Головний редактор

 Степанов Ю.М., д.м.н., професор, директор ДУ Інститут гастроентерології НАМН України»

 

Телефоны: 050-056-78-42, 096-727-90-60

 

Адреса: пр. Слобожанський 96, м. Дніпро, 49074,

              Е-mail: gastrodnepr@і.ua

 

Біографія.

 

Степанов Ю. М., 14.06.1956 р. народження, закінчив Азербайджанський медичний інститут у 1980 р. З 1989 р. працював старшим науковим співробітником Дніпропетровського НДІ гастроентерології,
з 1990 р. по 2011р.– асистентом, доцентом, завідувачем кафедри гастроентерології та терапії Дніпропетровської державної медичної академії, а з липня 2011 р. –  працює директором ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» та завідувачем відділу захворювань печінки та підшлункової залози інституту на загальних засадах.

У 1986 р.  захистив кандидатську, у 2002 р. – докторську дисертацію за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. У 2003 р. йому присвоєно звання професора кафедри гастроентерології і терапії.

 

Науково-дослідна робота.

 

            Професор Степанов Ю. М., – відомий вчений, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», який є лідером в Україні по проблемам гастроентерології та гепатології.

Професор Степанов Ю.М. близько 30 років займається післядипломною освітою лікарів, очолюючи кафедру гастроентерології і терапії Факультету післядипломної освіти Направлення дослідницької діяльності професора Степанова Ю.М. присвячені вирішенню важливих клінічних проблем внутрішньої медицини, розробки підходів щодо прогнозування особливостей клінічних проявів, попередження розвитку ускладнень та підвищення ефективності лікування хворих на захворювання внутрішніх органів. Професор Степанов Ю.М. зробив значний внесок у дослідження проблем виразкового коліту та хвороби Крона, результати якого опубліковані в провідному міжнародному виданні Gut. Ним проводиться активна робота по оптимізації застосування препаратів моноклональних антитіл у лікуванні цих захворювань в Україні. Професор Степанов Ю.М. координує вивчення та адаптацію в Україні сучасних клінічних рекомендацій та протоколів щодо лікування, а також профілактики гастроентерологічних захворювань, прийнятих у розвинених країнах світу, з позицій доказової медицини.

 

 

За останні 15 років Юрій Миронович був головним дослідником у понад 20 міжнародних клінічних дослідженнях, організованих міжнародними компаніями Quintiles, PPD, PSI, Parexel та іншими, в яких пройшли випробування найсучасніші фармакологічні препарати для лікування виразкового коліту, хвороби Крона, гастроезофагальної рефлюксної хвороби, анемії, тощо.

Юрій Миронович координує  наукове співробітництво з виконанням цільових програм у гастроентерології з Novartis Institutes for BioMedical Reseach Inc., Cambridge.

Він особисто є членом великої кількості міжнародних організацій, таких як DDW, EASL, AASLD, OESO, ECCO, APASL, Міжнародна комісія з присудження премій вченим Європи за кращі наукові роботи «Bares Award» та ін.

Професор Степанов Ю.М. має Міжнародний сертифікат GCP (Good Clinical Practical), а також статус міжнародного опіньон-лідера та спікера. Він особисто є активним учасником усіх головних міжнародних форумів з проблем гастроентерології та гепатології та має значний досвід виступів у якості спікера на великих міжнародних Конгресах. А також під його керівництвом в міжнародних форумах, виставках, програмах бере участь інститут гастроентерології, який він очолює.

В даний час професор Степанов Ю.М. активно співпрацює із зарубіжними партнерами з Іспанії, Німеччини, США, Австрії.

Публікації.

 Автор біля 500 наукових праць, у тому числі 5 монографій, 8 посібників, 20 методичних рекомендацій, 20 патентів, 26 інформаційних листів, підготував 9 кандидатів наук та 1 доктора наук.

 

Нагороди.

 

За розвиток медичної науки та організацію спеціалізованої гастроентерологічної допомоги, досягнуті успіхи у вивченні патогенезу найпоширеніших захворювань органів травлення, розробку якісно нових підходів до їх діагностики, лікування і профілактики, підготовку медичних кадрів, активну винахідницьку та громадську діяльність його нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня (2015 р.), почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед народом» (2016 р.), відзнакою «Знак пошани Національної академії медичних наук України» (2016 р.) та присвоєно Почесне звання Заслужений лікар України (2009 р.).

Професійне і інше членство.

Степанов Ю.М є  членом ЕССО, членом Міжнародної комісії з нагороди вчених Європи за кращі наукові роботи «Bares Award», Головою спілки «Асоціація по вивченню та лікуванню хвороб органів травлення в Україні»,  головою Проблемної комісії «Гастроентерологія» МОЗ та НАМН України.