Склад Вченої ради

  

 

Склад Вченої ради

 

 

 

1. 

Голова вченої ради – директор інституту, д.мед.н., проф.

 

Ю.М.Степанов

2. 

Заст. директора з наукової роботи, к.мед.н., с.н.с.

 

В.І. Діденко

3.  

Зав. відділу хірургії органів травлення, д.мед.н., с.н.с.

 

 

В.М. Ратчик

4. 

Секретар – учений секретар, к.мед.н., с.н.с.

 

І.Ю. Скирда

5. 

Радник Голови Дніпропетровської обласної ради, д.мед.н., проф.

 

В.О. Павлов

6. 

Завідувач відділу захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки, дієтології та лікувального харчування, д.мед.н., с.н.с.

 

Л.М. Мосійчук

7. 

Завідувач відділу дитячої гастроентерології, к.мед.н.

 

Н.Ю. Завгородня

8. 

Головний науковий співробітник відділу хіругії органів травлення, д.мед.н., проф.

 

Б.Ф. Шевченко

9. 

Головний науковий співробітник лабораторії  патофізіології, д.мед.н., професор 

 

П.Ф. Кришень

10. 

Завідувач лабораторії патоморфології,

д. мед. н., с.н.с.

 

Ю.А. Гайдар

11. 

Зав. відділу захворювань кишечника, к.мед. н.

 

М.В. Стойкевич

 

12. 

П.н.с. відділу науково-організаційної, методичної роботи та інформаційних технологій, к.мед.н., с.н.с.

 

Н.Г.Гравіровська

13. 

Завідувач відділу мініінвазивних ендоскопічних втручань та інструментальної діагностики, к.мед.н., с.н.с.

 

О.В. Сімонова

14. 

С.н.с. лабораторії патоморфології, к.мед.н.

 

Н.Ю. Ошмянська

15. 

С.н.с. відділу хірургії органів травлення

 

Н.В. Пролом

16. 

Завідувач науково-дослідного сектору, к.біол.н.

 

І.А. Кленіна

17. 

Начальник фінансово-адміністративного відділу

 

В.І. Мазур

18. 

Заст. директора з лікувальної роботи

 

І.Ю. Завялова

19. 

С.н.с. науково-дослідного сектору, к.біол.н.

 

А.І. Руденко

20. 

Голова профсоюзного комітету, к.біол.н.

 

В.А. Карачинова

21. 

Голова ради молодих вчених та фахівців

 

О.Ю. Лук’яненко