пппппппппп

Отделение детской гастроэнтерологии

Отделение детской гастроэнтерологии начало свою работу в июне 2013 года.

Отделение рассчитано на 20 коек и принимает детей с 6-летнего возраста.

 

В отделении работают:

 

 

Зав. отделением - Завгородняя Наталья Юрьевна

 

кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог детский высшей категории.

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукьяненко Ольга Юрьевна,

младший научный сотрудник, врач-гастроэнтеролог детский.

 

 

 

Жигирь Наталья Александровна,

врач-гастроэнтеролог детский.

 

 

 

 

 

Госпитализация в отделение детей с гастроэнтерологической патологией осуществляется из всех регионов Украины.

Для госпитализации необходимы:

направление,

выписка из медицинской карты ребенка с диагнозом и данными проведенных обследований,

сведения о вакцинации,

данные флюорографии (для детей с 15 лет),

сведения об эпидокружении.

 

 

 

Державна установа "Інститут гастроентерології Національної Академії медичних наук України" був заснований в 1964 році у зв'язку з великою соціальною значущістю гастроентерології, як однієї з основних  галузей медичної науки і практики. Ухвалою Ради Міністрів Української РСР  від 19 грудня 1964 і наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР № 40  від 19 січня 1965 був  створений Дніпропетровський інститут гастроентерології, який розпочав свою діяльність 16 березня 1965.

Основний напрям діяльності інституту був сформульований Міністерством охорони здоров'я України - вивчення клініки, розробка методів діагностики, лікування і профілактики захворювань органів травлення. 

           Першим директором інституту і Головним гастроентерологом МОЗ України був кандидат медичних наук Поляков Євгеній Максимович. 

 

З квітня 1967 року і впродовж 20  років інститутом і спеціалізованою гастроентерологічною службою керував Заслужений  діяч науки УРСР, доктор медичних наук, професор Кришень Павло Федорович. 

 

 

 З 1987 року по 2011 рік інститут очолював член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Філіппов Юрій Олександрович. 

 

В даний час директором інституту є головний фахівець НАМН України по гастроентерології і дієтології, віце-президент Української гастроентерологічної асоціації, завідувач кафедрою  гастроентерології і терапії факультету післядипломної  освіти ДЗ "Дніпропетровська  медична академія МОЗ України", доктор медичних наук, професор Степанов Юрій Миронович.

    

         Інститут був єдиною у своєму роді науково-дослідною установою з крупною дослідницькою і клінічною базою, де  проводилося вивчення  поширеності етіології і патогенезу хвороб органів травлення, розроблялися методи діагностики, а також   хірургічного і терапевтичного лікування. Тільки через 3 роки був відкритий Всесоюзний НДІ гастроентерології МОЗ СССР в Москві, через 5  - лабораторія гастроентерології в м. Тарту і невеликий інститут з одним клінічним відділом в  м. Душанбе.

      Співробітники інституту одними з перших освоїли і впровадили ендоскопічні методи дослідження і лікування, розробили нові теорії про виникнення хвороб органів травлення,     освоїли і впровадили  найсучасніші хірургічні втручання.

У стінах Інституту працювали учені, які внесли значний вклад до вітчизняної теоретичної і клінічної гастроентерології, роботи яких відомі не лише в Україні, але і в далекому зарубіжжі. Вагомий вклад в розвиток гастроентерологічної науки, становлення спеціалізованої гастроентерологічної служби, і підготовку фахівців в різні роки здійснили такі відомі учені і організатори охорони здоров'я, як:

  

 Ю. І. Рафес        

 

  П. А. Канішев

 В. Г. Анан'єв

 


І.І. Шелекетіна

 Т. П. Шамшонкова, В. П. Спивак, Т. В. Смирнова, И. Т. Кругликов, О. А. Кривицкий, и др.  

Висококваліфіковані кадри і матеріально-технічний потенціал Інституту дозволяють успішно виконувати всі завдання науково-дослідної, лікувально-діагностичної, організаційно-методичної і інших видів роботи відповідно до основних напрямів діяльності на рівні кращих світових стандартів. Наукові дослідження, проведені в Інституті,  характеризуються поглибленим вивченням проблем функціонування органів травлення на: системному, органному, клітинному і субклітинному рівнях популяції.

