Порядок денний

      Автореферат   Дисертація     Відгук

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02

при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

та ДУ „Інститут гастроентерології НАМН України”

від 09  жовтня   2018 р.

 

1. Протокол №16. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Мохамеда Мохамеда Феді Турбулентність і варіабельність серцевого ритму, системне запалення та ремоделювання серця у хворих на інфаркт міокарда” за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія.

Дисертація виконана в ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України».

Науковий керівник:

Фуштей Іван Михайлович, доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»)

Офіційні опоненти:

Потабашній Валерій Аркадійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»);

Швед Микола Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

 

2. Протокол №17. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Матяш Людмили Олександрівни Особливості поєднаного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та синдрому подразненої кишки залежно від кишкового мікробіому” за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія.

Дисертація виконана у Національному медичному університеті імені
О.О. Богомольця.

Науковий керівник:

Пєрєдєрій В’ячеслав Григорович, доктор медичних наук, професор, головний науковий консультант (Українсько-німецький гастроентерологічний центр BYK-КИЕВ, м. Київ)

Офіційні опоненти:

Чухрієнко Неоніла Дмитрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини ФПО (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»)

Сергієнко Олена Іванівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри гастроентерології (Харківська медична академія післядипломної освіти)

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 08.601.02

 

к. мед. н., доцент                                                            І.Я. Будзак