Порядок денний

 

    Автореферат     Дисертація    Відгук 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02

при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

та ДУ „Інститут гастроентерології НАМН України”

від 29  червня   2017 р.

 

1. Протокол №6. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Коваленко Олександри Миколаївни Клініко-біохімічні та морфо-функціональні особливості хронічного рефлюкс гастриту” за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія.

Дисертація виконана у Державній установі «Інститут гастроентерології НАМН України».

 

Науковий керівник:

Степанов Юрій Миронович, доктор медичних наук, професор, директор (ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро).

 

Офіційні опоненти:

Осьодло Галина Василівна, доктор медичних наук, професор, начальник кафедри військової терапії (Українська військово-медична академія МО України, м. Київ);

Шипулін Вадим Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 1 (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ).

 

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 08.601.02

 

к. мед. н., доцент                                                            І.Я. Будзак

_________________________________________________________________