Учені Інституту першими в країні сформулювали:

- Концепцію холесекреторних порушень, ввели в клінічну нозологію поняття «Біліарна недостатність», на нових основах розробили методи її корекції.

- Ученими Інституту  розроблений напрям ендокринної гастроентерології, що дозволило теоретично обгрунтувати  концепцію патогенетичної ролі пептидів регулювальників у виникненні хронічної патології органів травлення,  розробити нові методи діагностики і лікування, а також обгрунтувати використання гастроінтестинальних гормонів і нових лікарських засобів, створених ученими Інституту на основі продуктів-аналогів з природної і тваринної сировини.

- Розроблені і упроваджені методи використання поліспиртів (сорбіт, ксиліт, альгурін) для діагностики і лікування хворих з гастродуоденальною і гепатобіліарною патологією.

- Створений клас медико - біологічних моделей, заснованих на порушенні інформаційного обміну гастродуоденальної зони шлунково-кишкового тракту і гепатобіліарної системи.

- Запропонований ряд нових способів функціонального тестування стану регуляції шлункової секреції.

- Визначено значення психотравматизації в розвитку гастродуоденальних захворювань і розроблений системний підхід до вибору психотропної терапії. Обгрунтована необхідність диференціальної психотропної терапії, як обов'язкового компоненту комплексного лікування хворих гастроентерологічного профілю.       

- Доведено патофізіологічне значення кишкової мікрофлори при захворюваннях органів травлення.

- Модифіковані відомі, розроблені і упроваджені нові методи бактеріологічної діагностики дисбіоза, оригінальний спосіб іммунокорекції методом аутоцитокінотерапії, що дозволяє значно поліпшити результати лікування, збільшити терміни ремісії, підвищити якість життя пацієнтів.

- Проведені фундаментальні дослідження і досягнуті значні успіхи у вивченні проблеми предракових захворювань шлунку, упроваджені методи профілактики диспластичних змін слизистої оболонки.

- Накопичений унікальний досвід  і створена хірургічна школа Інституту, розробляються і упроваджуються нові методи хірургічного лікування, реконструктивні операції на шлунку, лапароскопічні операції, органозберігаючі оперативні втручання і малоінвазивні маніпуляції при патології органів травлення. Розроблені методи діагностики і лікування пацієнтів з ускладненими формами хронічного панкреатиту. Удосконалюються методики резекцій підшлункової залози із збереженням дванадцятипалої кишки, виконуються панкреатодуоденальні резекції при пухлинах голівки підшлункової залози і великого дуоденального сосочка.

    -  Реалізуються нові підходи до гальмування фіброзних процесів в печінці і підшлунковій залозі.

 -  Створена спеціалізована гастроентерологічна служба України, визначені принципи організації,  розроблені нові форми і методи диспансеризації і реабілітації при захворюваннях органів травлення. З врахуванням екологічної ситуації в державі і техногенного впливу на організм людини пріоритетною є розробка наукових основ удосконалення гастроентерологічної допомоги населенню України з врахуванням провідних чинників ризику захворювань органів травлення і адаптаційних можливостей організму.


- Створена, упроваджена і функціонує автоматизована госпітальна система, розроблена сучасна методика ціноутворення в медицині,

 

 клініко-статистичні класифікації хвороб органів травлення, стандарти лікування хворих гастроентерологічного профілю. Розроблені і видані у вигляді монографії  медико-статистичні стандарти діагностики і лікування найпоширеніших хвороб органів

травлення найшли широкий попит серед практичних лікарів-гастроентерологів і терапевтів.
 
Наукові співробітники Інституту  взяли участь у виконанні 3 науково-дослідних тем в рамках Міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації», матеріали однієї з них увійшли до монографії, узагальнювальної роботи  українських учених, направлені на поліпшення  медичної допомоги населенню країни.  

    Інтеграція фундаментальної і прикладної науки в Інституті базується на експериментальних і клінічних даних, має вдале поєднання терапевтичної і хірургічної гастроентерології, що забезпечує комплексне вирішення актуальних проблем цієї галузі медицини.

Інститут сьогодні — науково-дослідна клінічна установа, яка є головною з проблеми «Гастроентерологія» в Україні. 

