Порядок денний

      Автореферат   Дисертація     Відгук

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02

при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

та ДУ „Інститут гастроентерології НАМН України”

від 08  лютого   2018 р.

 

1. Протокол №11. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Бен Абід Муни Особливості нейрогуморальних факторів та ендотеліальної функції судин у хворих на артеріальну гіпертензію з гіперсимпатикотонією: диференцiйований вибiр лiкування” за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія.

Дисертація виконана в ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України».

 

Науковий керівник:

Кошля Володимир Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної практики - сімейної медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»)

 

Офіційні опоненти:

Коваль Олена Акіндинівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини 3 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»)

Долженко Марина Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри кардіології (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ)

 

2. Протокол №12. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Пасічної Ірини Олександрівни Антибіотикоасоційовані порушення функції кишечника та їх роль у розвитку синдрому подразненої кишки” за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія.

Дисертація виконана у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

 

Науковий керівник:

Вдовиченко Валерій Іванович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри терапії №1 та медичної діагностики факультету післядипломної освіти (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)

 

Офіційні опоненти:

Мосійчук Лідія Миколаївна, доктор медичних наук, с.н.с., завідувач відділу захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки, дієтології та лікувального харчування (ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро)

Анохіна Галина Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ)

 

 

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 08.601.02

 

к. мед. н., доцент                                                            І.Я. Будзак