Порядок денний

      Автореферат   Дисертація     Відгук

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02

при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

та ДУ „Інститут гастроентерології НАМН України”

від 16  квітня   2018 р.

 

1. Протокол №13. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Писаревської Кіри Олександрівни Фактори ризику рецидиву аритмії у хворих з фібриляцією передсердь неклапанного ґенезу після відновлення синусового ритму” за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія.

Дисертація виконана в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

 

Науковий керівник:

Дзяк Георгій Вікторович , академік НАМН України, доктор медичних наук, професор; Жарінов Олег Йосипович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри функціональної діагностики (Національна медична академія післядипломної освіти ім. ПЛ Шупика МОЗ України, м. Київ)

 

Офіційні опоненти:

Дроздова Ірина Володимирівна, д.мед.н., с.н.с., завідувач відділу медико-соціальних проблем та реабілітації при внутрішніх, нервових хворобах і психосоматичних розладах (ДУ “Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідів МОЗ України”, м. Дніпро);

Сичов Олег Сергійович, доктор медичних наук, професор, керівник відділу аритмій серця (Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ)

 

2. Протокол №14. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Фіалковської Анастасії Олександрівни Клініко-функціональна характеристика та прогностичні критерії ризику розвитку хронічного бронхіту у підлітків, які курять” за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

Дисертація виконана в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

 

Науковий керівник:

Ільченко Світлана Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»)

 

Офіційні опоненти:

Леженко Геннадій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної педіатрії (Запорізький державний медичний університет МОЗ України);

Речкіна Олена Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділення дитячої пульмонології та алергології (ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ)

 

 

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 08.601.02

 

к. мед. н., доцент                                                            І.Я. Будзак