 З метою  підвищення рівня і престижу Інституту проведена реорганізація структури установи. Відбуваються якісні зміни матеріальної бази, яка значно поліпшить якість надання медичної допомоги населенню України. За останні2 року проведено оснащення найсучаснішим устаткуванням клініко-діагностичною, біохімічною лабораторій.

Істотно оновлена ресурсна база, зокрема придбана і введена в експлуатацію нова  апаратура:

·        Цифровий рентген діагностичний комплекс «Ореra T90cex»

·        Цифровий рентген діагностичний комплекс «МСА PLUSS»

·        Скальпель хірургічний «SonoSurg-G-2»

·       Монітор спостереження за станом хворого «UM-600»

·        Ручний пульсоксиметр «Pearl10»

·        Апарат штучного дихання і вентиляції легенів «Monnal T-75»

·        Відеогастроскоп «GIF-HQ 190»

·        Стійка відеолапароскопічна «Karl Storz GMBH & Co KG»

·        Фібродуоденоськопи «FD-34V2»

·        Колоноскоп FC-38LV

·        Фіброськан FibroScan 

 

  

·         Ультразвуковий апарат RADMIR ULTIMA

·       Ультразвуковий діагностичний комплекс «SSA-660A Xario» 


 
    

  Апарат «Фіброскан», дозволяє визначити стадії фіброзу і стеатоза печінки на тих етапах, коли цей процес є оборотним, покращує якість діагностики захворювань печінки і  забезпечує контроль ефективності    лікування.

 Відновлена робота електронного мікроскопа, який дає можливість виявляти віруси гепатиту і діагностувати іншу патологію, упроваджені нові методи дослідження паразитарних інфекцій, що значно поліпшило якість і рівень діагностичного процесу.

        У відділенні хірургії органів травлення поява ультразвукового скальпеля Olympus (Японія), рентгенхірургічної С-подібної системи МСА (Італія), дозволила значно розширити можливості і якість виконання хірургічних втручань. Підвищується рівень надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю за рахунок розширення діапазону відкритих, лапароскопічних, мініінвазивних оперативних втручань під УЗ і рентгенологічним контролем. Розроблені етапні методи корекції жовчовиділення із застосуванням транспапілярных і ендобіліарних втручань, виконуються панкреатодуоденальні резекції і сучасні операції при ускладнених формах хронічного панкреатиту. З діагностичною і лікувальною метою застосовується ЕРХПГ з папілосфінктеротомією.

 Враховуючи пріоритетність міжгалузевого комплексування, поміщений договір з Інститутом електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України про спільне наукове дослідження, направлене на розробку нових методів лікування з використанням апарату для зварки тканин під час оперативного лікування.

Значно активізувалася робота організаційного і науково методичного керівництва гастроентерологічною допомогою населенню і підготовки лікарів-гастроентерологів України. Проводяться виїзні конференції в регіони України з наданням організаційної, діагностичної і консультативної допомоги, щорік проводяться гастроентерологічні конференції, в яких беруть участь 1200—1500 лікарів України. З 2013 року відновлено проведення наукових сесій  інституту, на яких ведучі учені  представляють основні наукові досягнення за рік.

Розширюються міжнародні контакти Інституту, зокрема, здійснюється співпраця з Європейським гастроентерологічним  суспільством, Міжнародної асоціації науки і вищої освіти (МАНВО), ведеться робота по договорах про науково-інформаційному співпраці з Центральним науково-дослідним інститутом гастроентерології м. Москва (Росія), з лабораторією «NL Biotechnologies LLC» (США, Арканзас). В рамках довгострокового договору про співпрацю проводяться мультіцентрові рандомізовані дослідження  ефективності і безпеки лікарських препаратів для лікування патології кишечника і печінки. Учені Інституту входять до ЕССО, Міжнародного (IPC) і Європейського (ЕРС) клубів панкреатологів. Доктор медичних  наук, професор Ю. М. Степанов, є членом Європейського комітету з присудження премії «Bares Award» за кращі наукові роботи з гастроентерології.

    Наукові співробітники Інституту проходять підготовку в зарубіжних клініках, постійно беруть участь в міжнародних, європейських і національних гастроентерологічних форумах (Італія, Швейцарія, Німеччина, Китай, Туреччина, Франція, Австрія, Японія, та ін.).

