Порядок денний

      Автореферат   Дисертація     Відгук

 

 ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02

при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

та ДУ „Інститут гастроентерології НАМН України”

від 30  травня   2019 р.

 

1. Протокол №25. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Візір-Тронової Олени Вадимівни Клініко-патогенетичні аспекти перебігу гіпертонічної хвороби та прогнозування ефективності лікування хворих з наявністю модифікованих факторів ризику” за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

Дисертація виконана в Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України. 

Науковий керівник:

Сиволап Віталій Вікторович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мультимодальної діагностики та пропедевтики (Запорізький державний медичний університет МОЗ України)

     Офіційні опоненти:

Коваль Олена Акіндинівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини 3 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»)

Целуйко Віра Йосипівна, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кардіології та функціональної діагностики (Харківська медична академія післядипломної освіти) 

2. Протокол №26. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Забіда Абдунасер Ендотеліальна дисфункція, системне запалення та кінцеві продукти глікації при хронічній серцевій недостатності у паціентів з постінфарктним кардіосклерозом” за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія.

Дисертація виконана в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

Науковий керівник:

Курята Олександр Вікторович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 2 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України») 

Офіційні опоненти:

Дроздова Ірина Володимирівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри загальної психології (Дніпропетровський гуманітарний університет)

Візір Вадим Анатолійович, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри внутрішніх хвороб 2 (Запорізький державний медичний університет)

  

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 08.601.02

 

к. мед. н., доцент                                                               І.Я. Будзак

******************************************************

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02

при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

та ДУ „Інститут гастроентерології НАМН України”

від 31  травня   2019 р.

 

1. Протокол №27. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Недзвецької Наталії Вікторівни Клініко-лабораторне обґрунтування неінвазивної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки” за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія.

Дисертація виконана в Державній установі «Інститут гастроентерології НАМН України». 

Науковий керівник:

Степанов Юрій Миронович, доктор медичних наук, професор, директор (ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро)

Офіційні опоненти:

Чухрієнко Неоніла Дмитрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини ФПО (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»)

Сергієнко Олена Іванівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри гастроентерології (Харківська медична академія післядипломної освіти) 

2. Протокол №28. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Мухаммад Мухаммада Особливості діагностики та лікування хворих на хронічну серцеву недостатність з фібриляцією передсердь на тлі зниження функції нирок” за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія.

Дисертація виконана в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

Науковий керівник:

Курята Олександр Вікторович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 2 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України») 

Офіційні опоненти:

Дроздова Ірина Володимирівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри загальної психології (Дніпропетровський гуманітарний університет)

Більченко Олександр Вікторович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії, нефрології та загальної практики – сімейної медицини (Харківська медична академія післядипломної освіти)

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 08.601.02

к. мед. н., доцент                                                               І.Я. Будзак