Лук'яненко Ольга Юріївна

 

 

Лук’яненко Ольга Юріївна – науковий спіробітник відділу дитячої гастроентерології, лікар-гастроентеролог дитячий консультативної поліклініки  ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». 

Лук’яненко О.Ю. приймає участь у  лікувальній роботі відділу (курація хворих, щотижнева консультація-обхід хворих), проводить  дослідження тематичних хворих, проводить консультативний прийом. Вивчає передовий вітчизняний та закордонний досвід за спеціальністю. Відповідальна за виконання клінічного розділу науково-дослідної роботи відділу «Вивчити провідні фактори впливу на перебіг неалкогольного стеатозу печінки у дітей, розробити критерії прогнозування несприятливого перебігу та диференційований алгоритм лікувальних заходів» (2018-2020). 

У 2015-2017 роках за результатами власних досліджень опубліковано 54 наукових праці (з них 17 статей у фахових наукових виданнях та 37 тез доповідей на науково-практичних конференціях). 

З жовтня 2016 року обіймає посаду Голови Ради молодих вчених ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України».

У травні 2016 року нагороджена почесною грамотою Дніпропетровської обласної державної адміністрації «За особисті трудові досягнення у професійній, науковій діяльності, бездоганну працю, особисті заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з формуванням і забезпеченням реалізації державної політики у сфері науки та освіти і науки, вагомий внесок у розвиток освітньої галузі та з нагоди відзначення Дня науки». 

Є неоднократним переможцем науково-практичних конференцій для молодих вчених. Зокрема, здобула диплом 1 ступеню за кращу усну доповідь серед молодих вчених в рамках IV Наукової сесії Інституту Гастроентерології: «Нові технології в теоретичній та клінічній гастроентерології» ( м. Дніпро, 16-17 червня, 2016 року); нагороджена дипломом 1 ступеня за доповідь в рамках I науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми сьогодення в педіатрії» (м. Харків, 17 березня 2016). Н.с. Лук’яненко О.Ю. нагороджена дипломом 2 ступеня за усну доповідь в рамках  Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих учених (м. Чернівці, 5-7 квітня 2017 року); диплом 2 ступеня у конукрсі доповідей молодих вчених в рамках V Наукової сесії Інституту Гастроентерології: «Нові технології в теоретичній та клінічній гастроентерології» ( м. Дніпро, 8-9 червня, 2017 року)

H.с. Лук’яненко О.Ю. нагороджена дипломом 3 ступеня за наукову роботу  за підсумками «Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих вчених з гастроентерології-2017». 

Н.с. Лук’яненко О.Ю. отримала travel-гранти та прийняла участь  з усною доповіддю на Міжнародному форумі молодих вчених Європейского товариства дитячих гастроентерологів (м.Берген, 20-23 вересня 2017 року) та Школі з дитячої гастроентерології Європейского товариства дитячих гастроентерологів (м. Кельн, 11-14 жовтня 2017 року).

Проект н.с. Лук’яненко О.Ю. здобув перемогу у щорічному обласному конкурсі проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині-2017».

Здійснює виконання роботи на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук (науковий керівник – проф. Ю.М.Степанов).