    Досягнення учених Інституту неодноразово відмічені дипломами, грамотами і преміями на наукових форумах різного рівня. Науковцями Інституту в 2010 році отримана Премія Президента України за кращу наукову роботу. Неодноразово молоді учені Інституту ставали стипендіатами Кабінету Міністрів України і нагороджувалися премією       НАМН України за кращу конкурсну роботу і ставали  переможцями щорічного обласного конкурсу проектів «Молоді учені - Дніпропетровщині» на отримання матеріального заохочення відповідно до програми «Молодь Дніпропетровщини» на 2012 – 2021 рік.  У 2014 році – диплом  НАМН України за кращу науково-дослідну роботу.

Комплексний підхід до вирішення проблем (від вивчення тонких особливостей патогенезу до створення нових ліків і завершених технологій лікування, нових автоматизованих систем, організаційно методичних, управлінських програм і підходів) дозволяє підняти гастроентерологічну науку і  спеціалізовану допомогу населенню України на світовий  рівень.

Інститут є клінічною базою кафедри гастроентерології і терапії факультету післядипломної освіти ДЗ "Дніпропетровської медичної академії МОЗ України", де щорік удосконалюють свою професійну майстерність і підвищують кваліфікацію понад 500 фахівців зі всіх регіонів України.

Ученими Інституту проведена велика робота із створення Української гастроентерологічної асоціації, яка плідно працює вже більше 15 років. На базі Інституту створена і багато років успішно функціонує проблемна комісія «Гастроентерологія», в роботі якої беруть участь 11 ведучих учених країни по даній спеціальності.

 

 

 

За 50-річний термін існування Інститутом видано більше  50 випусків міжвідомчої збірки наукових робіт «Гастроентерологія», в яких відображені досягнення гастроентерологічної науки і практики України. Збірка є спеціалізованим виданням ДАК України, включена в науко-метричну базу даних  Science Index  і український науковий реферативний журнал «Джерело».

У Інституті виконані 92 кандидатські і 27 докторських дисертацій, у тому числі співробітниками Інституту — 20. Здійснюється підготовка аспірантів і клінічних ординаторів.

З дня заснування Інституту ученими  опубліковано понад 6000 наукових робіт, видано 18 монографій, 84 навчальні посібники і довідник.

Конкурентоспроможність наукових розробок Інституту забезпечується охоронними документами: 182 нових технічних рішень захищено патентами і авторськими свідоцтвами на винаходи, отримано свідоцтво про відкриття.

 

    Таким чином. Інститут гастроентерології є  науково-практичним центром, який розробляє наукові програми,   а також надає населенню висококваліфіковану спеціалізовану допомогу. Саме це поєднання наукової і практичної діяльності дозволяє виховувати підготовлених фахівців, що глибоко знають свою справу. Досягнення Інституту — це результат багатогранної творчої діяльності його учених, лікарів, всіх співробітників.

 

ГУ "Институт гастроэнтерологии Национальной Академии медицинских наук Украины" был основан в 1964 году в связи с большой социальной значимостью гастроэнтерологии, как одной из основных  отраслей медицинской науки и практики. Постановлением Совета Министров Украинской ССР  от 19 декабря 1964 года был  создан Днепропетровский институт гастроэнтерологии.

Основное направление деятельности института было сформулировано Министерством здравоохранения Украины - изучение клиники, разработка методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний органов пищеварения.  

Первым директором института и Главным гастроэнтерологом МЗ Украины был кандидат медицинских наук Поляков Евгений Максимович.

 

С апреля 1967 года и на протяжении 20  лет институтом и специализированной гастроэнтерологической службой руководил Заслуженный деятель науки УССР, доктор медицинских наук, профессор Крышень Павел Федорович.   

 

 

 С 1987 года по 2011 год институт возглавлял член-корреспондент НАМН Украины, Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор Филиппов Юрий Александрович.  

 

В настоящее время директором института является главный специалист НАМН Украины по гастроэнтерологии и диетологии, вице-президент Украинской гастроэнтерологической ассоциации, заведующий кафедрой  гастроэнтерологии и терапии факультета последипломного   

образования ГЗ "Днепропетровской медицинской академии МЗ Украины",  доктор медицинских наук, профессор Степанов Юрий Миронович.  

