Порядок денний

      Автореферат   Дисертація     Відгук

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02

при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

та ДУ „Інститут гастроентерології НАМН України”

від 08  квітня   2019 р.

 

1. Протокол №23. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Карпенко Ганни Володимирівни Клініко-імунологічне обґрунтування диференційованого підходу до профілактики бактеріальних ускладнень у дітей, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції” за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

Дисертація виконана в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

 

Науковий керівник:

Больбот Юрій Кононович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної педіатрії 3 та неонатології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»)

 

Офіційні опоненти:

Похилько Валерій Іванович, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, професор кафедри пропедевтики дитячих хвороб та факультетської педіатрії з неонатологією (ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава)

Овчаренко Леонід Сергійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії та неонатології (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»)

 

2. Протокол №24. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Хомич Аліни Василівни Удосконалення діагностики обструктивного атеросклерозу коронарних артерій та оцінки сегментарної систолічної функції лівого шлуночка у хворих з ішемічною хворобою серця після стентування коронарних артерій” за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія.

Дисертація виконана в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

 

Науковий керівник:

Коваль Олена Акіндинівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини 3 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»)

 

Офіційні опоненти:

Дроздова Ірина Володимирівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри загальної психології (Дніпропетровський гуманітарний університет)

Колесник Михайло Юрійович, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри сімейної медицини, терапії, кардіології і неврології ФПО (Запорізький державний медичний університет)

 

 

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 08.601.02

к. мед. н., доцент                                                                  І.Я. Будзак