Порядок денний

      Автореферат   Дисертація     Відгук

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02

при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

та ДУ „Інститут гастроентерології НАМН України”

від 21  квітня   2020 р.

 

1. Протокол №4. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Яловенко Марії Ігорівни Прогнозування розвитку постійної форми фібриляції передсердь та госпіталізацій хворих з ішемічною хворобою серця у поєднанні з артеріальною гіпертензією” за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія.

Дисертація виконана в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

 

Науковий керівник:

Ханюков Олексій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 3 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

 

Офіційні опоненти:

 

Михайловська Наталія Сергіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб Запорізького державного медичного університету;

 

Сичов Олег Сергійович, доктор медичних наук, професор, керівник відділу аритмій серця Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ.

 

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 08.601.02

 

к. мед. н., доцент                                                          І.Я. Будзак