 Институт был единственным в своем роде научно-исследовательским учреждением с крупной исследовательской и клинической базой, где  проводилось изучение  распространенности этиологии и патогенеза болезней органов пищеварения, разрабатывались методы диагностики, а также   хирургического и терапевтического лечения. Только через 3 года был открыт Всесоюзный НИИ гастроэнтерологии МЗ СССР в Москве, через 5  - лаборатория гастроэнтерологии в г. Тарту и небольшой институт с одним клиническим отделом в  г. Душанбе.

      Сотрудники института одними из первых освоили и внедрили эндоскопические методы исследования и лечения, разработали новые теории о возникновении болезней органов пищеварения,     освоили и внедрили  самые современные хирургические вмешательства.

В стенах Института работали ученые, которые внесли значительный вклад в отечественную теоретическую и клиническую гастроэнтерологию, работы которых известны не только в Украине, но и в дальнем зарубежье. Весомый вклад в развитие гастроэнтерологической науки, становление специализированной гастроэнтерологической службы, и подготовку специалистов в разные годы осуществили такие известные ученые и организаторы здравоохранения, как:

  

 Ю. И. Рафес 

 

    П. А. Канишев

В. Г. Ананъев

 


 И. И. Шелекетина

 Т. П. Шамшонкова, В. П. Спивак, Т. В. Смирнова, И. Т. Кругликов, О. А. Кривицкий и др.  

Высококвалифицированные кадры и материально-технический потенциал Института позволяют успешно выполнять все задачи научно-исследовательской, лечебно-диагностической, организационно-методической и других видов работы в соответствии с основными направлениями деятельности на уровне лучших мировых стандартов. Научные исследования, проведенные в Институте,  характеризуются углубленным изучением проблем функционирования органов пищеварения на популяционном, системном, органном, клеточном и субклеточном уровнях.

Ученые Института первыми в стране сформулировали:

- Концепцию холесекреторных нарушений, ввели в клиническую нозологию понятие «билиарная недостаточность», на новых основах разработали методы ее коррекции.

- Учеными Института  разработано направление эндокринной гастроэнтерологии, что позволило теоретически обосновать  концепцию патогенетической роли регуляторных пептидов в возникновении хронической патологии органов пищеварения,  разработать новые методы диагностики и лечения, а также обосновать использование гастроинтестинальних гормонов и новых лекарственных средств, созданных учеными Института на основе продуктов-аналогов из природного и животного сырья.

- Разработаны и внедрены методы использования полиспиртов (сорбит, ксилит, альгурин) для диагностики и лечения больных с гастродуоденальной и гепатобилиарной патологией.

- Создан класс медико-биологических моделей, основанных на нарушении информационного обмену гастродуоденальной зоны желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы.

- Предложен ряд новых способов функционального тестирования состояния регуляции желудочной секреции.

- Определено значение психотравматизации в развитии гастродуоденальных заболеваний и разработан системный подход к выбору психотропной терапии. Обоснованно необходимость дифференциальной психотропной терапии как обязательного компонента комплексного лечения больных гастроэнтерологического профиля.        

- Доказано патофизиологическое значение кишечной микрофлоры при заболеваниях органов пищеварения.

- Модифицированы известные, разработаны и внедрены новые методы бактериологической диагностики дисбиоза, оригинальный способ иммунокорекции методом аутоцитокинотерапии, что позволяет значительно улучшить результаты лечения, увеличить сроки ремиссии, повысить качество жизни пациентов.

- Проведены фундаментальные исследования и достигнуты значительные успехи в изучении проблемы предракових заболеваний желудка, внедрены методы профилактики диспластических изменений слизистой оболочки.

- Накоплен уникальный опыт  и создана хирургическая школа Института, разрабатываются и внедряются новые методы хирургического лечения, реконструктивные операции на желудке, лапароскопические операции, органосберегающие оперативные вмешательства и малоинвазивные манипуляции при патологии органов пищеварения. Разработаны методы диагностики и лечения пациентов с осложненными формами хронического панкреатита. Совершенствуются методики резекций поджелудочной железы с сохранением двенадцатиперстной кишки, выполняются панкреатодуоденальные резекции при опухолях головки поджелудочной железы и большого дуоденального сосочка.

    -  Реализуются новые подходы к торможению фиброзных процессов в печени и поджелудочной железе.

