Дата ближайшего заседания повестки дня (спецсовет)

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02

при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

та ДУ „Інститут гастроентерології НАМН України”

від 03  березня   2015 р.

 

 

1. Протокол №7. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Яковлевої Лариси Миколаївни Мультифокальний атеросклероз у хворих на ішемічну хворобу серця: генетичні чинники, клінічні прояви і прогноз” за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія.

Дисертація виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України.

 

Науковий консультантЦелуйко Віра Йосипівна, доктор медичних наук, професор, Харківська медична академія післядипломної освіти, завідувач кафедри кардіології та функціональної діагностики.

 

Офіційні опоненти:

Пархоменко О.М., член-кор. НАМН України, д.мед.н., проф., завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії (ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ);

Коваль О.А., д.мед.н., проф., професор кафедри госпітальної терапії №2 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України);

Сиволап В.В., д.мед.н., проф., завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими (Запорізький державний медичний університет МОЗ України).

 

2. Протокол №8. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Чикаренко Зої Олександрівни Клініко-імунологічні та генетичні фактори розвитку та перебігу перинатальної ВІЛ-1 інфекції у дітей за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

Робота виконана у Державному закладі “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”.

 

Науковий керівникШостакович-Корецька Л.Р., д.мед.н., проф., завідувач кафедри інфекційних хвороб (ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”).

 

Офіційні опоненти:

Чернишова Л.І., д.мед.н., проф., завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ)

Овчаренко Л.С., д.мед.н., проф., завідувач кафедри педіатрії та неонатології (ДЗ “Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України”).

 

3. Прийом до захисту дисертаційних робіт.

 

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 08.601.02

к. мед. н., доцент                                                            І.Я. Будзак