Порядок денний

      Автореферат   Дисертація     Відгук

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02

при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

та ДУ „Інститут гастроентерології НАМН України”

від 05  березня   2019 р.

 

1. Протокол №21. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Годяцької Катерини Костянтинівни Клініко-імунологічні особливості перебігу бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку на тлі дефіциту вітаміну D ” за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

Дисертація виконана в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

 

Науковий керівник:

Больбот Юрій Кононович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії 3 та неонатології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»)

 

Офіційні опоненти:

Леженко Геннадій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної педіатрії (Запорізький державний медичний університет)

Гончарь Маргарита Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №1 та неонатології (Харківський національний медичний університет)

 

2. Протокол №22. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Лук'яненко Ольги Юріївни Клініко-функціональні особливості стеатозу підшлункової залози у дітей з надмірною вагою та ожирінням” за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

Дисертація виконана в Державній установі «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро.

 

Науковий керівник:

Степанов Юрій Миронович, доктор медичних наук, професор, директор (ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро)

 

Офіційні опоненти:

Ільченко Світлана Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»)

Бекетова Галина Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ)

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 08.601.02

 

к. мед. н., доцент                                                            І.Я. Будзак