 -  Создана специализированная гастроэнтерологическая служба Украины, определены принципы организации,  разработаны новые формы и методы диспансеризации и реабилитации при заболеваниях органов пищеварения. С учетом экологической ситуации в государстве и техногенного влияния на организм человека приоритетной является разработка научных основ усовершенствования гастроэнтерологической помощи населению Украины с учетом ведущих факторов риска заболеваний органов пищеварения и адаптационных возможностей организма.

- Создана, внедрена и функционирует автоматизированная госпитальная система, разработана современная методика ценообразования в медицине, клинико-статистические классификации болезней органов пищеварения, стандарты лечения

 

 

 больных гастроэнтерологического профиля. Разработанные и изданные в виде монографии  медико-статистические стандарты диагностики и лечения самых распространенных болезней органов 

 

пищеварения нашли широкий спрос среди практических врачей-гастроэнтерологов и терапевтов.

Научные сотрудники Института  приняли участие в выполнении 3 научно-исследовательских тем в рамках Межотраслевой комплексной программы «Здоровье нации», материалы одной из них вошли в монографию, обобщающую работы  украинских ученых, направленные на улучшение  медицинской помощи населению страны.  

    Интеграция фундаментальной и прикладной науки в Институте базируется на экспериментальных и клинических данных, имеет удачное сочетание терапевтической и хирургической гастроэнтерологии, что обеспечивает комплексное решение актуальных проблем этой отрасли медицины.

 

Сегодня Институт — научно-исследовательское клиническое учреждение, которое является головным по проблеме «Гастроэнтерология» в Украине.   

 

 

 С целью  повышения уровня и престижа Института проведена реорганизация структуры учреждения. Происходят качественные изменения материальной базы, которая значительно улучшит качество оказания медицинской помощи населению Украины.  

 

 

 За последние 2 года проведено оснащение самым современным оборудованием клинико-диагностической, биохимической лабораторий.  

 Существенно обновлена ресурсная база, в частности приобретена и введена в эксплуатацию новая  аппаратура:

·        Цифровой рентген диагностический комплекс «Ореra T90cex»

·        Цифровой рентген диагностический комплекс «МСА PLUSS»

·        Скальпель хирургический «SonoSurg-G-2»

·       Монитор наблюдения за состоянием больного «UM-600»

·        Ручной пульсоксиметр «Pearl10»

·        Аппарат искусственного дыхания и вентиляции легких «Monnal T-75»

·        Видеогастроскоп «GIF-HQ 190»

·        Стойка видеолапароскопическая «Karl Storz GMBH & Co KG»

·       Фибродуоденоскопы «FD-34V2»

·        Колоноскоп FC-38LV


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·       Фиброскан FibroScan  


 

·        Ультразвуковой аппарат RADMIR ULTIMA  

·       Ультразвуковой диагностический комплекс «SSA-660A Xario»  

 

  Аппарат «Фиброскан», позволяет определить стадии фиброза и стеатоза печени на тех этапах, когда этот процесс является обратимым, улучшает качество диагностики заболеваний печени и  обеспечивает контроль эффективности    лечения.

 

 Возобновлена работа электронного микроскопа, который дает возможность обнаруживать вирусы гепатита и диагностировать другую патологию, внедрены новые методы исследования паразитарных инфекций, что значительно  улучшило

   качество и уровень диагностического процесса.

В отделении хирургии органов пищеварения появление ультразвукового скальпеля Olympus (Япония), рентгенхирургической

С-подобной система МСА (Италия), позволило значительно расширить возможности и качество выполнения хирургических вмешательств. Повышается уровень предоставления медицинской помощи больным гастроэнтерологического профиля за счет расширения диапазона открытых, лапароскопических, миниинвазивных оперативных вмешательств под УЗ и рентгенологическим контролем. Разработаны этапные методы коррекции желчеотделения с применением транспапилярных и эндобилиарных вмешательств, выполняются панкреатодуоденальные резекции и современные операции при осложненных формах хронического панкреатита. С диагностической и лечебной целью применяется ЭРХПГ с папилосфинктеротомией.

 Учитывая приоритетность межотраслевого комплексирования, заключен договор с Институтом электросварки имени Е. О. Патона НАН Украины об общем научном исследовании, направленном на разработку новых методов лечения с использованием аппарата для сварки тканей во время оперативного лечения.

