Склад спеціалізованої вченої ради

    

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» утворена спеціалізована вчена рада Д 08.601.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.10 «Педіатрія», 14.01.11 «Кардіологія» та 14.01.36 «Гастроентерологія».

 3.03.2017 № 374

Зміни

до складу спеціалізованих вчених рад 

з/п

Назва установи,

шифр спецради

Суть змін

МЕДИЧНІ НАУКИ

1.      

ДЗ «Дніпропетровська медична академія»

МОЗ України та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»,

 

Д 08.601.02

1. Вивести зі складу ради голову ради доктора медичних наук, професора Дзяка Георгія Вікторовича, спеціальність 14.01.11 «Кардіологія».

2. Призначити головою ради члена ради, доктора медичних наук, професора Степанова Юрія Мироновича, директора ДУ «Інститут гастроентерології НАНМ України», спеціальність 14.01.36 «Гастроентерологія».

3. Ввести до складу ради доктора медичних наук, доцента Ханюкова Олексія Олександровича, завідувача кафедри ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України, спеціальність 14.01.11 «Кардіологія»

 

Директор департаменту атестації

кадрів вищої кваліфікації та ліцензування                                                                                                   А. Г. Шевцов

 

                  Персональний  склад  спеціалізованої  вченої  ради Д 08.601.02

   Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» та   Державної установи „Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України”  для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук

1. Голова спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02 – д. мед. н., проф. СТЕПАНОВ Юрій Миронович, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», директор, спеціальність 14.01.36 – гастроентерологія

2. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02, д. мед. н., проф. ШОСТАКОВИЧ-КОРЕЦЬКА Людмила Романівна, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», завідувач кафедри інфекційних хвороб, спеціальність 14.01.10 – педіатрія

3. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02, к. мед. н., доц. БУДЗАК Ігор Ярославович, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», доцент кафедри гастроентерології та терапії ФПО, спеціальність 14.01.36 – гастроентерологія

4. Д. мед. н., ст. наук. співр. ДРОЗДОВА Ірина Володимирівна, ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України», завідувач відділу МСЕ та реабілітації при внутрішніх, нервових хворобах та психосоматичних захворюваннях, спеціальність 14.01.11 – кардіологія

5. Д. мед. н., проф. ДУКА Катерина Дмитрівна, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», професор кафедри пропедевтики дитячих хвороб, спеціальність 14.01.10 – педіатрія

6. Д. мед. н., проф. ІЛЬЧЕНКО Світлана Іванівна, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб, спеціальність 14.01.10 – педіатрія

7.  Д. мед. н., проф. КОВАЛЬ Олена Акіндинівна, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», професор кафедри внутрішньої медицини 2, спеціальність 14.01.11 – кардіологія

8. Д. мед. н., проф. КОНДРАТЬЄВ Вячеслав Олександрович, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», завідувач кафедри педіатрії 2, спеціальність 14.01.10 – педіатрія

9.  Д. мед. н., проф. КУРЯТА Олександр Вікторович, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», завідувач кафедри внутрішньої медицини 2 та профпатології, спеціальність 14.01.11 – кардіологія

10. Д. мед. н., проф. ЛЕЖЕНКО Геннадій Олександрович, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри госпітальної педіатрії, спеціальність 14.01.10 – педіатрія

11.  Д. мед. н., проф. МАВРОПУЛО Тетяна Карлівна, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», професор кафедри педіатрії 3 і неонатології, спеціальність 14.01.10 – педіатрія

12. Д. мед. н., проф. МИХАЙЛОВСЬКА Наталія Сергіївна, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини, спеціальність 14.01.11 – кардіологія

13. Д. мед. н., ст. наук. співр. МОСІЙЧУК Лідія Миколаївна, ДУ „Інститут гастроентерології НАМН України”, завідувач відділу захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки, дієтології і лікувального харчування, спеціальність 14.01.36 – гастроентерологія

14. Д. мед. н., проф. ОСЬОДЛО Галина Василівна, Українська військово-медична академія МО України, начальник кафедри військової  терапії, спеціальність 14.01.36 – гастроентерологія

15. Член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., проф. ПЕРЦЕВА Тетяна Олексіївна, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», завідувач кафедри внутрішньої медицини 1, спеціальність 14.01.11 – кардіологія

16. Д. мед. н., проф. ПОТАБАШНІЙ Валерій Аркадійович, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», завідувач кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО, спеціальність 14.01.11 – кардіологія

17.  Д. мед. н., проф. ПОХИЛЬКО Валерій Іванович, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб та факультетської педіатрії з неонатологією, спеціальність 14.01.10 – педіатрія

18. Д. мед. н., ст. наук. співр. РАТЧИК Вадим Михайлович, ДУ „Інститут гастроентерології НАМН України”, заступник директора з лікувальної роботи, завідувач відділом хірургії органів травлення, спеціальність 14.01.36 – гастроентерологія

19. Д. мед. н., проф. РЕШЕТІЛОВ Юрій Іванович, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України, завідувач кафедри гастроентерології і сімейної медицини, спеціальність 14.01.36 – гастроентерологія

20. Член-кор. НАМН України, д. мед. н., проф. ФІЛІППОВ Юрій Олександрович, КЗ «Обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова», консультативна поліклініка, спеціальність 14.01.36 – гастроентерологія.

21. Д. мед. н. ХАНЮКОВ Олексій Олександрович, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, спеціальність 14.01.11 – кардіологія

22. Д. мед. н., проф. ХОМАЗЮК Тетяна Анастасівна, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, спеціальність 14.01.11 – кардіологія

23. Д. мед. н., проф. ЧУХРІЄНКО Неоніла Дмитрівна, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», професор кафедри сімейної медицини ФПО, спеціальність 14.01.36 – гастроентерологія

24. Д. мед. н., проф. ШЕВЧЕНКО Борис Федорович, ДУ „Інститут гастроентерології НАМН України”, головний науковий співробітник відділу хірургії органів травлення, спеціальність 14.01.36 – гастроентерологія