Дата ближайшего заседания повестки дня


ПЛАН   РОБОТИ   ВЧЕНОЇ   РАДИ

ДУ «ІНСТИТУТ    ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ   НАМН     УКРАЇНИ»

   НА  2014  РІК

 ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор інституту

д.мед.н.,професор

________________Ю.М.Степанов

“ 30       січня        2014 р.

 

 

Дата та час про-ведення

Порядок денний

Доповідачі

1

2

3

 

30 січня

13.00

1. Затвердження плану  роботи Вченої ради на 2014 рік

 2. Звіт про наукову діяльність інституту в 2013 році

 

3. Звіт про діяльність клініки інституту в 2013 році

 

4. Звіт про фінансову діяльність інституту у 2013 р.

 

 

 

5. Затвердження теми дисертації та індивідуального плану роботи аспіранта відділу хірургії органів травлення

 

6. Затвердження робочих планів  виконання НДР та планів впровадження нових методів діагностики та лікування у 2014 році

 

 

 

 

 

7. Затвердження плану внутрішньоінститутських науково-практичних семінарів на 2014 р.

учений секретар Крилова О.О.

заст. директора з наукової роботи Діденко В.І.

заст. директора з лікувальної роботи Ратчик В.М.

головний бухгалтер-начальник  від.бухг.обліку та звіт. Мазур В.І.

аспірант Зеленюк О.В.

к.мед.н. Бабій О.М.

 

д.мед.н. Ратчик В.М.

д.мед.н. Л.М.Мосійчук

к.мед.н. Т.Й. Бойко  

к.мед.н. В.І. Діденко

к.мед.н. І.Ю.Скирда

 заст. головного лікаря Зав’ялова І.Ю.

 

1

2

3

 

8. Затвердження плану з міжнародної та міжвідомчої роботи інституту на 2014 р.

к.мед.н. Крилова О.О.

 

 

 

25 лютого

1.     Затвердження теми дисертації та індивідуального плану роботи аспірантів заочної форми навчання

 

2.     Затвердження наукової роботи, поданої на здобуття Премії президента України  для молодих вчених

аспірант Чалий М.В.

аспірант Большак О.П

 

Бреславець Ю.С.

 

 

25 березня

1.     Про підсумки наукової та клінічної роботи інституту за 2013 рік на засіданні Наукової ради при Президії НАМН.

 2.     Апробація дисертації на здобуття наукового ступеня к.біол. н.

 

 

 

3.     Розгляд матеріалів на заміщення вакантних посад молодшого наукового співробітника діагностичного відділу та лабораторії біохімії.

 

д.мед.н., проф. Степанов Ю.М.

 

н.с. Макарчук В.А.

к.біол.н. Руденко А.І.

к.біол.н. Тропко Л.В.

 

учений секретар  Крилова О.О.

29 квітня

1.     Обговорення проекту НДР № 6 на 2015-2017 р.р.

 

 

 

 

27 травня

1.     Затвердження теми дисертації та індивідуального плану роботи н.с. лабораторії патофізіології

Сейтл Т.М.

к.біол.н. Кудрявцева В.Є.

 

   

24 червня

1.     Звіт про діяльність 1 лабораторії патоморфології

 

 

д.мед.н. Гайдар Ю.А.

30 вересня

1.     Затвердження теми дисертації та індивідуального плану роботи м.н.с. діагностичного відділу

 

 

2.     Звіт про завершення 1 року навчання в клінічній ординатурі

 

м.н.с. Коненко І.С.

к.мед.н. Гравіровська Н.Г.

клінічний ординатор Землянський Д.Є.

 

28 жовтня

1.     Затвердження теми дисертації та індивідуального плану роботи м.н.с. лабораторії біохімії

 

 

2.     Затвердження теми дисертації та індивідуального плану роботи м.н.с. лабораторії патоморрфології

 

3.     Звіт про завершення 1-го року навчання в аспірантурі

 

4.     Звіт про хід виконання плану дисертаційної роботи

 

м.н.с. Петрова К.В.

к.біол.н. Татарчук О.М.

 

м.н.с. Аржанова Г.Ю.

к.мед.н. Зигало Е.В.

 

аспірант Зеленюк О.В.

 

аспірант Коваленко О.М.

25 листопада

1.     Звіт про завершену НДР 6

 

к.мед.н. Скирда І.Ю.

 

30 грудня

1.     Звіт про перехідну НДР № 1

 

2.     Звіт про перехідну НДР № 2

 

3.     Звіт про перехідну НДР 4

 

4.     Звіт про перехідну НДР № 5

 

5.     Звіт голови комісії з біомедичної етики

 

6.     Звіт голови Ради молодих вчених

7.     Про виконання рішень Вченої ради

д.мед.н. Ратчик В.М.

д.мед.н. Мосійчук Л.М.

к.мед.н. Бойко Т.Й.

к.мед.н. Діденко В.І.

д.мед.н. Мельниченко Л.Я.

Макарчук В.А.

 

учений секретар  к.м.н. Крилова О.О.