Порядок денний

      Автореферат   Дисертація     Відгук

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02

при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

та ДУ „Інститут гастроентерології НАМН України”

від 28  січня   2019 р.

 

1. Протокол №19. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Чечель Вікторії Василівни Аліментарна недостатність заліза у дітей 5-6 років: особливості біологічного, когнітивного та соціального розвитку” за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

Дисертація виконана в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

 

Науковий керівник:

Мокія-Сербіна Світлана Олексіївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»)

 

Офіційні опоненти:

Леженко Геннадій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної педіатрії (Запорізький державний медичний університет МОЗ України);

Марушко Юрій Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ)

 

2. Протокол №20. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Ярової Олени Дмитрівни Чинники, які пов’язані з розвитком, особливостями перебігу та прогресуванням ішемічної хвороби серця у хворих з периферійним атеросклерозом артерій нижніх кінцівок” за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія.

Дисертація виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України.

 

Науковий керівник:

Целуйко Віра Йосипівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри кардіології та функціональної діагностики (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України)

 

Офіційні опоненти:

Ханюков Олексій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 3 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України);

Мітченко Олена Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу дисліпідемій (Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ)

 

 

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 08.601.02

 

к. мед. н., доцент                                                            І.Я. Будзак