Порядок денний

      Автореферат   Дисертація     Відгук

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02

при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

та ДУ „Інститут гастроентерології НАМН України”

від 27  листопада   2018 р.

 

1. Протокол №18. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Чалого Миколи Вікторовича Клініко-лабораторні та інструментальні критерії диференційної діагностики печінкової і позапечінкової портальної гіпертензії” за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія.

Дисертація виконана в ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України».

 

Науковий керівник:

Степанов Юрій Миронович, доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро

 

Офіційні опоненти:

Осьодло Галина Василівна, доктор медичних наук, професор, начальник кафедри військової терапії (Українська військово-медична академія МО України, м. Київ);

Сірчак Єлизавета Степанівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України)

 

 

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 08.601.02

 

к. мед. н., доцент                                                            І.Я. Будзак