Порядок денний

 

    Автореферат     Дисертація    Відгук 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02

при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

та ДУ „Інститут гастроентерології НАМН України”

від 12  грудня   2017 р.

 

1. Протокол №8. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Скоропад Катерини Миколаївни Поширеність, клініко-біохімічні особливості перебігу поєднаного алкогольного ураження печінки та підшлункової залози і обґрунтування способів лікування” за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія.

Дисертація виконана у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

 

Науковий керівник:

Міщук Василь Григорович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»).

 

Офіційні опоненти:

Чухрієнко Неоніла Дмитрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини ФПО (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»);

Скляров Євген Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії №1 та медичної діагностики ФПДО (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького).

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 08.601.02

к. мед. н., доцент                                                            І.Я. Будзак

_________________________________________________________________