Порядок денний

      Автореферат   Дисертація     Відгук

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02

при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

та ДУ „Інститут гастроентерології НАМН України”

від 22  грудня   2020 р.

1. Протокол №8. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Псарьової Інеси Вікторівни Клініко-діагностичне та прогностичне значення біомаркерів запалення у хворих на неспецифічний виразковий коліт” за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія.

Дисертація виконана в ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України».

Науковий керівник:

Степанов Юрій Миронович, доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро.

Офіційні опоненти:

Сергієнко Олена Іванівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри гастроентерології Харківської медичної академії післядипломної освіти;

Сірчак Єлизавета Степанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

 

1. Протокол №9. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Стана Михайла Петровича Особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих з порушенням вуглеводного й ліпідного обмінів та її лікування” за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія.

Дисертація виконана в ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Науковий керівник:

Сірчак Єлизавета Степанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Офіційні опоненти:

Мосійчук Лідія Миколаївна, доктор медичних наук, с.н.с., завідувач відділу захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки, дієтології та лікувального харчування ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»,
м. Дніпро;

Скляров Євген Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії №1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 08.601.02 

к. мед. н., доцент                                                                 І.Я. Будзак