювань кишечнику. При цьому пріоритетним напрямком є вивчення епідеміології, патогенезу, клінічних проявів та удосконалення терапії хронічних неспецифічних запальних захворювань кишечнику, зокрема, неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона. 

Робота складається з таких розділів:

1.Планування, організація та виконання наукових робіт за державним бюджетом.

2.Лікувально-консультативна робота в поліклініці та відділенні захворювань кишечнику.

3.Участь у клінічних дослідженнях лікарських засобів.

На теперишній час у відділі проводиться дослідження присвячене віковим та гендерним особливостям перебігу хронічних запальних захворювань кишечнику (термін виконання 2017-2019 рр.)

Нагороди, премії та інше

Неодноразово нагороджувалась преміями за кращі доповіді на Українських та міжнародних конференціях.

Почетна грамота Національної академії наук України та міністерства науки Україна Придніпровського наукового центру

Додаткова інформація 

Бере активну участь у науково-організаційній роботі при проведенні Українських гастроентерологічних тижнів. Постійно бере участь у роботі наукових конференцій, симпозіумів, які проводяться в Україні та за її межами. Здійснює винахідницьку та раціоналізаторську діяльність. Складає звіти про науково-дослідну роботу на всіх етапах виконання НДР. Активно впроваджує наукові досягнення інституту в навчальний та лікувально-профілактичний процес. 

Має 134 публікації, з них 28 статей, 8 патентів на корисну модель, 4 інформаційни листа.