Порядок денний

      Автореферат   Дисертація     Відгук

  ********************************************************************************************

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02

при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

та ДУ „Інститут гастроентерології НАМН України”

від 12  травня   2021 р.

1. Протокол №11. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Косової Ганни Анатоліївни Структурно-функціональний стан серця і судин у хворих на артеріальну гіпертензію в середньому і похилому віці” за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія.

Дисертація виконана в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Науковий керівник:

Колесник Тетяна Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Офіційні опоненти:

Михайловська Наталія Сергіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб Запорізького державного медичного університету МОЗ України;

Фуштей Іван Михайлович, доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи Державного закладу "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України".

 

2. Протокол №12. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Подлужного Сергія Георгійовича Вплив нейрогуморальних факторів на перебіг пароксизмальної фібриляції передсердь у хворих ішемічною хворобою серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою” за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія.

Дисертація виконана в ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України».

Науковий керівник:

Фуштей Іван Михайлович, доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України».

Офіційні опоненти:

Потабашній Валерій Аркадійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;

Швед Микола Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 08.601.02

к. мед. н., доцент                                                            І.Я. Будзак