Значительно активизировалась работа организационного и научно методического руководства гастроэнтерологической помощью населению и подготовки врачей-гастроэнтерологов Украины. Проводятся выездные конференции в регионы Украины с предоставлением организационной, диагностической и консультативной помощи, ежегодно проводятся гастроэнтерологические конференции, в которых принимают участие до 1200—1500 врачей Украины. С 2013 года возобновлено проведение научных сессий  института, на которых ведущие ученые  представляют основные научные достижения за год.

Расширяются международные контакты Института, в частности, осуществляется сотрудничество с Европейским гастроэнтерологическим обществом, Международной ассоциации науки и высшего образования (МАНВО), ведется работа по договорам о научно-информационном сотрудничестве с Центральным научно-исследовательским институтом гастроэнтерологии г. Москва (Россия), из лабораторией «NL Biotechnologies LLC» (США, Арканзас). В рамках долгосрочного договора о сотрудничестве проводятся мультицентровые рандомизированные исследования  эффективности и безопасности лекарственных препаратов для лечения патологии кишечника и печени. Ученые Института входят к ЕССО, Международного (IPC) и Европейского (ЕРС) клубов панкреатологов. Доктор медицинских  наук, профессор Ю. М. Степанов, является членом Европейского комитета по присуждению премии «Bares Award» за лучшие научные работы по гастроэнтерологии.

    Научные сотрудники Института проходят подготовку в зарубежных клиниках, постоянно принимают участие в международных, европейских и национальных гастроэнтерологических форумах (Италия, Швейцария, Германия, Китай, Турция, Франция, Австрия, Япония, но др.).

    Достижения ученых Института неоднократно отмечены дипломами, грамотами и премиями на научных форумах разного уровня. Научными работниками Института в 2010 году получена Премия Президента Украины за лучшую научную работу. Неоднократно молодые ученые Института становились стипендиатом Кабинета Министров Украины и награждались премией       НАМН Украины за лучшую конкурсную работу и становились  победителями ежегодного областного конкурса проектов «Молодые ученые - Днепропетровщине» на получение материального поощрения в соответствии с программой «Молодежь Днепропетровщины» на 2012 – 2021 год. В 2014 году – диплом  НАМН Украины за лучшую научно-исследовательскую работу.

Комплексный подход к решению проблем (от изучения тонких особенностей патогенеза к созданию новых лекарств и завершенных технологий лечения, новых автоматизированных систем, организационно методических, управленческих программ и подходов) позволяет поднять гастроэнтерологическую науку и  специализированную помощь населению Украины на мировой  уровень.

Институт является клинической базой кафедры гастроэнтерологии и терапии факультета последипломного образования ГЗ  "Днепропетровской  медицинской академии МЗ Украины", где ежегодно совершенствуют свое профессиональное мастерство и повышают квалификацию свыше 500 специалистов из всех регионов Украины.

Учеными Института проведена большая работа по созданию Украинской гастроэнтерологической ассоциации, которая плодотворно работает уже больше 15 лет. На базе Института создана и много лет успешно функционировала до 2014 года проблемная комиссия «Гастроэнтерология», в работе которой принимают участие 11 ведущих ученых страны по данной специальности.

 

 

За 50-летний срок существования Институтом издано более  50 выпусков межведомственного сборника научных работ «Гастроэнтерология», в которых отражены достижения гастроэнтерологической науки и практики Украины. Сборник является специализированным изданием ГАК Украины, включен в наукометрическую базу данных  Science Index  и украинский научный реферативный журнал «Джерело».

В Институте выполнены 92 кандидатские и 27 докторских диссертаций, в том числе сотрудниками Института — 20. Осуществляется подготовка аспирантов и клинических ординаторов.

Со дня основания Института учеными  опубликовано свыше 6000 научных работ, издано 18 монографий, 84 учебных пособия и справочника.

Конкурентоспособность научных разработок Института обеспечивается охранными документами: 182 новых технических решений защищено патентами и авторскими свидетельствами на изобретения, получено свидетельство об открытии.

    Таким образом. Институт гастроэнтерологии является  научно-практическим центром, который разрабатывает научные программы,   а также оказывает населению высококвалифицированную специализированную помощь. Именно это сочетание научной и практической деятельности позволяет воспитывать подготовленных специалистов, глубоко знающих свое дело. Достижения Института — это результат многогранной творческой деятельности его ученых, врачей, всех сотрудников.

 

Подкатегории