Склад Вченої ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Президії

Національної  академії

медичних наук України

від 14.06.2018 р. №  4/6

№п\п

П.І.П.

Посада

Науковий

ступінь

1

2

3

4

1.

СТЕПАНОВ Ю.М.

Директор інституту

д.мед.н.

2.

ДІДЕНКО В.І.

Заст. директора з наукової роботи

к.мед.н.

3.

СКИРДА І.Ю.

Учений секретар

к.мед.н.

4.

ПАВЛОВ В.О.

Радник Голови Дніпропетровської обласної ради

д.мед.н.

5.

МОСІЙЧУК Л.М.

Завідувач відділу захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки, дієтології та лікувального харчування

д.мед.н.

6.

ГАЙДАР Ю.А.

Зав. лабораторією патоморфології

д. мед. н.

7.

БАБІЙ О.М.

 

С.н.с. відділу хірургії органів травлення

д. мед. н.

8.

ШЕВЧЕНКО Б.Ф.

Г.н.с. відділу хірургії органів травлення

д. мед. н.

9.

ЗАВГОРОДНЯ Н.Ю.

Завідувач відділу дитячої гастроентерології

к.мед.н.

10.

СТОЙКЕВИЧ М.В.

Завідувач відділу захвор. кишечнику

к.мед.н.

11.

ФЕДОРОВА Н.С.

С.н.с. відділу захвор. кишечнику

к.мед.н.

12.

КУШНІРЕНКО І.В.

С.н.с. відділу захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки, дієтології та лікувального харчування

к.мед.н.

13.

СІМОНОВА О.В.

С.н.с. відділу мініінвазивних ендоскопічних втручань та інструментальної діагностики

к.мед.н.

14.

ЯГМУР В.Б.

С.н.с. відділу захворювань печінки та підшлункової залози

к.мед.н.

15.

ПРОЛОМ Н.В.

С.н.с. відділу хірургії органів травлення

к.мед.н.

16.

ТАТАРЧУК О.М.

В.о. голови профсоюзного комітету

к.біол.н.

17.

КЛЕНІНА І.А.

Завідувач науково-дослідного сектору

к. біол.н.

18.

БОЧАРОВ Г.І.

Заступник директора з лікувальної роботи

-

19.

МАЗУР В.І.

Начальник фінансово-адміністративного відділу

-

20.

ЛУК’ЯНЕНКО О.Ю.

Голова ради молодих вчених та фахівців

-

21.

РУДЕНКО А.І.

С.н.с. науково-дослідного сектору

к. біол. н.